ഞങ്ങളേക്കുറിച്ച്

ബാങ്കിന് ഇന്ത്യയിൽ 5100-ലധികം ശാഖകളുണ്ട്, പ്രത്യേക ശാഖകൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നു. ഈ ശാഖകൾ 69 സോണൽ ഓഫീസുകളും 13 എൻ.ബി.ജി ഓഫീസുകളും വഴി നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ ദൗത്യം

ഒരു വികസന ബാങ്ക് എന്ന നിലയിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ റോളിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെലവ് കുറഞ്ഞതും പ്രതികരണശേഷിയുള്ളതുമായ സേവനം നൽകുമ്പോൾ, ആഗോളതലത്തിലുള്ള വിപണികൾക്ക് മികച്ചതും സജീവവുമായ ബാങ്കിംഗ് സേവനം നൽകുന്നതിന്, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ഞങ്ങളുടെ പങ്കാളികളുടെ ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുക.

ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട്

കോർപ്പറേറ്റുകൾക്കും ഇടത്തരം ബിസിനസ്സ്, ഉയർന്ന മാർക്കറ്റ് റീട്ടെയിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ചെറുകിട ബിസിനസ്സിനും ബഹുജന വിപണിക്കും ഗ്രാമീണ വിപണികൾക്കും വികസന ബാങ്കിംഗും തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ബാങ്കായി മാറുക.

നമ്മുടെ ചരിത്രം

History

1906 സെപ്തംബർ 7 ന് മുംബൈയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കൂട്ടം പ്രമുഖ വ്യവസായികളാണ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥാപിച്ചത്. 1969 ജൂലൈയിൽ മറ്റ് 13 ബാങ്കുകൾക്കൊപ്പം ദേശസാൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നതുവരെ ബാങ്ക് സ്വകാര്യ ഉടമസ്ഥതയിലും നിയന്ത്രണത്തിലുമായിരുന്നു.

മുംബൈയിലെ ഒരു ഓഫീസിൽ തുടങ്ങി, 50 ലക്ഷം രൂപയും 50 ജീവനക്കാരും പെയ്ഡ്-അപ്പ് മൂലധനവുമായി, ബാങ്ക് വർഷങ്ങളായി അതിവേഗ വളർച്ച കൈവരിക്കുകയും ശക്തമായ ദേശീയ സാന്നിധ്യവും ഗണ്യമായ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രവർത്തനവുമുള്ള ഒരു ശക്തമായ സ്ഥാപനമായി വളരുകയും ചെയ്തു. ബിസിനസ് വോളിയത്തിൽ, ദേശസാൽകൃത ബാങ്കുകളിൽ ബാങ്ക് ഒരു പ്രധാന സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നു.

ബാങ്കിന് ഇന്ത്യയിൽ 5100-ലധികം ശാഖകളുണ്ട്, പ്രത്യേക ശാഖകൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നു. ഈ ശാഖകൾ 69 സോണൽ ഓഫീസുകളും 13 എൻ.ബി.ജി ഓഫീസുകളും വഴി നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. വിദേശത്ത് 45 ശാഖകൾ/ഓഫീസുകളുണ്ട്, അതിൽ 23 സ്വന്തം ശാഖകളും 1 പ്രതിനിധി ഓഫീസും 4 സബ്‌സിഡറികളും (20 ശാഖകൾ) 1 സംയുക്ത സംരംഭവും ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം

ബാങ്ക് 1997-ൽ കന്നി പബ്ലിക് ഇഷ്യു പുറത്തിറക്കി, 2008 ഫെബ്രുവരിയിൽ യോഗ്യതയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്ലെയ്‌സ്‌മെന്റ് പിന്തുടരുന്നു.

വിവേകത്തിന്റെയും ജാഗ്രതയുടെയും നയത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുമ്പോൾ, വിവിധ നൂതന സേവനങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ ബാങ്ക് മുൻപന്തിയിലാണ്. പരമ്പരാഗത മൂല്യങ്ങളുടെയും ധാർമ്മികതയുടെയും ഏറ്റവും ആധുനികമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ വിജയകരമായ സംയോജനത്തോടെയാണ് ബിസിനസ്സ് നടത്തുന്നത്. 1989-ൽ മുംബൈയിലെ മഹാലക്ഷ്മി ശാഖയിൽ പൂർണമായും കമ്പ്യൂട്ടർവത്കൃത ശാഖയും എടിഎം സൗകര്യവും സ്ഥാപിച്ച ദേശസാൽകൃത ബാങ്കുകളിൽ ആദ്യത്തേതാണ് ബാങ്ക്. ഇന്ത്യയിലെ സ്വിഫ്റ്റിന്റെ സ്ഥാപക അംഗം കൂടിയാണ് ബാങ്ക്. 1982-ൽ അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് പോർട്ട്‌ഫോളിയോ വിലയിരുത്തുന്നതിനും/റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുമായി ഹെൽത്ത് കോഡ് സിസ്റ്റം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇത് തുടക്കമിട്ടു.

ടോക്കിയോ, സിംഗപ്പൂർ, ഹോങ്കോംഗ്, ലണ്ടൻ, പാരീസ്, ന്യൂയോർക്ക്, ഡിഐഎഫ്സി ദുബായ്, ഗിഫ്റ്റ് സിറ്റി ഗാന്ധിനഗറിലെ ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്കിംഗ് യൂണിറ്റ് (ഐബിയു) എന്നീ പ്രധാന ബാങ്കിംഗ്, ധനകാര്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ 4 സബ്സിഡിയറികൾ, 1 പ്രതിനിധി ഓഫീസ്, 1 ജോയിന്റ് വെഞ്ച്വർ എന്നിവയുൾപ്പെടെ 47 ശാഖകൾ / ഓഫീസുകൾ ഉൾപ്പെടെ 5 ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന 15 വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ബാങ്കിന് നിലവിൽ വിദേശ സാന്നിധ്യമുണ്ട്.

ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ മ്യൂസിയം

ഞങ്ങൾക്ക് 100+ വർഷത്തെ ചരിത്രമുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് താൽപര്യമുള്ള സാംസ്കാരികവും ചരിത്രപരവുമായ നിമിഷങ്ങളുടെ ശേഖരം ഇതാ

ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി 24X7 പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാവി മികച്ചതും സ്മാർട്ടാക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം നേടാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്തൃ ലക്ഷ്യങ്ങളെ വിന്യസിക്കുന്ന കൂടുതൽ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായ തന്ത്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഉന്നത നേതൃത്വം ഇതാ.

മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറും സി.ഇ.ഒ യും
Shri Rajneesh Karnatak

ശ്രീ രജനീഷ് കർണാടക

മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറും സി.ഇ.ഒ യും

ജീവചരിത്രം കാണുക
Shri Rajneesh Karnatak

ശ്രീ രജനീഷ് കർണാടക

മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറും സി.ഇ.ഒ യും

ശ്രീ രജനീഷ് കർണാടക 2023 ഏപ്രിൽ 29-ന് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറും ചീഫ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറും ആയി ചുമതലയേറ്റു. 2021 ഒക്ടോബർ 21 മുതൽ യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറായി നിയമിതനാകുന്നത് വരെ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിന്റെ ചീഫ് ജനറൽ മാനേജരായിരുന്നു. കൊമേഴ്‌സിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദധാരിയായ അദ്ദേഹം (എം.കോം) ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്കേഴ്‌സിൽ (സി.എ.ഐ.ഐ.ബി) അംഗീകൃത അസോസിയേറ്റ് ആണ്.

ശ്രീ കർണാടകത്തിന് 29 വർഷത്തിലേറെ സമ്പന്നമായ ബാങ്കിംഗ് അനുഭവമുണ്ട്, കൂടാതെ വിവിധ ബ്രാഞ്ചുകളും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസ് അനുഭവവും ഉണ്ട്. പഴയ ഓറിയന്റൽ ബാങ്ക് ഓഫ് കൊമേഴ്‌സിൽ ജനറൽ മാനേജർ എന്ന നിലയിൽ, അദ്ദേഹം വലിയ കോർപ്പറേറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ബ്രാഞ്ചുകളുടെയും ക്രെഡിറ്റ് മോണിറ്ററിംഗ്, ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിംഗ്, മിഡ് കോർപ്പറേറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് തുടങ്ങിയ വെർട്ടിക്കലുകളുടെയും തലവനായിരുന്നു. ഓറിയന്റൽ ബാങ്ക് ഓഫ് കൊമേഴ്‌സ് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിൽ ലയിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം, പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിലെ ക്രെഡിറ്റ് റിവ്യൂ & മോണിറ്ററിംഗ് ഡിവിഷന്റെയും കോർപ്പറേറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ഡിവിഷന്റെയും തലവനായിട്ടുണ്ട്.

ഐഐഎം-കോഴിക്കോട്, ജെഎൻഐഡിബി ഹൈദരാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിവിധ പരിശീലനങ്ങളിലും നേതൃത്വ വികസന പരിപാടികളിലും ശ്രീ കർണാടക പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ ഐ എം ഐ (ഇന്റർനാഷണൽ മാനേജ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്) ഡൽഹി, ഐ.ഐ. ബി.എഫ് (ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്കിംഗ് & ഫിനാൻസ്) എന്നിവിടങ്ങളിൽ അഡ്വാൻസ് മാനേജ്‌മെന്റ് പ്രോഗ്രാമിലും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഐഐഎം ബാംഗ്ലൂരിന്റെയും ഈഗോൺ സെഹന്ദറിന്റെയും ലീഡർഷിപ്പ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് പ്രോഗ്രാമിനായി ബാങ്ക്സ് ബോർഡ് ബ്യൂറോ തിരഞ്ഞെടുത്ത സീനിയർ ഓഫീസർമാരുടെ ആദ്യ ബാച്ചിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പ്രോജക്റ്റ് ഫണ്ടിംഗും പ്രവർത്തന മൂലധന ഫണ്ടിംഗും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്രെഡിറ്റ് മൂല്യനിർണ്ണയ കഴിവുകൾ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിനൊപ്പം പ്രത്യേക റഫറൻസ്/ക്രെഡിറ്റ് റിസ്കിന് പ്രത്യേക ഊന്നൽ നൽകുന്നു.

യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് യു ബി ഐ സർവീസസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാനായി ശ്രീ കർണാടക സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബോർഡ് ഓഫ് യു ബി ഐ (യു കെ) ലിമിറ്റഡിൽ നോൺ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറായും അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്ക് മാനേജ്‌മെന്റ് (ഐ ഐ ബി എം) ഗുവാഹത്തിയുടെ ഗവേണിംഗ് ബോർഡ് അംഗമായിരുന്നു. പി എൻ ബി ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ്, ഇന്ത്യ എസ് എം ഇ അസറ്റ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് എന്നിവയുടെ ബോർഡിൽ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിന് വേണ്ടി നോമിനി ഡയറക്ടറായി അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐ എ എം സി എൽ (ഐ ഐ എഫ് സി എൽ അസറ്റ് മാനേജ്‌മെന്റ് കോ. ലിമിറ്റഡ്) ബോർഡ് ട്രസ്റ്റിയായും അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു.

