ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତୁଳନା


ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଫ୍ସିଏନ୍ଆର୍ ଏନଆରଇ ଏନଆରଓ
କିଏ ଖାତା ଖୋଲିପାରିବ | ଏନଆରଆଇ ଏନଆରଆଇ ଏନଆରଆଇ
ଦୁଇ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଏନଆରଆଇ ର ମିଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ | ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ
ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ | ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ
ନାମାଙ୍କନ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ | ଉପଲବ୍ଧ | ଉପଲବ୍ଧ |
ଖାତାର ମୁଦ୍ରା ୟୁଏସ୍ଡି, ଜିବିପି, ଇୟୁଆର, ଜେପିୱାଇ,ଏୟୁଡି, ସିଏଡି ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା
ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନଯୋଗ୍ୟ | ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନଯୋଗ୍ୟ | 1ଏମଏନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ | ସମୟ ସମୟରେ ଏଫଇଏମଏ 2000 ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ |
ଖାତାର ପ୍ରକାର | ଟର୍ମ ଜମା "ସଞ୍ଚୟ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଏବଂ ଟର୍ମ ଜମା | "ସଞ୍ଚୟ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଏବଂ ଟର୍ମ ଜମା |
ସମୟ 12 ମାସରୁ 5 ବର୍ଷ 12 ମାସରୁ 10 ବର୍ଷ 7 ଦିନରୁ 10 ବର୍ଷ
ସର୍ବନିମ୍ନ ପରିମାଣ 1,500 ଜିବିପି 1000 ଇୟୁଆର 2,000 ଜେପିୱାଇ 50,000 ଏୟୁଡି 1000 ସିଏଡି 1,000 |