About us

ബാങ്കിന് ഇന്ത്യയിൽ 5100-ലധികം ശാഖകളുണ്ട്, പ്രത്യേക ശാഖകൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നു. ഈ ശാഖകൾ 69 സോണൽ ഓഫീസുകളും 13 എൻ.ബി.ജി ഓഫീസുകളും വഴി നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ ദൗത്യം

ഒരു വികസന ബാങ്ക് എന്ന നിലയിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ റോളിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെലവ് കുറഞ്ഞതും പ്രതികരണശേഷിയുള്ളതുമായ സേവനം നൽകുമ്പോൾ, ആഗോളതലത്തിലുള്ള വിപണികൾക്ക് മികച്ചതും സജീവവുമായ ബാങ്കിംഗ് സേവനം നൽകുന്നതിന്, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ഞങ്ങളുടെ പങ്കാളികളുടെ ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുക.

ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട്

കോർപ്പറേറ്റുകൾക്കും ഇടത്തരം ബിസിനസ്സ്, ഉയർന്ന മാർക്കറ്റ് റീട്ടെയിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ചെറുകിട ബിസിനസ്സിനും ബഹുജന വിപണിക്കും ഗ്രാമീണ വിപണികൾക്കും വികസന ബാങ്കിംഗും തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ബാങ്കായി മാറുക.

OUR HISTORY

History

Bank of India was founded on 7th September, 1906 by a group of eminent businessmen from Mumbai. The Bank was under private ownership and control till July 1969 when it was nationalised along with 13 other banks.

Beginning with one office in Mumbai, with a paid-up capital of Rs.50 lakh and 50 employees, the Bank has made a rapid growth over the years and blossomed into a mighty institution with a strong national presence and sizable international operations. In business volume, the Bank occupies a premier position among the nationalized banks.

The Bank has over 5100+ branches in India spread over all states/ union territories including specialized branches. These branches are controlled through 69 Zonal Offices and 13 NBG Offices. There are 45 branches/ offices abroad which includes 23 own branches, 1 representative office and 4 Subsidaries(20 branches) and 1 joint venture.

OUR PRESENCE

The Bank came out with its maiden public issue in 1997 and follow on Qualified Institutions Placement in February 2008.

While firmly adhering to a policy of prudence and caution, the Bank has been in the forefront of introducing various innovative services and systems. Business has been conducted with the successful blend of traditional values and ethics and the most modern infrastructure. The Bank has been the first among the nationalised banks to establish a fully computerised branch and ATM facility at the Mahalaxmi Branch at Mumbai way back in 1989. The Bank is also a Founder Member of SWIFT in India. It pioneered the introduction of the Health Code System in 1982, for evaluating/ rating its credit portfolio.

Presently Bank has overseas presence in 18 foreign countries spread over 5 continents – with 45 offices including 4 Subsidiaries, 1 Representative Office and 1 Joint Venture, at key banking and financial centres viz., Tokyo, Singapore, Hong Kong, London, Paris, New York and DIFC Dubai.

ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ മ്യൂസിയം

ഞങ്ങൾക്ക് 100+ വർഷത്തെ ചരിത്രമുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് താൽപര്യമുള്ള സാംസ്കാരികവും ചരിത്രപരവുമായ നിമിഷങ്ങളുടെ ശേഖരം ഇതാ

We work for you 24X7, we make your future better, smarter and help you achieve your target. Here are our top leadership who is creating a more focused strategies that align our customer goals.

ശ്രീ രജനീഷ് കർണാടക

മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറും സി.ഇ.ഒ

ബയോ കാണുക

ശ്രീ രജനീഷ് കർണാടക

മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറും സി.ഇ.ഒ

2023 ഏപ്രിൽ 29-ന് ശ്രീ രജനീഷ് കർണാടക ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറും ചീഫ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറും ആയി ചുമതലയേറ്റു. 2021 ഒക്ടോബർ 21 മുതൽ യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറായി നിയമിതനാകുന്നത് വരെ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിന്റെ ചീഫ് ജനറൽ മാനേജരായിരുന്നു. കൊമേഴ്‌സിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദധാരിയാണ് (എം.കോം) കൂടാതെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്കേഴ്‌സിൽ (സിഎഐഐബി) അംഗീകൃത അസോസിയേറ്റ് ആണ്.