സംവിധായകൻ
Shri Rajneesh Karnatak

ശ്രീ രജനീഷ് കർണാടക

മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറും സി.ഇ.ഒ യും

ജീവചരിത്രം കാണുക
Shri Rajneesh Karnatak

ശ്രീ രജനീഷ് കർണാടക

മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറും സി.ഇ.ഒ യും

ശ്രീ രജനീഷ് കർണാടക 2023 ഏപ്രിൽ 29-ന് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറും ചീഫ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറും ആയി ചുമതലയേറ്റു. 2021 ഒക്ടോബർ 21 മുതൽ യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറായി നിയമിതനാകുന്നത് വരെ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിന്റെ ചീഫ് ജനറൽ മാനേജരായിരുന്നു. കൊമേഴ്‌സിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദധാരിയായ അദ്ദേഹം (എം.കോം) ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്കേഴ്‌സിൽ (സി.എ.ഐ.ഐ.ബി) അംഗീകൃത അസോസിയേറ്റ് ആണ്.

ശ്രീ കർണാടകത്തിന് 29 വർഷത്തിലേറെ സമ്പന്നമായ ബാങ്കിംഗ് അനുഭവമുണ്ട്, കൂടാതെ വിവിധ ബ്രാഞ്ചുകളും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസ് അനുഭവവും ഉണ്ട്. പഴയ ഓറിയന്റൽ ബാങ്ക് ഓഫ് കൊമേഴ്‌സിൽ ജനറൽ മാനേജർ എന്ന നിലയിൽ, അദ്ദേഹം വലിയ കോർപ്പറേറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ബ്രാഞ്ചുകളുടെയും ക്രെഡിറ്റ് മോണിറ്ററിംഗ്, ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിംഗ്, മിഡ് കോർപ്പറേറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് തുടങ്ങിയ വെർട്ടിക്കലുകളുടെയും തലവനായിരുന്നു. ഓറിയന്റൽ ബാങ്ക് ഓഫ് കൊമേഴ്‌സ് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിൽ ലയിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം, പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിലെ ക്രെഡിറ്റ് റിവ്യൂ & മോണിറ്ററിംഗ് ഡിവിഷന്റെയും കോർപ്പറേറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ഡിവിഷന്റെയും തലവനായിട്ടുണ്ട്.

ഐഐഎം-കോഴിക്കോട്, ജെഎൻഐഡിബി ഹൈദരാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിവിധ പരിശീലനങ്ങളിലും നേതൃത്വ വികസന പരിപാടികളിലും ശ്രീ കർണാടക പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ ഐ എം ഐ (ഇന്റർനാഷണൽ മാനേജ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്) ഡൽഹി, ഐ.ഐ. ബി.എഫ് (ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്കിംഗ് & ഫിനാൻസ്) എന്നിവിടങ്ങളിൽ അഡ്വാൻസ് മാനേജ്‌മെന്റ് പ്രോഗ്രാമിലും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഐഐഎം ബാംഗ്ലൂരിന്റെയും ഈഗോൺ സെഹന്ദറിന്റെയും ലീഡർഷിപ്പ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് പ്രോഗ്രാമിനായി ബാങ്ക്സ് ബോർഡ് ബ്യൂറോ തിരഞ്ഞെടുത്ത സീനിയർ ഓഫീസർമാരുടെ ആദ്യ ബാച്ചിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പ്രോജക്റ്റ് ഫണ്ടിംഗും പ്രവർത്തന മൂലധന ഫണ്ടിംഗും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്രെഡിറ്റ് മൂല്യനിർണ്ണയ കഴിവുകൾ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിനൊപ്പം പ്രത്യേക റഫറൻസ്/ക്രെഡിറ്റ് റിസ്കിന് പ്രത്യേക ഊന്നൽ നൽകുന്നു.

യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് യു ബി ഐ സർവീസസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാനായി ശ്രീ കർണാടക സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബോർഡ് ഓഫ് യു ബി ഐ (യു കെ) ലിമിറ്റഡിൽ നോൺ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറായും അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്ക് മാനേജ്‌മെന്റ് (ഐ ഐ ബി എം) ഗുവാഹത്തിയുടെ ഗവേണിംഗ് ബോർഡ് അംഗമായിരുന്നു. പി എൻ ബി ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ്, ഇന്ത്യ എസ് എം ഇ അസറ്റ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് എന്നിവയുടെ ബോർഡിൽ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിന് വേണ്ടി നോമിനി ഡയറക്ടറായി അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐ എ എം സി എൽ (ഐ ഐ എഫ് സി എൽ അസറ്റ് മാനേജ്‌മെന്റ് കോ. ലിമിറ്റഡ്) ബോർഡ് ട്രസ്റ്റിയായും അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു.

Shri P R Rajagopal

ശ്രീ പി ആർ രാജഗോപാൽ

എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ

ജീവചരിത്രം കാണുക
Shri P R Rajagopal

ശ്രീ പി ആർ രാജഗോപാൽ

എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ

53 വയസ്സുള്ള ശ്രീ പി ആർ രാജഗോപാൽ കൊമേഴ്‌സ് ബിരുദധാരിയും നിയമ ബിരുദവും (ബിഎൽ) ആണ്. 1995-ൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ആരംഭിച്ച അദ്ദേഹം 2000-ൽ സീനിയർ മാനേജരായി. ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്സ് അസോസിയേഷനിൽ നിയമോപദേശകനായി നിയമിതനായി, 2004 വരെ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതുവരെ ഐ.ബി.എ-യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 2004-ൽ യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ചേർന്ന അദ്ദേഹം 2016-ൽ ജനറൽ മാനേജരായി ഉയർത്തപ്പെട്ടു. എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്‌ടറിലേക്ക് ഉയർന്ന ശേഷം 01.03.2019-ന് അലഹബാദ് ബാങ്കിൽ ചേർന്നു.

2020 മാർച്ച് 18 ന് അദ്ദേഹം ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറായി ചുമതലയേറ്റു.

Shri Swarup Dasgupta

ശ്രീ സ്വരൂപ് ദാസ്ഗുപ്ത

എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ

ജീവചരിത്രം കാണുക
Shri Swarup Dasgupta

ശ്രീ സ്വരൂപ് ദാസ്ഗുപ്ത

എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ

57 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള സ്വരൂപ് ദാസ്ഗുപ്ത, ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിക്കവറി വകുപ്പിന്റെ തലപ്പത്ത് ജനറൽ മാനേജരായിരുന്നു. ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നിവയിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദം, എംബിഎ - ഫിനാൻസ് എന്നിവയാണ് അദ്ദേഹം. 23 വർഷത്തിലേറെ നീണ്ട തന്റെ പ്രൊഫഷണൽ യാത്രയ്ക്കിടെ, കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസിന്റെയും ഫീൽഡ് ലെവൽ ബാങ്കിംഗിന്റെയും വിപുലമായ എക്സ്പോഷർ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. ഹെഡ് ഓഫീസിലെ കോർപ്പറേറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹൈദരാബാദ്, ചെന്നൈ, അന്ധേരി എന്നിവിടങ്ങളിൽ മിഡ് കോർപ്പറേറ്റ്, വലിയ കോർപ്പറേറ്റ് ശാഖകൾക്ക് അദ്ദേഹം വിജയകരമായി നേതൃത്വം നൽകി. ലണ്ടനിൽ ബാങ്കിന്റെ വിദേശ കേന്ദ്രത്തിലും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഹെഡ് ഓഫീസിലെ ബോർഡ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, എസ്‌എം, റിക്കവറി ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് എന്നിവയുടെ നിർണായക വകുപ്പുകൾക്ക് അദ്ദേഹം നേതൃത്വം നൽകി.

10.03.2021-ന് അദ്ദേഹം ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറായി ചുമതലയേറ്റു.

Shri M Karthikeyan

ശ്രീ എം കാർത്തികേയൻ

എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ

ജീവചരിത്രം കാണുക
Shri M Karthikeyan

ശ്രീ എം കാർത്തികേയൻ

എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ

56 വയസ്സുള്ള ശ്രീ എം കാർത്തികേയൻ ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൽ ജനറൽ മാനേജർ (കോർപ്പറേറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസർ) ആയിരുന്നു. അഗ്രികൾച്ചറിൽ മാസ്റ്റർ ഓഫ് സയൻസ്, സർട്ടിഫൈഡ് അസോസിയേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്കേഴ്സ് (സിഎഐഐബി), ഡിപ്ലോമ ഇൻ ജിയുഐ ആപ്ലിക്കേഷൻ, ഡിപ്ലോമ ഇൻ മാനേജ്മെന്റ്. 32 വർഷത്തിലേറെ നീണ്ട തന്റെ പ്രൊഫഷണൽ യാത്രയ്ക്കിടെ, കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസിന്റെയും ഫീൽഡ് ലെവൽ ബാങ്കിംഗിന്റെയും വിപുലമായ എക്സ്പോഷർ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. ധർമപുരി, പൂനെ, ചെന്നൈ നോർത്ത് സോൺ എന്നിവയുടെ സോണൽ മാനേജരായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അവൻ ഫീൽഡ് ജനറൽ മാനേജർ ഡൽഹി നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആയിരുന്നു 8 മേഖലകൾ. ഹെഡ് ഓഫീസിലെ റിക്കവറി ആന്റ് ലീഗല് ഡിപ്പാര്ട്ട്മെന്റിന് അദ്ദേഹം വിജയകരമായി നേതൃത്വം നല്കി.

രണ്ട് ആർആർബികളുടെ ലയിച്ച സ്ഥാപനമായി രൂപീകരിച്ച തമിഴ്നാട് ഗ്രാമ ബാങ്കിന്റെ ബോർഡിലും അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്കിന്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനമായ പല്ലവൻ ഗ്രാമ ബാങ്കുമായി ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിന്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനമായ പാണ്ടിയൻ ഗ്രാമ ബാങ്ക്.

10.03.2021-ന് അദ്ദേഹം ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറായി ചുമതലയേറ്റു.

ശ്രീ സുബ്രത് കുമാർ

എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ

ജീവചരിത്രം കാണുക

ശ്രീ സുബ്രത് കുമാർ

എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ

ശ്രീ സുബ്രത് കുമാർ

ബാങ്കിംഗ് വ്യവസായത്തിലെ തന്റെ നീണ്ട കാലത്ത്, ട്രഷറി & ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബാങ്കിംഗ്, റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ്, ക്രെഡിറ്റ് മോണിറ്ററിംഗ്, കോർപ്പറേറ്റ് ബാങ്കിംഗ് എന്നിവയിൽ പ്രത്യേക വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തന, തന്ത്രപരമായ ബാങ്കിംഗിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ മേഖലകളിലും വൈവിധ്യമാർന്ന എക്സ്പോഷറുകൾ നേടി. റീജിയണൽ ഹെഡ്, പാറ്റ്ന, ട്രഷറി മാനേജ്മെന്റ് ഹെഡ്, ഓഡിറ്റ് & ഇൻസ്പെക്ഷൻ, ക്രെഡിറ്റ് മോണിറ്ററിംഗ് & കോർപ്പറേറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് തുടങ്ങിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അദ്ദേഹം വിജയകരമായി കൈകാര്യം ചെയ്തു. ബാങ്കിന്റെ ചീഫ് റിസ്ക് ഓഫീസർ (ഇവിബി), ചീഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫീസർ (സിഎഫ്ഒ) എന്നീ സ്ഥാനങ്ങളും അദ്ദേഹം വഹിച്ചിരുന്നു.

