स्क्रीन रीडर प्रवेशयोग्यता


वेब सामग्री प्रवेशक्षमतेमुळे दृष्टीदोष असलेल्या लोकांना स्क्रीन रीडर्ससारख्या सहाय्यक तंत्रज्ञानाचा वापर करून वेबसाइटवर प्रवेश करणे शक्य होईल.

स्क्रीन रीडर वेबसाइट विनामूल्य / व्यावसायिक
भाषणासह जॉब अॅक्सेस (जबडे 64 बिट) येथे क्लिक करा मोकळे
स्क्रीन अॅक्सेस सर्वांसाठी (एसएफए) येथे क्लिक करा मोकळे
जाण्याकरीता प्रणाली प्रवेश येथे क्लिक करा मोकळे
वेब कुठेही येथे क्लिक करा मोकळे
नॉन व्हिज्युअल डेस्कटॉप एक्सेस (एनव्हीडीए) येथे क्लिक करा मोकळे
नॉन व्हिज्युअल डेस्कटॉप एक्सेस (एनव्हीडीए) येथे क्लिक करा मोकळे