பயிற்சி மையங்கள்


வ.எண் பெயர் தலைமை வகிப்பவர் முகவரி
1 மேலாண்மை மேம்பாட்டு நிறுவனம், பேலாபூர்-நவி மும்பை துணை பொது மேலாளர் பாங்க் ஆப் இந்தியா, பிளாட் எண் 30, செக்டார் 11, சிபிடி பெலாப்பூர், நவி மும்பை 400614 மின்னஞ்சல்: MDI[dot]Belapur[at]bankofindia[dot]co[dot]in தொடர்புக்கு: 022-27572579 / 27572409
2 பணியாளர் பயிற்சி கல்லூரி, நொய்தா உதவிப் பொது முகாமையாளர் பணியாளர் பயிற்சி கல்லூரி, பாங்க் ஆப் இந்தியா, சந்திபானி, பி-32, செக்டார் 62, நொய்டா மாவட்டம் கவுதம் புத் நகர், (உ.பி)-201301 மின்னஞ்சல்: STC[dot]Noida[at]bankofindia[dot]co[dot]inதொடர்புக்கு: 0120-2400360
3 பணியாளர் பயிற்சி கல்லூரி, கொல்கத்தா உதவிப் பொது முகாமையாளர் பணியாளர் பயிற்சி கல்லூரி, பான் ஆஃப் இந்தியா, 1 அயர்ன் சைட் ரோடு, பாலிகஞ்ச், கொல்கத்தா, 7000019 மின்னஞ்சல்: STC[dot]Kolkata[at]bankofindia[dot]co[dot]in தொடர்புக்கு: 033-22876366
4 பணியாளர் பயிற்சி கல்லூரி, போபால் உதவிப் பொது முகாமையாளர் பணியாளர் பயிற்சி கல்லூரி, பாங்க் ஆப் இந்தியா, அரேரா ஹில்ஸ், ஜெயில் ரோடு, போபால்-462004 மின்னஞ்சல்: STC[dot]Bhopal[at]bankofindia[dot]co[dot]in தொடர்புக்கு: 0755-2554100
5 பணியாளர் பயிற்சிக் கல்லூரி, சென்னை உதவிப் பொது முகாமையாளர் பணியாளர் பயிற்சி கல்லூரி, பாங்க் ஆப் இந்தியா, எண் 3, இரண்டாவது தெரு, பாலாஜி நகர், ராயப்பேட்டை, சென்னை-6000014 மின்னஞ்சல்: STC[dot]Chennai[at]bankofindia[dot]co[dot]in தொடர்புக்கு: 044-28130896
6 பணியாளர் பயிற்சி கல்லூரி, கோவா உதவிப் பொது முகாமையாளர் பணியாளர் பயிற்சி கல்லூரி, பாங்க் ஆப் இந்தியா, ஸ்டார் ஹவுஸ், கேடிசி பேருந்து நிலையம் பின்புறம், பட்டோ பிளாசா, பாஞ்சி, கோவா -403001 மின்னஞ்சல்: STC[dot]Goa[at]bankofindia[dot]co[dot]in தொடர்புக்கு: 0832-2438404 / 05
7 தகவல் தொழில்நுட்ப பயிற்சி மையம், புனே உதவிப் பொது முகாமையாளர் தகவல் தொழில்நுட்ப பயிற்சி மையம், பாங்க் ஆப் இந்தியா, 28/29, லேன்-இ, வடக்கு பிரதான சாலை, கோரேகான் பூங்கா, புனே-411001 மின்னஞ்சல்: ITTC[dot]Pune[at]bankofindia[dot]co[dot]in தொடர்புக்கு: 020-26150430