എഫ്ഐഎംഎംഡിഎ, ബിഒബി ക്യാപിറ്റൽ മാര്കെറ്സ് ലിമിറ്റഡ് എന്നിവയുടെ ബോർഡുകളിലും അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു.

Dr. Bhushan Kumar Sinha

ഡോ. ഭൂഷൺ കുമാർ സിൻഹ

ജിഒഐ നോമിനി ഡയറക്ടർ

ജീവചരിത്രം കാണുക
Dr. Bhushan Kumar Sinha

ഡോ. ഭൂഷൺ കുമാർ സിൻഹ

ജിഒഐ നോമിനി ഡയറക്ടർ

ഡോ. ഭൂഷൺ കുമാർ സിൻഹയെ 11.04.2022 മുതൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് നോമിനി ഡയറക്ടറായി നിയമിച്ചു.

ഇന്ത്യൻ ഇക്കണോമിക് സർവീസിന്റെ 1993 ബാച്ചിൽ അംഗമാണ്. ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ കാൻബെറയിലെ ഓസ്‌ട്രേലിയൻ നാഷണൽ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ നാഷണൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്‌കൂൾ ഓഫ് മാനേജ്‌മെന്റിൽ (എൻജിഎസ്എം) ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷനിൽ (എംബിഎ) ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും ഇന്ത്യയിലെ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിൽ നിന്ന് പിഎച്ച്.ഡിയും നേടിയിട്ടുണ്ട്.

നിലവിൽ അദ്ദേഹം ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെ ധനമന്ത്രാലയത്തിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് വകുപ്പിൽ (ഡിഎഫ്എസ്) ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയായി നിയമിതനാണ്. 2018-ൽ ഡിഎഫ്‌എസിൽ ചേരുന്നതിന് മുമ്പ്, ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ആൻഡ് പബ്ലിക് അസറ്റ് മാനേജ്‌മെന്റിൽ (ഡിഐപിഎഎം) സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവ് എന്ന നിലയിൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ സേവനമുണ്ടായിരുന്നു.

14.05.2018 മുതൽ 11.04.2022 വരെ ജിഒഐ-യുടെ നോമിനി ഡയറക്ടറായി സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ബോർഡിൽ അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു.

ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയെ കൂടാതെ, ഐഎഫ്സിഐ ലിമിറ്റഡിന്റെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിൽ ജിഒഐ യുടെ നോമിനി ഡയറക്ടർ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം.

SHRI ASHOK NARAIN

ശ്രീ അശോക് നരേൻ

ആർബിഐ നോമിനി ഡയറക്ടർ

View Bio
SHRI ASHOK NARAIN

ശ്രീ അശോക് നരേൻ

ആർബിഐ നോമിനി ഡയറക്ടർ

ശ്രീ അശോക് നരേൻ 18 വർഷത്തെ സൂപ്പർവൈസറി റെഗുലേറ്ററി ഡൊമെയ്‌നിൽ ഉൾപ്പെടെ 33 വർഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം 2022 ൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മേൽനോട്ട വകുപ്പിന്റെ ചീഫ് ജനറൽ മാനേജരായി വിരമിച്ചു. അദ്ദേഹം ബാങ്കുകളുടെ നിരവധി ഓൺ-സൈറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി, കൂടാതെ വാണിജ്യ ബാങ്കുകളുടെയും അർബൻ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകളുടെയും ഓഫ്-സൈറ്റ് മേൽനോട്ടം വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

റിസർവ് ബാങ്കിനായി എന്റർപ്രൈസ് തിരിച്ചുള്ള റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് നടപ്പിലാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ ചുമതലപ്പെടുത്തി, കൂടാതെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ശ്രീലങ്കയ്ക്കായി ഇആർഎം ആർക്കിടെക്ചർ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും അദ്ദേഹം മാർഗനിർദേശം നൽകി. വിവിധ ദേശീയ അന്തർദേശീയ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ആർബിഐ അദ്ദേഹത്തെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തു, കൂടാതെ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ വാണിജ്യ ബാങ്കിന്റെ ബോർഡ് അംഗവും കൂടി ആണ്. 2014-16 ലെ ഇന്റർനാഷണൽ ഓപ്പറേഷണൽ റിസ്ക് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് (ഐഒആർഡബ്ല്യുജി) അംഗമായും സാമ്പത്തിക ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ജി 20-ഒഇസിഡി ടാസ്ക് ഫോഴ്സിലും (2017, 2018) അംഗമായും 2019-22 ൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ബോർഡ് ബേസലിന്റെ ബാങ്കിംഗ് ഇതര മോണിറ്ററിംഗ് വിദഗ്ദ്ധ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ബാങ്കിംഗ് ഇതര ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ടീമിന്റെ (ക്രെഡിറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ) സഹ മേധാവിയായും അദ്ദേഹം റിസർവ് ബാങ്കിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു.

2022 മുതൽ അദ്ദേഹത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര നാണയ നിധിയിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്ടർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റായി എംപാനൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

14.07.2023 മുതൽ അദ്ദേഹം അധികാരമേറ്റു.

Ms. Veni Thapar

ശ്രീമതി വേണി ഥാപർ

ഷെയർഹോൾഡർ ഡയറക്ടർ

ജീവചരിത്രം കാണുക
Ms. Veni Thapar

ശ്രീമതി വേണി ഥാപർ

ഷെയർഹോൾഡർ ഡയറക്ടർ

50 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ശ്രീമതി വേണി ഥാപര് ഒരു ചാര്ട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടന്റുമാണ്. അവൾ ഐസിഎഐ നിന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ഓഡിറ്റ് ഡിപ്ലോമ ആൻഡ് ഐസക്എ (യുഎസ്എ) നിന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റുമാരായ എം/എസ് വി കെ ഥാപ്പറും കമ്പനിയുമായുള്ള സീനിയർ പാർട്ണറാണ് അവർ.

25 വർഷത്തിലേറെ നീണ്ട അവളുടെ കരിയറിൽ, അവൾ കൈകാര്യം ചെയ്തത്:

-കമ്പനികളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും നിയമപരവും ആന്തരികവുമായ ഓഡിറ്റുകൾ

- പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളുടെ വിവിധ ശാഖകളുടെ ബാങ്ക് ഓഡിറ്റുകൾ

- കൺസൾട്ടൻസി ഇൻ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ഓഡിറ്റ്

- കമ്പനി നിയമം, പരോക്ഷ നികുതികൾ, ഫെമ, ആർബിഐ കാര്യങ്ങളിൽ കൺസൾട്ടൻസി

- അന്താരാഷ്ട്ര നികുതി ഉൾപ്പെടെ നേരിട്ടുള്ള, പരോക്ഷ നികുതികളിലെ കൺസൾട്ടൻസി.

- കമ്പനികൾ, ബാങ്ക്, കമ്പനികൾ മുതലായവയിലെ ബോർഡ് അംഗം.

നിലവിൽ, അവർ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് അഫയേഴ്സിന്റെ ബോർഡ് ഓഫ് ഗവർണർമാരിലാണ്.

3 വർഷത്തെ കാലാവധിയിൽ ബാങ്കിന്റെ ഷെയർഹോൾഡർ ഡയറക്ടറായി അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു, ഡബ്ല്യു.ഇ.എഫ് 04.12.2021.

Shri Munish Kumar Ralhan

ശ്രീ മുനിഷ് കുമാർ റാൽഹാൻ

സംവിധായകൻ

ജീവചരിത്രം കാണുക
Shri Munish Kumar Ralhan

ശ്രീ മുനിഷ് കുമാർ റാൽഹാൻ

സംവിധായകൻ

ഏകദേശം 48 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ശ്രീ മുനീഷ് കുമാർ റൽഹാൻ സയൻസ് (ബി.എസ്സി.), എൽ.എൽ.ബി എന്നിവയിൽ ബിരുദധാരിയാണ്. പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന ഹൈക്കോടതിയിലും സബോർഡിനേറ്റ് കോടതികളിലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന അഭിഭാഷകനാണ് അദ്ദേഹം, സിവിൽ, ക്രിമിനൽ, റവന്യൂ, മാട്രിമോണിയൽ, ബാങ്കിംഗ്, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ, കൺസ്യൂമർ, പ്രോപ്പർട്ടി, ആക്സിഡന്റ് കേസുകൾ, സേവന കാര്യങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത 25 വർഷത്തെ സമ്പന്നമായ അനുഭവമുണ്ട്.

പഞ്ചാബിലെ ഹോഷിയാർപൂരിൽ യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കൗൺസലാണ് അദ്ദേഹം.

അദ്ദേഹത്തെ നിയമിച്ചു ഡബ്ല്യു.ഇ.എഫ്21.03.2022 വർഷത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഉത്തരവുകൾ വരെ, ഏതാണോ നേരത്തെ.

Shri V V Shenoy

ശ്രീ വി വി ഷേണായി

ഷെയർഹോൾഡർ ഡയറക്ടർ

ജീവചരിത്രം കാണുക
Shri V V Shenoy

ശ്രീ വി വി ഷേണായി

ഷെയർഹോൾഡർ ഡയറക്ടർ

60 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള മുംബൈയിൽ നിന്നുള്ള ശ്രീ വിശ്വനാഥ് വിത്തൽ ഷേണോയ് കൊമേഴ്സിൽ ബിരുദധാരിയാണ്, കൂടാതെ സർട്ടിഫൈഡ് ബാങ്കർ (സിഎഐഐബി) ആണ്. ഇന്ത്യന് ബാങ്കിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറായി (ഇഡി) വിരമിച്ചു. ഇഡി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം വലിയ കോർപ്പറേറ്റ് ക്രെഡിറ്റ്, മിഡ് കോർപ്പറേറ്റ് ക്രെഡിറ്റ്, ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്കിംഗ്, ട്രഷറി, മാനവ വിഭവശേഷി, മാനവ വികസനം, ബോർഡ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് തുടങ്ങിയവയുടെ മേൽനോട്ടം വഹിച്ചിരുന്നു.

നേരത്തെ യൂണിയന് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയില് വിവിധ പദവികള് വഹിച്ചിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് 38 വര്ഷത്തെ ബാങ്കിംഗ് പരിചയമുണ്ട്. യൂണിവേഴ്സൽ സോംപോ ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ്, ഇൻഡ്ബാങ്ക് മർച്ചന്റ് ബാങ്കിംഗ് സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ്, ഇൻഡ് ബാങ്ക് ഹൗസിംഗ് ലിമിറ്റഡ്, സെൻട്രൽ രജിസ്ട്രി ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റൈസേഷൻ അസറ്റ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഇന്ററസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (സിഇആർഎസ്എഐ) എന്നിവയുടെ നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

വർഷത്തെ കാലയളവിൽ അദ്ദേഹം ഓഫീസ് ഡബ്ല്യു.ഇ.എഫ് 29.11.2022 ൽ ഏറ്റെടുക്കും.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ
Shri P R Rajagopal

ശ്രീ പി ആർ രാജഗോപാൽ

എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ

ജീവചരിത്രം കാണുക
Shri P R Rajagopal

ശ്രീ പി ആർ രാജഗോപാൽ

എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ

53 വയസ്സുള്ള ശ്രീ പി ആർ രാജഗോപാൽ കൊമേഴ്‌സ് ബിരുദധാരിയും നിയമ ബിരുദവും (ബിഎൽ) ആണ്. 1995-ൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ആരംഭിച്ച അദ്ദേഹം 2000-ൽ സീനിയർ മാനേജരായി. ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്സ് അസോസിയേഷനിൽ നിയമോപദേശകനായി നിയമിതനായി, 2004 വരെ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതുവരെ ഐ.ബി.എ-യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 2004-ൽ യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ചേർന്ന അദ്ദേഹം 2016-ൽ ജനറൽ മാനേജരായി ഉയർത്തപ്പെട്ടു. എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്‌ടറിലേക്ക് ഉയർന്ന ശേഷം 01.03.2019-ന് അലഹബാദ് ബാങ്കിൽ ചേർന്നു.

