పథకాల సంక్షిప్త పోలిక


వివరణ ఎఫ్సిసిఎన్ఆర్ ఎన్.ఆర్.ఇ ఎన్.ఆర్.ఓ
ఎవరు ఖాతాలు తెరవగలరు ఎన్నారైలు ఎన్నారైలు ఎన్నారైలు
ఇద్దరు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మంది ఎన్.ఆర్.ఐ ల ఉమ్మడి ఖాతాలు అనుమతించబడింది అనుమతించబడింది అనుమతించబడింది
నివాసితులతో జాయింట్ ఖాతా అనుమతించబడింది అనుమతించబడింది అనుమతించబడింది
నామినేషన్ సౌకర్యం అందుబాటులో ఉంది అందుబాటులో ఉంది అందుబాటులో ఉంది
ఖాతా కరెన్సీ USD, GBP, EUR, JPY,AUD,CAD భారత రూపాయిలు భారత రూపాయిలు
రీపాట్రిబిలిటీ స్వేచ్చగా స్వదేశానికి పంపవచ్చు స్వేచ్చగా స్వదేశానికి పంపవచ్చు యు.ఎస్.డి 1ఏంఎన్ వరకు ప్రిన్సిపాల్. కాలానుగుణంగా ఎఫ్.ఇ.ఎం.ఎ 2000 మార్గదర్శకాలకు లోబడి ఉంటుంది
ఖాతా రకం టర్మ్ డిపాజిట్లు "పొదుపులు, కరెంట్ మరియు టర్మ్ డిపాజిట్లు "పొదుపులు, కరెంట్ మరియు టర్మ్ డిపాజిట్లు
కాలం 12 నెలల నుండి 5 సంవత్సరాల వరకు 12 నెలల నుండి 10 సంవత్సరాల వరకు 7 రోజుల నుండి 10 సంవత్సరాల వరకు
కనీస మొత్తం USD 1,500 GBP 1,000 EUR 2,000 JPY 50,000 AUD 1,000 CAD 1,000