సేవింగ్ బ్యాంక్ డిపాజిట్ రేటు


దిగువ పట్టికలో పేర్కొన్న విధంగా ఎస్. బి డిపాజిట్ లపై వడ్డీ రేటు చెల్లించబడుతుంది. రోజువారీ ఉత్పత్తులపై వడ్డీ లెక్కించబడుతుంది మరియు ప్రతి సంవత్సరం వరుసగా మే, ఆగస్టు, నవంబర్ మరియు ఫిబ్రవరి నెలల్లో త్రైమాసిక ప్రాతిపదికన లేదా కనీసం ₹ 1/- కు లోబడి ఎస్. బి అకౌంట్ ముగిసే సమయంలో ఎస్. బి అకౌంట్లో జమ చేయబడుతుంది. త్రైమాసిక వడ్డీ చెల్లింపు మే 2016 నుండి అమల్లోకి వస్తుంది మరియు ఖాతా యొక్క ఆపరేషనల్ స్టేటస్ తో సంబంధం లేకుండా క్రమం తప్పకుండా ఎస్. బి ఖాతాలో జమ చేయబడుతుంది.

Any change/ revision in interest rate on Savings Bank Deposits shall be notified to the customers through Bank's website i.e. www.bankofindia.co.in

Saving Bank Deposit Rate of Interest

ఎస్. బి బ్యాలెన్స్‌లు 01.05.2022 నుండి వడ్డీ రేటు
రూ.1.00 లక్షల వరకు 2.75
రూ.1.00 లక్షల కంటే ఎక్కువ 2.90