2020 മാർച്ച് 18 ന് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറായി അദ്ദേഹം ചുമതലയേറ്റു.

Shri Swarup Dasgupta

ശ്രീ സ്വരൂപ് ദാസ്ഗുപ്ത

എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ

ജീവചരിത്രം കാണുക
Shri Swarup Dasgupta

ശ്രീ സ്വരൂപ് ദാസ്ഗുപ്ത

എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ

57 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള സ്വരൂപ് ദാസ്ഗുപ്ത, ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിക്കവറി വകുപ്പിന്റെ തലപ്പത്ത് ജനറൽ മാനേജരായിരുന്നു. ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നിവയിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദം, എംബിഎ - ഫിനാൻസ് എന്നിവയാണ് അദ്ദേഹം. 23 വർഷത്തിലേറെ നീണ്ട തന്റെ പ്രൊഫഷണൽ യാത്രയ്ക്കിടെ, കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസിന്റെയും ഫീൽഡ് ലെവൽ ബാങ്കിംഗിന്റെയും വിപുലമായ എക്സ്പോഷർ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. ഹെഡ് ഓഫീസിലെ കോർപ്പറേറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹൈദരാബാദ്, ചെന്നൈ, അന്ധേരി എന്നിവിടങ്ങളിൽ മിഡ് കോർപ്പറേറ്റ്, വലിയ കോർപ്പറേറ്റ് ശാഖകൾക്ക് അദ്ദേഹം വിജയകരമായി നേതൃത്വം നൽകി. ലണ്ടനിൽ ബാങ്കിന്റെ വിദേശ കേന്ദ്രത്തിലും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഹെഡ് ഓഫീസിലെ ബോർഡ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, എസ്‌എം, റിക്കവറി ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് എന്നിവയുടെ നിർണായക വകുപ്പുകൾക്ക് അദ്ദേഹം നേതൃത്വം നൽകി.

10.03.2021-ന് അദ്ദേഹം ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറായി ചുമതലയേറ്റു.

Shri M Karthikeyan

ശ്രീ M കാര്ത്തികേയന്

എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ

ജീവചരിത്രം കാണുക
Shri M Karthikeyan

ശ്രീ M കാര്ത്തികേയന്

എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ

56 വയസ്സുള്ള ശ്രീ എം കാർത്തികേയൻ ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൽ ജനറൽ മാനേജർ (കോർപ്പറേറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസർ) ആയിരുന്നു. അഗ്രികൾച്ചറിൽ മാസ്റ്റർ ഓഫ് സയൻസ്, സർട്ടിഫൈഡ് അസോസിയേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്കേഴ്സ് (സിഎഐഐബി), ഡിപ്ലോമ ഇൻ ജിയുഐ ആപ്ലിക്കേഷൻ, ഡിപ്ലോമ ഇൻ മാനേജ്മെന്റ്. 32 വർഷത്തിലേറെ നീണ്ട തന്റെ പ്രൊഫഷണൽ യാത്രയ്ക്കിടെ, കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസിന്റെയും ഫീൽഡ് ലെവൽ ബാങ്കിംഗിന്റെയും വിപുലമായ എക്സ്പോഷർ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. ധർമപുരി, പൂനെ, ചെന്നൈ നോർത്ത് സോൺ എന്നിവയുടെ സോണൽ മാനേജരായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അവൻ ഫീൽഡ് ജനറൽ മാനേജർ ഡൽഹി നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആയിരുന്നു 8 മേഖലകൾ. ഹെഡ് ഓഫീസിലെ റിക്കവറി ആന്റ് ലീഗല് ഡിപ്പാര്ട്ട്മെന്റിന് അദ്ദേഹം വിജയകരമായി നേതൃത്വം നല്കി.

രണ്ട് ആർആർബികളുടെ ലയിച്ച സ്ഥാപനമായി രൂപീകരിച്ച തമിഴ്നാട് ഗ്രാമ ബാങ്കിന്റെ ബോർഡിലും അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്കിന്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനമായ പല്ലവൻ ഗ്രാമ ബാങ്കുമായി ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിന്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനമായ പാണ്ടിയൻ ഗ്രാമ ബാങ്ക്.

10.03.2021-ന് അദ്ദേഹം ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറായി ചുമതലയേറ്റു.

ശ്രീ സുബ്രത് കുമാർ

എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ

ജീവചരിത്രം കാണുക

ശ്രീ സുബ്രത് കുമാർ

എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ

ശ്രീ സുബ്രത് കുമാർ

ബാങ്കിംഗ് വ്യവസായത്തിലെ തന്റെ നീണ്ട കാലത്ത്, ട്രഷറി & ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബാങ്കിംഗ്, റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ്, ക്രെഡിറ്റ് മോണിറ്ററിംഗ്, കോർപ്പറേറ്റ് ബാങ്കിംഗ് എന്നിവയിൽ പ്രത്യേക വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തന, തന്ത്രപരമായ ബാങ്കിംഗിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ മേഖലകളിലും വൈവിധ്യമാർന്ന എക്സ്പോഷറുകൾ നേടി. റീജിയണൽ ഹെഡ്, പാറ്റ്ന, ട്രഷറി മാനേജ്മെന്റ് ഹെഡ്, ഓഡിറ്റ് & ഇൻസ്പെക്ഷൻ, ക്രെഡിറ്റ് മോണിറ്ററിംഗ് & കോർപ്പറേറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് തുടങ്ങിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അദ്ദേഹം വിജയകരമായി കൈകാര്യം ചെയ്തു. ബാങ്കിന്റെ ചീഫ് റിസ്ക് ഓഫീസർ (ഇവിബി), ചീഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫീസർ (സിഎഫ്ഒ) എന്നീ സ്ഥാനങ്ങളും അദ്ദേഹം വഹിച്ചിരുന്നു.

എഫ്ഐഎംഎംഡിഎ, ബിഒബി ക്യാപിറ്റൽ മാര്കെറ്സ് ലിമിറ്റഡ് എന്നിവയുടെ ബോർഡുകളിലും അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു.

ചീഫ് വിജിലൻസ് ഓഫീസർ
Shri Vishnu Kumar Gupta-Chief Vigilance Officer Bank of India (BOI)

ശ്രീ വിഷ്ണു കുമാർ ഗുപ്ത

ചീഫ് വിജിലൻസ് ഓഫീസർ

ജീവചരിത്രം കാണുക
Shri Vishnu Kumar Gupta-Chief Vigilance Officer Bank of India (BOI)

ശ്രീ വിഷ്ണു കുമാർ ഗുപ്ത

ചീഫ് വിജിലൻസ് ഓഫീസർ

56 വയസ്സുള്ള ശ്രീ വിഷ്ണു കുമാർ ഗുപ്ത 01.12.2022 ന് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ചീഫ് വിജിലൻസ് ഓഫീസറായി ചുമതലയേറ്റു. പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിന്റെ ചീഫ് ജനറൽ മാനേജരാണ് ശ്രീ ഗുപ്ത.
ശ്രീ ഗുപ്ത 1993 ൽ എസ്ടിസി-നോയിഡയിലെ ഓറിയന്റൽ ബാങ്ക് ഓഫ് കൊമേഴ്സിൽ പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസറായി ചേർന്നു. ഓറിയന്റൽ ബാങ്ക് ഓഫ് കൊമേഴ്സ്, പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് എന്നിവയിൽ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ പ്രൊഫഷണൽ ബാങ്കിംഗ് പരിചയമുള്ള അദ്ദേഹം ഫോറെക്സ്, കോർപ്പറേറ്റ് ക്രെഡിറ്റ്, ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ ബാങ്കിംഗിന്റെ നിരവധി പ്രധാന മേഖലകളിൽ വിപുലമായ പരിചയമുണ്ട്.
ഡൽഹി, മുംബൈ, ഹൈദരാബാദ്, അഹമ്മദാബാദ്, പൂനെ, സൂറത്ത്, ജയ്പൂർ, ഭോപ്പാൽ എന്നിവയുൾപ്പെടെ രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള 13 വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ശ്രീ ഗുപ്ത പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ബിസിനസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും എംബിഎയും (എംകെടിജി & ഫിനാൻസ്) ശ്രീ ഗുപ്ത നേടി. ജയ്പൂരിലെ രാജസ്ഥാൻ സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് പേഴ്സണൽ എംജിഎംടി ആൻഡ് ലേബർ വെൽഫെയർ ഡിപ്ലോമയും ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഇഗ്നോയിൽ നിന്ന് ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റിൽ ബിരുദാനന്തര ഡിപ്ലോമയും നേടി.

ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പർ : 022 6668-4660
ഇമെയിൽ ഐഡി: gm.cvo@bankofindia.co.in

