సర్వీస్ ఛార్జ్


సేవా రుసుములు ప్రస్తుత ఛార్జీలు
జనరల్ బ్యాంకింగ్‌పై సేవా ఛార్జీలు Download
రిటైల్ బ్యాంకింగ్ అడ్వాన్స్‌లపై సేవా ఛార్జీలు Download
డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ ఉత్పత్తులపై సేవా ఛార్జీలు Download
రిటైల్ లోన్ పథకాలకు సర్వీస్ ఛార్జీలు మరియు వడ్డీ రేట్లు Download
ఎం.ఎస్.ఎం.ఇ అడ్వాన్స్‌లపై సేవా ఛార్జీలు Download
గ్రామీణ బ్యాంకింగ్ అడ్వాన్సులపై సేవా ఛార్జీలు Download
కార్పొరేట్ క్రెడిట్‌పై సేవా ఛార్జీలు Download
విదేశీ వ్యాపారంపై సేవా ఛార్జీలు Download