ജനറൽ മാനേജർമാർ

പ്രകാശ് കുമാർ സിൻഹ

പ്രകാശ് കുമാർ സിൻഹ

Abhijit Bose

അഭിജിത് ബോസ്

Abhijit Bose

അഭിജിത് ബോസ്

Ashok Kumar Pathak

അശോക് കുമാർ പഥക്

Ashok Kumar Pathak

അശോക് കുമാർ പഥക്

Sudhiranjan Padhi

സുധീരഞ്ജൻ വായിച്ചു

Sudhiranjan Padhi

സുധീരഞ്ജൻ വായിച്ചു

Prafulla Kumar Giri

പ്രഫുല്ലകുമാർ ഗിരി

Prafulla Kumar Giri

പ്രഫുല്ലകുമാർ ഗിരി

Pinapala Hari Kishan

വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കിഷൻ രാജാവ്

Pinapala Hari Kishan

വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കിഷൻ രാജാവ്

Sharda Bhushan Rai

ശാരദാ ഭൂഷൺ റായ്

Sharda Bhushan Rai

ശാരദാ ഭൂഷൺ റായ്

Nitin G Deshpande

നിതിൻ ജി ദേശ്പാണ്ഡെ

Nitin G Deshpande

നിതിൻ ജി ദേശ്പാണ്ഡെ

Gyaneshwar J Prasad

ജ്ഞാനേശ്വർ ജെ പ്രസാദ്

Gyaneshwar J Prasad

ജ്ഞാനേശ്വർ ജെ പ്രസാദ്

Rajesh Sadashiv Ingle

രാജേഷ് സദാശിവ് ഇംഗ്ലെ

Rajesh Sadashiv Ingle

രാജേഷ് സദാശിവ് ഇംഗ്ലെ

ജനറൽ മാനേജർമാർ
Rajesh Kumar Ram

രാജേഷ് കുമാർ റാം

Rajesh Kumar Ram

രാജേഷ് കുമാർ റാം

Dharmveer Singh Shekhawat

ധർമ്മവീർ സിംഗ് ഷെഖാവത്ത്

Dharmveer Singh Shekhawat

ധർമ്മവീർ സിംഗ് ഷെഖാവത്ത്

Lokesh Krishna

ലോകേഷ് കൃഷ്ണ

Lokesh Krishna

ലോകേഷ് കൃഷ്ണ

Kuldeep Jindal

കുൽദീപ് ജിൻഡാൽ

Kuldeep Jindal

കുൽദീപ് ജിൻഡാൽ

V Anand

വി ആനന്ദ്

V Anand

വി ആനന്ദ്

B K Mishra

ബി കെ മിശ്ര

B K Mishra

ബി കെ മിശ്ര

PRASHANT THAPLIYAL

പ്രശാന്ത് തപ്ലിയാൽ

PRASHANT THAPLIYAL

പ്രശാന്ത് തപ്ലിയാൽ

Uddalok Bhattacharya

ഉദ്ദലോക് ഭട്ടാചാര്യ

Uddalok Bhattacharya

ഉദ്ദലോക് ഭട്ടാചാര്യ

Pramod Kumar Dwibedi

പ്രമോദ് കുമാർ ദ്വിബേദി

Pramod Kumar Dwibedi

പ്രമോദ് കുമാർ ദ്വിബേദി

Amitabh Banerjee

അമിതാഭ് ബാനർജി

Amitabh Banerjee

അമിതാഭ് ബാനർജി

GM-ShriRadhaKantaHota.jpg

രാധ കാന്ത ഹോതാ

GM-ShriRadhaKantaHota.jpg

രാധ കാന്ത ഹോതാ

B Kumar

ബി കുമാർ

B Kumar

ബി കുമാർ

അശ്വനി ഗുപ്ത

അശ്വനി ഗുപ്ത

Geetha Nagarajan

ഗീത നാഗരാജൻ

Geetha Nagarajan

ഗീത നാഗരാജൻ

ശശിധരൻ മംഗലംകാട്ട്

ശശിധരൻ മംഗലംകാട്ട്

വിലാസ് രാംദാസ്ജി പരാതെ

വിലാസ് രാംദാസ്ജി പരാതെ

ബിശ്വജിത് മിശ്ര

ബിശ്വജിത് മിശ്ര

VND.jpg

വിവേകാനന്ദ് ദുബെ

VND.jpg

വിവേകാനന്ദ് ദുബെ

സഞ്ജയ് രാമ ശ്രീവാസ്തവ

സഞ്ജയ് രാമ ശ്രീവാസ്തവ

മനോജ് കുമാർ സിംഗ്

മനോജ് കുമാർ സിംഗ്

വാസു ദേവ്

വാസു ദേവ്

സുബ്രതാ കുമാർ റോയ്

സുബ്രതാ കുമാർ റോയ്

Sankar Sen

ശങ്കർ സെൻ

Sankar Sen

ശങ്കർ സെൻ

സത്യേന്ദ്ര സിംഗ്

സത്യേന്ദ്ര സിംഗ്

സഞ്ജിബ് സര്കാര്

സഞ്ജിബ് സര്കാര്

പുഷ്പ ചൗധരി

പുഷ്പ ചൗധരി

ധനഞ്ജയ് കുമാർ

ധനഞ്ജയ് കുമാർ

Nakula Behera

നകുൽ ബെഹെറ

Nakula Behera

നകുൽ ബെഹെറ

അനിൽ കുമാർ വർമ്മ

അനിൽ കുമാർ വർമ്മ

MANOJ  KUMAR

മനോജ് കുമാർ

MANOJ  KUMAR

മനോജ് കുമാർ

ANJALI  BHATNAGAR

അഞ്ജലി ഭട്നാഗർ

ANJALI  BHATNAGAR

അഞ്ജലി ഭട്നാഗർ

RAMESH CHANDRA BEHERA

രമേഷ് ചന്ദ്ര ഡൗൺ

RAMESH CHANDRA BEHERA

രമേഷ് ചന്ദ്ര ഡൗൺ

SUVENDU KUMAR BEHERA

സുവേന്ദു കുമാർ താഴെ

SUVENDU KUMAR BEHERA

സുവേന്ദു കുമാർ താഴെ

RAJNISH  BHARDWAJ

രജനീഷ് ഭരദ്വാജ്

RAJNISH  BHARDWAJ

രജനീഷ് ഭരദ്വാജ്

MUKESH  SHARMA

മുകേഷ് ശർമ്മ

MUKESH  SHARMA

മുകേഷ് ശർമ്മ

VIJAY MADHAVRAO PARLIKAR

വിജയ് മാധവറാവു പാർലിക്കർ

VIJAY MADHAVRAO PARLIKAR

വിജയ് മാധവറാവു പാർലിക്കർ

PRASHANT KUMAR SINGH

പ്രശാന്ത് കുമാർ സിംഗ്

PRASHANT KUMAR SINGH

പ്രശാന്ത് കുമാർ സിംഗ്

VIKASH KRISHNA

വികാസ് കൃഷ്ണ

VIKASH KRISHNA

വികാസ് കൃഷ്ണ

SHAMPA SUDHIR BISWAS

ശംപ സുധീർ ബിശ്വാസ്

SHAMPA SUDHIR BISWAS

ശംപ സുധീർ ബിശ്വാസ്

സൌന്ദർജ്യ ഭൂഷൻ സഹാനി

സൌന്ദർജ്യ ഭൂഷൻ സഹാനി

ദീപക് കുമാർ ഗുപ്ത

ദീപക് കുമാർ ഗുപ്ത

ജനറൽ മാനേജർമാർ-ഓൺ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ

സുനിൽ ശർമ്മ

സുനിൽ ശർമ്മ

VISHWAJEET SINGH

വിശ്വജീത് സിംഗ്

VISHWAJEET SINGH

വിശ്വജീത് സിംഗ്

raghvendra-kumar.jpg

രാഘവേന്ദ്ര കുമാർ

raghvendra-kumar.jpg

രാഘവേന്ദ്ര കുമാർ

SANTOSH S

സന്തോഷ് എസ്

SANTOSH S

സന്തോഷ് എസ്

സ്ഥാപക അംഗങ്ങൾ

സർ സസ്സൂൻ ഡേവിഡ്

സർ സസ്സൂൻ ഡേവിഡ്

മിസ്റ്റർ രത്തൻജീ ദാദാഭോയ് ടാറ്റ

മിസ്റ്റർ രത്തൻജീ ദാദാഭോയ് ടാറ്റ

മിസ്റ്റർ ഗോർധൻദാസ് ഖട്ടൂ

മിസ്റ്റർ ഗോർധൻദാസ് ഖട്ടൂ

സർ കോവാസ്ജി ജെഹാംഗീർ, 1st ബാരോണറ്റ്

സർ കോവാസ്ജി ജെഹാംഗീർ, 1st ബാരോണറ്റ്

സർ ലാലുഭായ് സമൽദാസ്

സർ ലാലുഭായ് സമൽദാസ്

മിസ്റ്റർ. ഖെറ്റ്സെ ഖിയാസി

മിസ്റ്റർ. ഖെറ്റ്സെ ഖിയാസി

മിസ്റ്റർ രാംനരെയ്ൻ ഹുർനുന്ദ്രായ്

മിസ്റ്റർ രാംനരെയ്ൻ ഹുർനുന്ദ്രായ്

മിസ്റ്റർ ജെനറ്രയെൻ ഹിന്ദൂമുൾ ദാനി

മിസ്റ്റർ ജെനറ്രയെൻ ഹിന്ദൂമുൾ ദാനി

മിസ്റ്റർ നൂർഡിൻ എബ്രാഹിം നൂർഡിൻ

മിസ്റ്റർ നൂർഡിൻ എബ്രാഹിം നൂർഡിൻ

മിസ്റ്റർ ഷാപ്പർജി ബ്രോച്ച

മിസ്റ്റർ ഷാപ്പർജി ബ്രോച്ച

Shri Rajneesh Karnatak

ശ്രീ രജനീഷ് കർണാടക

മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറും സി.ഇ.ഒ യും

ജീവചരിത്രം കാണുക
Shri Rajneesh Karnatak

ശ്രീ രജനീഷ് കർണാടക

മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറും സി.ഇ.ഒ യും

ശ്രീ രജനീഷ് കർണാടക 2023 ഏപ്രിൽ 29-ന് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറും ചീഫ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറും ആയി ചുമതലയേറ്റു. 2021 ഒക്ടോബർ 21 മുതൽ യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറായി നിയമിതനാകുന്നത് വരെ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിന്റെ ചീഫ് ജനറൽ മാനേജരായിരുന്നു. കൊമേഴ്‌സിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദധാരിയായ അദ്ദേഹം (എം.കോം) ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്കേഴ്‌സിൽ (സി.എ.ഐ.ഐ.ബി) അംഗീകൃത അസോസിയേറ്റ് ആണ്.

ശ്രീ കർണാടകത്തിന് 29 വർഷത്തിലേറെ സമ്പന്നമായ ബാങ്കിംഗ് അനുഭവമുണ്ട്, കൂടാതെ വിവിധ ബ്രാഞ്ചുകളും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസ് അനുഭവവും ഉണ്ട്. പഴയ ഓറിയന്റൽ ബാങ്ക് ഓഫ് കൊമേഴ്‌സിൽ ജനറൽ മാനേജർ എന്ന നിലയിൽ, അദ്ദേഹം വലിയ കോർപ്പറേറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ബ്രാഞ്ചുകളുടെയും ക്രെഡിറ്റ് മോണിറ്ററിംഗ്, ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിംഗ്, മിഡ് കോർപ്പറേറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് തുടങ്ങിയ വെർട്ടിക്കലുകളുടെയും തലവനായിരുന്നു. ഓറിയന്റൽ ബാങ്ക് ഓഫ് കൊമേഴ്‌സ് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിൽ ലയിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം, പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിലെ ക്രെഡിറ്റ് റിവ്യൂ & മോണിറ്ററിംഗ് ഡിവിഷന്റെയും കോർപ്പറേറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ഡിവിഷന്റെയും തലവനായിട്ടുണ്ട്.

ഐഐഎം-കോഴിക്കോട്, ജെഎൻഐഡിബി ഹൈദരാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിവിധ പരിശീലനങ്ങളിലും നേതൃത്വ വികസന പരിപാടികളിലും ശ്രീ കർണാടക പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ ഐ എം ഐ (ഇന്റർനാഷണൽ മാനേജ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്) ഡൽഹി, ഐ.ഐ. ബി.എഫ് (ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്കിംഗ് & ഫിനാൻസ്) എന്നിവിടങ്ങളിൽ അഡ്വാൻസ് മാനേജ്‌മെന്റ് പ്രോഗ്രാമിലും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഐഐഎം ബാംഗ്ലൂരിന്റെയും ഈഗോൺ സെഹന്ദറിന്റെയും ലീഡർഷിപ്പ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് പ്രോഗ്രാമിനായി ബാങ്ക്സ് ബോർഡ് ബ്യൂറോ തിരഞ്ഞെടുത്ത സീനിയർ ഓഫീസർമാരുടെ ആദ്യ ബാച്ചിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പ്രോജക്റ്റ് ഫണ്ടിംഗും പ്രവർത്തന മൂലധന ഫണ്ടിംഗും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്രെഡിറ്റ് മൂല്യനിർണ്ണയ കഴിവുകൾ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിനൊപ്പം പ്രത്യേക റഫറൻസ്/ക്രെഡിറ്റ് റിസ്കിന് പ്രത്യേക ഊന്നൽ നൽകുന്നു.

യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് യു ബി ഐ സർവീസസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാനായി ശ്രീ കർണാടക സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബോർഡ് ഓഫ് യു ബി ഐ (യു കെ) ലിമിറ്റഡിൽ നോൺ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറായും അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്ക് മാനേജ്‌മെന്റ് (ഐ ഐ ബി എം) ഗുവാഹത്തിയുടെ ഗവേണിംഗ് ബോർഡ് അംഗമായിരുന്നു. പി എൻ ബി ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ്, ഇന്ത്യ എസ് എം ഇ അസറ്റ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് എന്നിവയുടെ ബോർഡിൽ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിന് വേണ്ടി നോമിനി ഡയറക്ടറായി അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐ എ എം സി എൽ (ഐ ഐ എഫ് സി എൽ അസറ്റ് മാനേജ്‌മെന്റ് കോ. ലിമിറ്റഡ്) ബോർഡ് ട്രസ്റ്റിയായും അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു.

Shri Rajneesh Karnatak

ശ്രീ രജനീഷ് കർണാടക

മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറും സി.ഇ.ഒ യും

ജീവചരിത്രം കാണുക
Shri Rajneesh Karnatak

ശ്രീ രജനീഷ് കർണാടക

മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറും സി.ഇ.ഒ യും

ശ്രീ രജനീഷ് കർണാടക 2023 ഏപ്രിൽ 29-ന് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറും ചീഫ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറും ആയി ചുമതലയേറ്റു. 2021 ഒക്ടോബർ 21 മുതൽ യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറായി നിയമിതനാകുന്നത് വരെ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിന്റെ ചീഫ് ജനറൽ മാനേജരായിരുന്നു. കൊമേഴ്‌സിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദധാരിയായ അദ്ദേഹം (എം.കോം) ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്കേഴ്‌സിൽ (സി.എ.ഐ.ഐ.ബി) അംഗീകൃത അസോസിയേറ്റ് ആണ്.

ശ്രീ കർണാടകത്തിന് 29 വർഷത്തിലേറെ സമ്പന്നമായ ബാങ്കിംഗ് അനുഭവമുണ്ട്, കൂടാതെ വിവിധ ബ്രാഞ്ചുകളും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസ് അനുഭവവും ഉണ്ട്. പഴയ ഓറിയന്റൽ ബാങ്ക് ഓഫ് കൊമേഴ്‌സിൽ ജനറൽ മാനേജർ എന്ന നിലയിൽ, അദ്ദേഹം വലിയ കോർപ്പറേറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ബ്രാഞ്ചുകളുടെയും ക്രെഡിറ്റ് മോണിറ്ററിംഗ്, ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിംഗ്, മിഡ് കോർപ്പറേറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് തുടങ്ങിയ വെർട്ടിക്കലുകളുടെയും തലവനായിരുന്നു. ഓറിയന്റൽ ബാങ്ക് ഓഫ് കൊമേഴ്‌സ് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിൽ ലയിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം, പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിലെ ക്രെഡിറ്റ് റിവ്യൂ & മോണിറ്ററിംഗ് ഡിവിഷന്റെയും കോർപ്പറേറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ഡിവിഷന്റെയും തലവനായിട്ടുണ്ട്.

ഐഐഎം-കോഴിക്കോട്, ജെഎൻഐഡിബി ഹൈദരാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിവിധ പരിശീലനങ്ങളിലും നേതൃത്വ വികസന പരിപാടികളിലും ശ്രീ കർണാടക പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ ഐ എം ഐ (ഇന്റർനാഷണൽ മാനേജ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്) ഡൽഹി, ഐ.ഐ. ബി.എഫ് (ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്കിംഗ് & ഫിനാൻസ്) എന്നിവിടങ്ങളിൽ അഡ്വാൻസ് മാനേജ്‌മെന്റ് പ്രോഗ്രാമിലും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഐഐഎം ബാംഗ്ലൂരിന്റെയും ഈഗോൺ സെഹന്ദറിന്റെയും ലീഡർഷിപ്പ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് പ്രോഗ്രാമിനായി ബാങ്ക്സ് ബോർഡ് ബ്യൂറോ തിരഞ്ഞെടുത്ത സീനിയർ ഓഫീസർമാരുടെ ആദ്യ ബാച്ചിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പ്രോജക്റ്റ് ഫണ്ടിംഗും പ്രവർത്തന മൂലധന ഫണ്ടിംഗും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്രെഡിറ്റ് മൂല്യനിർണ്ണയ കഴിവുകൾ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിനൊപ്പം പ്രത്യേക റഫറൻസ്/ക്രെഡിറ്റ് റിസ്കിന് പ്രത്യേക ഊന്നൽ നൽകുന്നു.

യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് യു ബി ഐ സർവീസസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാനായി ശ്രീ കർണാടക സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബോർഡ് ഓഫ് യു ബി ഐ (യു കെ) ലിമിറ്റഡിൽ നോൺ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറായും അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്ക് മാനേജ്‌മെന്റ് (ഐ ഐ ബി എം) ഗുവാഹത്തിയുടെ ഗവേണിംഗ് ബോർഡ് അംഗമായിരുന്നു. പി എൻ ബി ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ്, ഇന്ത്യ എസ് എം ഇ അസറ്റ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് എന്നിവയുടെ ബോർഡിൽ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിന് വേണ്ടി നോമിനി ഡയറക്ടറായി അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐ എ എം സി എൽ (ഐ ഐ എഫ് സി എൽ അസറ്റ് മാനേജ്‌മെന്റ് കോ. ലിമിറ്റഡ്) ബോർഡ് ട്രസ്റ്റിയായും അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു.

Shri P R Rajagopal

ശ്രീ പി ആർ രാജഗോപാൽ

എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ

ജീവചരിത്രം കാണുക
Shri P R Rajagopal

ശ്രീ പി ആർ രാജഗോപാൽ

എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ

53 വയസ്സുള്ള ശ്രീ പി ആർ രാജഗോപാൽ കൊമേഴ്‌സ് ബിരുദധാരിയും നിയമ ബിരുദവും (ബിഎൽ) ആണ്. 1995-ൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ആരംഭിച്ച അദ്ദേഹം 2000-ൽ സീനിയർ മാനേജരായി. ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്സ് അസോസിയേഷനിൽ നിയമോപദേശകനായി നിയമിതനായി, 2004 വരെ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതുവരെ ഐ.ബി.എ-യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 2004-ൽ യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ചേർന്ന അദ്ദേഹം 2016-ൽ ജനറൽ മാനേജരായി ഉയർത്തപ്പെട്ടു. എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്‌ടറിലേക്ക് ഉയർന്ന ശേഷം 01.03.2019-ന് അലഹബാദ് ബാങ്കിൽ ചേർന്നു.

2020 മാർച്ച് 18 ന് അദ്ദേഹം ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറായി ചുമതലയേറ്റു.

Shri Swarup Dasgupta

ശ്രീ സ്വരൂപ് ദാസ്ഗുപ്ത

എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ

ജീവചരിത്രം കാണുക
Shri Swarup Dasgupta

ശ്രീ സ്വരൂപ് ദാസ്ഗുപ്ത

എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ

57 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള സ്വരൂപ് ദാസ്ഗുപ്ത, ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിക്കവറി വകുപ്പിന്റെ തലപ്പത്ത് ജനറൽ മാനേജരായിരുന്നു. ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നിവയിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദം, എംബിഎ - ഫിനാൻസ് എന്നിവയാണ് അദ്ദേഹം. 23 വർഷത്തിലേറെ നീണ്ട തന്റെ പ്രൊഫഷണൽ യാത്രയ്ക്കിടെ, കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസിന്റെയും ഫീൽഡ് ലെവൽ ബാങ്കിംഗിന്റെയും വിപുലമായ എക്സ്പോഷർ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. ഹെഡ് ഓഫീസിലെ കോർപ്പറേറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹൈദരാബാദ്, ചെന്നൈ, അന്ധേരി എന്നിവിടങ്ങളിൽ മിഡ് കോർപ്പറേറ്റ്, വലിയ കോർപ്പറേറ്റ് ശാഖകൾക്ക് അദ്ദേഹം വിജയകരമായി നേതൃത്വം നൽകി. ലണ്ടനിൽ ബാങ്കിന്റെ വിദേശ കേന്ദ്രത്തിലും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഹെഡ് ഓഫീസിലെ ബോർഡ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, എസ്‌എം, റിക്കവറി ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് എന്നിവയുടെ നിർണായക വകുപ്പുകൾക്ക് അദ്ദേഹം നേതൃത്വം നൽകി.

10.03.2021-ന് അദ്ദേഹം ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറായി ചുമതലയേറ്റു.

Shri M Karthikeyan

ശ്രീ എം കാർത്തികേയൻ

എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ

ജീവചരിത്രം കാണുക
Shri M Karthikeyan

ശ്രീ എം കാർത്തികേയൻ

എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ

56 വയസ്സുള്ള ശ്രീ എം കാർത്തികേയൻ ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൽ ജനറൽ മാനേജർ (കോർപ്പറേറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസർ) ആയിരുന്നു. അഗ്രികൾച്ചറിൽ മാസ്റ്റർ ഓഫ് സയൻസ്, സർട്ടിഫൈഡ് അസോസിയേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്കേഴ്സ് (സിഎഐഐബി), ഡിപ്ലോമ ഇൻ ജിയുഐ ആപ്ലിക്കേഷൻ, ഡിപ്ലോമ ഇൻ മാനേജ്മെന്റ്. 32 വർഷത്തിലേറെ നീണ്ട തന്റെ പ്രൊഫഷണൽ യാത്രയ്ക്കിടെ, കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസിന്റെയും ഫീൽഡ് ലെവൽ ബാങ്കിംഗിന്റെയും വിപുലമായ എക്സ്പോഷർ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. ധർമപുരി, പൂനെ, ചെന്നൈ നോർത്ത് സോൺ എന്നിവയുടെ സോണൽ മാനേജരായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അവൻ ഫീൽഡ് ജനറൽ മാനേജർ ഡൽഹി നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആയിരുന്നു 8 മേഖലകൾ. ഹെഡ് ഓഫീസിലെ റിക്കവറി ആന്റ് ലീഗല് ഡിപ്പാര്ട്ട്മെന്റിന് അദ്ദേഹം വിജയകരമായി നേതൃത്വം നല്കി.

രണ്ട് ആർആർബികളുടെ ലയിച്ച സ്ഥാപനമായി രൂപീകരിച്ച തമിഴ്നാട് ഗ്രാമ ബാങ്കിന്റെ ബോർഡിലും അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്കിന്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനമായ പല്ലവൻ ഗ്രാമ ബാങ്കുമായി ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിന്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനമായ പാണ്ടിയൻ ഗ്രാമ ബാങ്ക്.

10.03.2021-ന് അദ്ദേഹം ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറായി ചുമതലയേറ്റു.

ശ്രീ സുബ്രത് കുമാർ

എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ

ജീവചരിത്രം കാണുക

ശ്രീ സുബ്രത് കുമാർ

എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ

ശ്രീ സുബ്രത് കുമാർ

ബാങ്കിംഗ് വ്യവസായത്തിലെ തന്റെ നീണ്ട കാലത്ത്, ട്രഷറി & ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബാങ്കിംഗ്, റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ്, ക്രെഡിറ്റ് മോണിറ്ററിംഗ്, കോർപ്പറേറ്റ് ബാങ്കിംഗ് എന്നിവയിൽ പ്രത്യേക വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തന, തന്ത്രപരമായ ബാങ്കിംഗിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ മേഖലകളിലും വൈവിധ്യമാർന്ന എക്സ്പോഷറുകൾ നേടി. റീജിയണൽ ഹെഡ്, പാറ്റ്ന, ട്രഷറി മാനേജ്മെന്റ് ഹെഡ്, ഓഡിറ്റ് & ഇൻസ്പെക്ഷൻ, ക്രെഡിറ്റ് മോണിറ്ററിംഗ് & കോർപ്പറേറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് തുടങ്ങിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അദ്ദേഹം വിജയകരമായി കൈകാര്യം ചെയ്തു. ബാങ്കിന്റെ ചീഫ് റിസ്ക് ഓഫീസർ (ഇവിബി), ചീഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫീസർ (സിഎഫ്ഒ) എന്നീ സ്ഥാനങ്ങളും അദ്ദേഹം വഹിച്ചിരുന്നു.

എഫ്ഐഎംഎംഡിഎ, ബിഒബി ക്യാപിറ്റൽ മാര്കെറ്സ് ലിമിറ്റഡ് എന്നിവയുടെ ബോർഡുകളിലും അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു.

Dr. Bhushan Kumar Sinha

ഡോ. ഭൂഷൺ കുമാർ സിൻഹ

ജിഒഐ നോമിനി ഡയറക്ടർ

ജീവചരിത്രം കാണുക
Dr. Bhushan Kumar Sinha

ഡോ. ഭൂഷൺ കുമാർ സിൻഹ

ജിഒഐ നോമിനി ഡയറക്ടർ

ഡോ. ഭൂഷൺ കുമാർ സിൻഹയെ 11.04.2022 മുതൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് നോമിനി ഡയറക്ടറായി നിയമിച്ചു.

ഇന്ത്യൻ ഇക്കണോമിക് സർവീസിന്റെ 1993 ബാച്ചിൽ അംഗമാണ്. ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ കാൻബെറയിലെ ഓസ്‌ട്രേലിയൻ നാഷണൽ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ നാഷണൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്‌കൂൾ ഓഫ് മാനേജ്‌മെന്റിൽ (എൻജിഎസ്എം) ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷനിൽ (എംബിഎ) ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും ഇന്ത്യയിലെ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിൽ നിന്ന് പിഎച്ച്.ഡിയും നേടിയിട്ടുണ്ട്.

നിലവിൽ അദ്ദേഹം ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെ ധനമന്ത്രാലയത്തിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് വകുപ്പിൽ (ഡിഎഫ്എസ്) ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയായി നിയമിതനാണ്. 2018-ൽ ഡിഎഫ്‌എസിൽ ചേരുന്നതിന് മുമ്പ്, ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ആൻഡ് പബ്ലിക് അസറ്റ് മാനേജ്‌മെന്റിൽ (ഡിഐപിഎഎം) സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവ് എന്ന നിലയിൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ സേവനമുണ്ടായിരുന്നു.

14.05.2018 മുതൽ 11.04.2022 വരെ ജിഒഐ-യുടെ നോമിനി ഡയറക്ടറായി സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ബോർഡിൽ അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു.

ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയെ കൂടാതെ, ഐഎഫ്സിഐ ലിമിറ്റഡിന്റെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിൽ ജിഒഐ യുടെ നോമിനി ഡയറക്ടർ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം.

SHRI ASHOK NARAIN

ശ്രീ അശോക് നരേൻ

ആർബിഐ നോമിനി ഡയറക്ടർ

View Bio
SHRI ASHOK NARAIN

ശ്രീ അശോക് നരേൻ

ആർബിഐ നോമിനി ഡയറക്ടർ

ശ്രീ അശോക് നരേൻ 18 വർഷത്തെ സൂപ്പർവൈസറി റെഗുലേറ്ററി ഡൊമെയ്‌നിൽ ഉൾപ്പെടെ 33 വർഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം 2022 ൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മേൽനോട്ട വകുപ്പിന്റെ ചീഫ് ജനറൽ മാനേജരായി വിരമിച്ചു. അദ്ദേഹം ബാങ്കുകളുടെ നിരവധി ഓൺ-സൈറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി, കൂടാതെ വാണിജ്യ ബാങ്കുകളുടെയും അർബൻ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകളുടെയും ഓഫ്-സൈറ്റ് മേൽനോട്ടം വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

റിസർവ് ബാങ്കിനായി എന്റർപ്രൈസ് തിരിച്ചുള്ള റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് നടപ്പിലാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ ചുമതലപ്പെടുത്തി, കൂടാതെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ശ്രീലങ്കയ്ക്കായി ഇആർഎം ആർക്കിടെക്ചർ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും അദ്ദേഹം മാർഗനിർദേശം നൽകി. വിവിധ ദേശീയ അന്തർദേശീയ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ആർബിഐ അദ്ദേഹത്തെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തു, കൂടാതെ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ വാണിജ്യ ബാങ്കിന്റെ ബോർഡ് അംഗവും കൂടി ആണ്. 2014-16 ലെ ഇന്റർനാഷണൽ ഓപ്പറേഷണൽ റിസ്ക് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് (ഐഒആർഡബ്ല്യുജി) അംഗമായും സാമ്പത്തിക ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ജി 20-ഒഇസിഡി ടാസ്ക് ഫോഴ്സിലും (2017, 2018) അംഗമായും 2019-22 ൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ബോർഡ് ബേസലിന്റെ ബാങ്കിംഗ് ഇതര മോണിറ്ററിംഗ് വിദഗ്ദ്ധ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ബാങ്കിംഗ് ഇതര ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ടീമിന്റെ (ക്രെഡിറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ) സഹ മേധാവിയായും അദ്ദേഹം റിസർവ് ബാങ്കിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു.

2022 മുതൽ അദ്ദേഹത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര നാണയ നിധിയിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്ടർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റായി എംപാനൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

14.07.2023 മുതൽ അദ്ദേഹം അധികാരമേറ്റു.

Ms. Veni Thapar

ശ്രീമതി വേണി ഥാപർ

ഷെയർഹോൾഡർ ഡയറക്ടർ

ജീവചരിത്രം കാണുക
Ms. Veni Thapar

ശ്രീമതി വേണി ഥാപർ

ഷെയർഹോൾഡർ ഡയറക്ടർ

50 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ശ്രീമതി വേണി ഥാപര് ഒരു ചാര്ട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടന്റുമാണ്. അവൾ ഐസിഎഐ നിന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ഓഡിറ്റ് ഡിപ്ലോമ ആൻഡ് ഐസക്എ (യുഎസ്എ) നിന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റുമാരായ എം/എസ് വി കെ ഥാപ്പറും കമ്പനിയുമായുള്ള സീനിയർ പാർട്ണറാണ് അവർ.

25 വർഷത്തിലേറെ നീണ്ട അവളുടെ കരിയറിൽ, അവൾ കൈകാര്യം ചെയ്തത്:

-കമ്പനികളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും നിയമപരവും ആന്തരികവുമായ ഓഡിറ്റുകൾ

- പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളുടെ വിവിധ ശാഖകളുടെ ബാങ്ക് ഓഡിറ്റുകൾ

- കൺസൾട്ടൻസി ഇൻ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ഓഡിറ്റ്

- കമ്പനി നിയമം, പരോക്ഷ നികുതികൾ, ഫെമ, ആർബിഐ കാര്യങ്ങളിൽ കൺസൾട്ടൻസി

- അന്താരാഷ്ട്ര നികുതി ഉൾപ്പെടെ നേരിട്ടുള്ള, പരോക്ഷ നികുതികളിലെ കൺസൾട്ടൻസി.

- കമ്പനികൾ, ബാങ്ക്, കമ്പനികൾ മുതലായവയിലെ ബോർഡ് അംഗം.

നിലവിൽ, അവർ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് അഫയേഴ്സിന്റെ ബോർഡ് ഓഫ് ഗവർണർമാരിലാണ്.

3 വർഷത്തെ കാലാവധിയിൽ ബാങ്കിന്റെ ഷെയർഹോൾഡർ ഡയറക്ടറായി അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു, ഡബ്ല്യു.ഇ.എഫ് 04.12.2021.

Shri Munish Kumar Ralhan

ശ്രീ മുനിഷ് കുമാർ റാൽഹാൻ

സംവിധായകൻ

ജീവചരിത്രം കാണുക
Shri Munish Kumar Ralhan

ശ്രീ മുനിഷ് കുമാർ റാൽഹാൻ

സംവിധായകൻ

ഏകദേശം 48 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ശ്രീ മുനീഷ് കുമാർ റൽഹാൻ സയൻസ് (ബി.എസ്സി.), എൽ.എൽ.ബി എന്നിവയിൽ ബിരുദധാരിയാണ്. പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന ഹൈക്കോടതിയിലും സബോർഡിനേറ്റ് കോടതികളിലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന അഭിഭാഷകനാണ് അദ്ദേഹം, സിവിൽ, ക്രിമിനൽ, റവന്യൂ, മാട്രിമോണിയൽ, ബാങ്കിംഗ്, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ, കൺസ്യൂമർ, പ്രോപ്പർട്ടി, ആക്സിഡന്റ് കേസുകൾ, സേവന കാര്യങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത 25 വർഷത്തെ സമ്പന്നമായ അനുഭവമുണ്ട്.

പഞ്ചാബിലെ ഹോഷിയാർപൂരിൽ യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കൗൺസലാണ് അദ്ദേഹം.

അദ്ദേഹത്തെ നിയമിച്ചു ഡബ്ല്യു.ഇ.എഫ്21.03.2022 വർഷത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഉത്തരവുകൾ വരെ, ഏതാണോ നേരത്തെ.

Shri V V Shenoy

ശ്രീ വി വി ഷേണായി

ഷെയർഹോൾഡർ ഡയറക്ടർ

ജീവചരിത്രം കാണുക
Shri V V Shenoy

ശ്രീ വി വി ഷേണായി

ഷെയർഹോൾഡർ ഡയറക്ടർ

60 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള മുംബൈയിൽ നിന്നുള്ള ശ്രീ വിശ്വനാഥ് വിത്തൽ ഷേണോയ് കൊമേഴ്സിൽ ബിരുദധാരിയാണ്, കൂടാതെ സർട്ടിഫൈഡ് ബാങ്കർ (സിഎഐഐബി) ആണ്. ഇന്ത്യന് ബാങ്കിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറായി (ഇഡി) വിരമിച്ചു. ഇഡി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം വലിയ കോർപ്പറേറ്റ് ക്രെഡിറ്റ്, മിഡ് കോർപ്പറേറ്റ് ക്രെഡിറ്റ്, ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്കിംഗ്, ട്രഷറി, മാനവ വിഭവശേഷി, മാനവ വികസനം, ബോർഡ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് തുടങ്ങിയവയുടെ മേൽനോട്ടം വഹിച്ചിരുന്നു.

നേരത്തെ യൂണിയന് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയില് വിവിധ പദവികള് വഹിച്ചിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് 38 വര്ഷത്തെ ബാങ്കിംഗ് പരിചയമുണ്ട്. യൂണിവേഴ്സൽ സോംപോ ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ്, ഇൻഡ്ബാങ്ക് മർച്ചന്റ് ബാങ്കിംഗ് സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ്, ഇൻഡ് ബാങ്ക് ഹൗസിംഗ് ലിമിറ്റഡ്, സെൻട്രൽ രജിസ്ട്രി ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റൈസേഷൻ അസറ്റ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഇന്ററസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (സിഇആർഎസ്എഐ) എന്നിവയുടെ നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

വർഷത്തെ കാലയളവിൽ അദ്ദേഹം ഓഫീസ് ഡബ്ല്യു.ഇ.എഫ് 29.11.2022 ൽ ഏറ്റെടുക്കും.

Shri P R Rajagopal

ശ്രീ പി ആർ രാജഗോപാൽ

എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ

ജീവചരിത്രം കാണുക
Shri P R Rajagopal

ശ്രീ പി ആർ രാജഗോപാൽ

എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ

53 വയസ്സുള്ള ശ്രീ പി ആർ രാജഗോപാൽ കൊമേഴ്‌സ് ബിരുദധാരിയും നിയമ ബിരുദവും (ബിഎൽ) ആണ്. 1995-ൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ആരംഭിച്ച അദ്ദേഹം 2000-ൽ സീനിയർ മാനേജരായി. ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്സ് അസോസിയേഷനിൽ നിയമോപദേശകനായി നിയമിതനായി, 2004 വരെ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതുവരെ ഐ.ബി.എ-യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 2004-ൽ യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ചേർന്ന അദ്ദേഹം 2016-ൽ ജനറൽ മാനേജരായി ഉയർത്തപ്പെട്ടു. എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്‌ടറിലേക്ക് ഉയർന്ന ശേഷം 01.03.2019-ന് അലഹബാദ് ബാങ്കിൽ ചേർന്നു.

2020 മാർച്ച് 18 ന് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറായി അദ്ദേഹം ചുമതലയേറ്റു.

Shri Swarup Dasgupta

ശ്രീ സ്വരൂപ് ദാസ്ഗുപ്ത

എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ

ജീവചരിത്രം കാണുക
Shri Swarup Dasgupta

ശ്രീ സ്വരൂപ് ദാസ്ഗുപ്ത

എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ

57 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള സ്വരൂപ് ദാസ്ഗുപ്ത, ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിക്കവറി വകുപ്പിന്റെ തലപ്പത്ത് ജനറൽ മാനേജരായിരുന്നു. ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നിവയിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദം, എംബിഎ - ഫിനാൻസ് എന്നിവയാണ് അദ്ദേഹം. 23 വർഷത്തിലേറെ നീണ്ട തന്റെ പ്രൊഫഷണൽ യാത്രയ്ക്കിടെ, കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസിന്റെയും ഫീൽഡ് ലെവൽ ബാങ്കിംഗിന്റെയും വിപുലമായ എക്സ്പോഷർ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. ഹെഡ് ഓഫീസിലെ കോർപ്പറേറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹൈദരാബാദ്, ചെന്നൈ, അന്ധേരി എന്നിവിടങ്ങളിൽ മിഡ് കോർപ്പറേറ്റ്, വലിയ കോർപ്പറേറ്റ് ശാഖകൾക്ക് അദ്ദേഹം വിജയകരമായി നേതൃത്വം നൽകി. ലണ്ടനിൽ ബാങ്കിന്റെ വിദേശ കേന്ദ്രത്തിലും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഹെഡ് ഓഫീസിലെ ബോർഡ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, എസ്‌എം, റിക്കവറി ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് എന്നിവയുടെ നിർണായക വകുപ്പുകൾക്ക് അദ്ദേഹം നേതൃത്വം നൽകി.

10.03.2021-ന് അദ്ദേഹം ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറായി ചുമതലയേറ്റു.

Shri M Karthikeyan

ശ്രീ M കാര്ത്തികേയന്

എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ

ജീവചരിത്രം കാണുക
Shri M Karthikeyan

ശ്രീ M കാര്ത്തികേയന്

എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ

56 വയസ്സുള്ള ശ്രീ എം കാർത്തികേയൻ ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൽ ജനറൽ മാനേജർ (കോർപ്പറേറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസർ) ആയിരുന്നു. അഗ്രികൾച്ചറിൽ മാസ്റ്റർ ഓഫ് സയൻസ്, സർട്ടിഫൈഡ് അസോസിയേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്കേഴ്സ് (സിഎഐഐബി), ഡിപ്ലോമ ഇൻ ജിയുഐ ആപ്ലിക്കേഷൻ, ഡിപ്ലോമ ഇൻ മാനേജ്മെന്റ്. 32 വർഷത്തിലേറെ നീണ്ട തന്റെ പ്രൊഫഷണൽ യാത്രയ്ക്കിടെ, കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസിന്റെയും ഫീൽഡ് ലെവൽ ബാങ്കിംഗിന്റെയും വിപുലമായ എക്സ്പോഷർ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. ധർമപുരി, പൂനെ, ചെന്നൈ നോർത്ത് സോൺ എന്നിവയുടെ സോണൽ മാനേജരായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അവൻ ഫീൽഡ് ജനറൽ മാനേജർ ഡൽഹി നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആയിരുന്നു 8 മേഖലകൾ. ഹെഡ് ഓഫീസിലെ റിക്കവറി ആന്റ് ലീഗല് ഡിപ്പാര്ട്ട്മെന്റിന് അദ്ദേഹം വിജയകരമായി നേതൃത്വം നല്കി.

രണ്ട് ആർആർബികളുടെ ലയിച്ച സ്ഥാപനമായി രൂപീകരിച്ച തമിഴ്നാട് ഗ്രാമ ബാങ്കിന്റെ ബോർഡിലും അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്കിന്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനമായ പല്ലവൻ ഗ്രാമ ബാങ്കുമായി ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിന്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനമായ പാണ്ടിയൻ ഗ്രാമ ബാങ്ക്.

10.03.2021-ന് അദ്ദേഹം ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറായി ചുമതലയേറ്റു.

ശ്രീ സുബ്രത് കുമാർ

എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ

ജീവചരിത്രം കാണുക

ശ്രീ സുബ്രത് കുമാർ

എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ

ശ്രീ സുബ്രത് കുമാർ

ബാങ്കിംഗ് വ്യവസായത്തിലെ തന്റെ നീണ്ട കാലത്ത്, ട്രഷറി & ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബാങ്കിംഗ്, റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ്, ക്രെഡിറ്റ് മോണിറ്ററിംഗ്, കോർപ്പറേറ്റ് ബാങ്കിംഗ് എന്നിവയിൽ പ്രത്യേക വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തന, തന്ത്രപരമായ ബാങ്കിംഗിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ മേഖലകളിലും വൈവിധ്യമാർന്ന എക്സ്പോഷറുകൾ നേടി. റീജിയണൽ ഹെഡ്, പാറ്റ്ന, ട്രഷറി മാനേജ്മെന്റ് ഹെഡ്, ഓഡിറ്റ് & ഇൻസ്പെക്ഷൻ, ക്രെഡിറ്റ് മോണിറ്ററിംഗ് & കോർപ്പറേറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് തുടങ്ങിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അദ്ദേഹം വിജയകരമായി കൈകാര്യം ചെയ്തു. ബാങ്കിന്റെ ചീഫ് റിസ്ക് ഓഫീസർ (ഇവിബി), ചീഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫീസർ (സിഎഫ്ഒ) എന്നീ സ്ഥാനങ്ങളും അദ്ദേഹം വഹിച്ചിരുന്നു.

എഫ്ഐഎംഎംഡിഎ, ബിഒബി ക്യാപിറ്റൽ മാര്കെറ്സ് ലിമിറ്റഡ് എന്നിവയുടെ ബോർഡുകളിലും അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു.

Shri Vishnu Kumar Gupta-Chief Vigilance Officer Bank of India (BOI)

ശ്രീ വിഷ്ണു കുമാർ ഗുപ്ത

ചീഫ് വിജിലൻസ് ഓഫീസർ

ജീവചരിത്രം കാണുക
Shri Vishnu Kumar Gupta-Chief Vigilance Officer Bank of India (BOI)

ശ്രീ വിഷ്ണു കുമാർ ഗുപ്ത

ചീഫ് വിജിലൻസ് ഓഫീസർ

56 വയസ്സുള്ള ശ്രീ വിഷ്ണു കുമാർ ഗുപ്ത 01.12.2022 ന് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ചീഫ് വിജിലൻസ് ഓഫീസറായി ചുമതലയേറ്റു. പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിന്റെ ചീഫ് ജനറൽ മാനേജരാണ് ശ്രീ ഗുപ്ത.
ശ്രീ ഗുപ്ത 1993 ൽ എസ്ടിസി-നോയിഡയിലെ ഓറിയന്റൽ ബാങ്ക് ഓഫ് കൊമേഴ്സിൽ പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസറായി ചേർന്നു. ഓറിയന്റൽ ബാങ്ക് ഓഫ് കൊമേഴ്സ്, പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് എന്നിവയിൽ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ പ്രൊഫഷണൽ ബാങ്കിംഗ് പരിചയമുള്ള അദ്ദേഹം ഫോറെക്സ്, കോർപ്പറേറ്റ് ക്രെഡിറ്റ്, ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ ബാങ്കിംഗിന്റെ നിരവധി പ്രധാന മേഖലകളിൽ വിപുലമായ പരിചയമുണ്ട്.
ഡൽഹി, മുംബൈ, ഹൈദരാബാദ്, അഹമ്മദാബാദ്, പൂനെ, സൂറത്ത്, ജയ്പൂർ, ഭോപ്പാൽ എന്നിവയുൾപ്പെടെ രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള 13 വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ശ്രീ ഗുപ്ത പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ബിസിനസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും എംബിഎയും (എംകെടിജി & ഫിനാൻസ്) ശ്രീ ഗുപ്ത നേടി. ജയ്പൂരിലെ രാജസ്ഥാൻ സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് പേഴ്സണൽ എംജിഎംടി ആൻഡ് ലേബർ വെൽഫെയർ ഡിപ്ലോമയും ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഇഗ്നോയിൽ നിന്ന് ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റിൽ ബിരുദാനന്തര ഡിപ്ലോമയും നേടി.

ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പർ : 022 6668-4660
ഇമെയിൽ ഐഡി: gm.cvo@bankofindia.co.in

പ്രകാശ് കുമാർ സിൻഹ

പ്രകാശ് കുമാർ സിൻഹ

Abhijit Bose

അഭിജിത് ബോസ്

Abhijit Bose

അഭിജിത് ബോസ്

Ashok Kumar Pathak

അശോക് കുമാർ പഥക്

Ashok Kumar Pathak

അശോക് കുമാർ പഥക്

Sudhiranjan Padhi

സുധീരഞ്ജൻ വായിച്ചു

Sudhiranjan Padhi

സുധീരഞ്ജൻ വായിച്ചു

Prafulla Kumar Giri

പ്രഫുല്ലകുമാർ ഗിരി

Prafulla Kumar Giri

പ്രഫുല്ലകുമാർ ഗിരി

Pinapala Hari Kishan

വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കിഷൻ രാജാവ്

Pinapala Hari Kishan

വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കിഷൻ രാജാവ്

Sharda Bhushan Rai

ശാരദാ ഭൂഷൺ റായ്

Sharda Bhushan Rai

ശാരദാ ഭൂഷൺ റായ്

Nitin G Deshpande

നിതിൻ ജി ദേശ്പാണ്ഡെ

Nitin G Deshpande

നിതിൻ ജി ദേശ്പാണ്ഡെ