ശ്രീ കർണാടകത്തിന് 29 വർഷത്തിലേറെ സമ്പന്നമായ ബാങ്കിംഗ് അനുഭവമുണ്ട്, കൂടാതെ വിവിധ ബ്രാഞ്ചുകളും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസ് അനുഭവവും ഉണ്ട്. പഴയ ഓറിയന്റൽ ബാങ്ക് ഓഫ് കൊമേഴ്‌സിൽ ജനറൽ മാനേജർ എന്ന നിലയിൽ, അദ്ദേഹം വലിയ കോർപ്പറേറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ബ്രാഞ്ചുകളുടെയും ക്രെഡിറ്റ് മോണിറ്ററിംഗ്, ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിംഗ്, മിഡ് കോർപ്പറേറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് തുടങ്ങിയ വെർട്ടിക്കലുകളുടെയും തലവനായിരുന്നു. ഓറിയന്റൽ ബാങ്ക് ഓഫ് കൊമേഴ്‌സ് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിൽ ലയിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം, പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിലെ ക്രെഡിറ്റ് റിവ്യൂ & മോണിറ്ററിംഗ് ഡിവിഷന്റെയും കോർപ്പറേറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ഡിവിഷന്റെയും തലവനായിട്ടുണ്ട്.

ഐഐഎം-കോഴിക്കോട്, ജെഎൻഐഡിബി ഹൈദരാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിവിധ പരിശീലനങ്ങളിലും നേതൃത്വ വികസന പരിപാടികളിലും ശ്രീ കർണാടക പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ IMI (ഇന്റർനാഷണൽ മാനേജ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്) ഡൽഹി, IIBF (ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്കിംഗ് & ഫിനാൻസ്) എന്നിവിടങ്ങളിൽ അഡ്വാൻസ് മാനേജ്‌മെന്റ് പ്രോഗ്രാമിലും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഐഐഎം ബാംഗ്ലൂരിന്റെയും എഗോൺ സെഹന്ദറിന്റെയും ലീഡർഷിപ്പ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് പ്രോഗ്രാമിനായി ബാങ്ക്സ് ബോർഡ് ബ്യൂറോ തിരഞ്ഞെടുത്ത സീനിയർ ഓഫീസർമാരുടെ ആദ്യ ബാച്ചിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പ്രോജക്റ്റ് ഫണ്ടിംഗും പ്രവർത്തന മൂലധന ഫണ്ടിംഗും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്രെഡിറ്റ് മൂല്യനിർണ്ണയ കഴിവുകൾ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിനൊപ്പം പ്രത്യേക റഫറൻസ്/ക്രെഡിറ്റ് റിസ്കിന് പ്രത്യേക ഊന്നൽ നൽകുന്നു.

യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് യുബിഐ സർവീസസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാനായി ശ്രീ കർണാടക സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബോർഡ് ഓഫ് യുബിഐ (യുകെ) ലിമിറ്റഡിൽ നോൺ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറായും അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്ക് മാനേജ്‌മെന്റ് (ഐഐബിഎം) ഗുവാഹത്തിയുടെ ഗവേണിംഗ് ബോർഡ് അംഗമായിരുന്നു. പിഎൻബി ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ്, ഇന്ത്യ എസ്എംഇ അസറ്റ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് എന്നിവയുടെ ബോർഡിൽ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിന് വേണ്ടി നോമിനി ഡയറക്ടറായി അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. IAMCL (IIFCL അസറ്റ് മാനേജ്‌മെന്റ് കോ. ലിമിറ്റഡ്) ബോർഡ് ട്രസ്റ്റിയായും അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു.

ശ്രീ രജനീഷ് കർണാടക

മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറും സി.ഇ.ഒ യും

ജീവചരിത്രം കാണുക

ശ്രീ രജനീഷ് കർണാടക

മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറും സി.ഇ.ഒ യും

ശ്രീ രജനീഷ് കർണാടക 2023 ഏപ്രിൽ 29-ന് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറും ചീഫ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറും ആയി ചുമതലയേറ്റു. 2021 ഒക്ടോബർ 21 മുതൽ യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറായി നിയമിതനാകുന്നത് വരെ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിന്റെ ചീഫ് ജനറൽ മാനേജരായിരുന്നു. കൊമേഴ്‌സിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദധാരിയായ അദ്ദേഹം (എം.കോം) ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്കേഴ്‌സിൽ (സി.എ.ഐ.ഐ.ബി) അംഗീകൃത അസോസിയേറ്റ് ആണ്.

ശ്രീ കർണാടകത്തിന് 29 വർഷത്തിലേറെ സമ്പന്നമായ ബാങ്കിംഗ് അനുഭവമുണ്ട്, കൂടാതെ വിവിധ ബ്രാഞ്ചുകളും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസ് അനുഭവവും ഉണ്ട്. പഴയ ഓറിയന്റൽ ബാങ്ക് ഓഫ് കൊമേഴ്‌സിൽ ജനറൽ മാനേജർ എന്ന നിലയിൽ, അദ്ദേഹം വലിയ കോർപ്പറേറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ബ്രാഞ്ചുകളുടെയും ക്രെഡിറ്റ് മോണിറ്ററിംഗ്, ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിംഗ്, മിഡ് കോർപ്പറേറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് തുടങ്ങിയ വെർട്ടിക്കലുകളുടെയും തലവനായിരുന്നു. ഓറിയന്റൽ ബാങ്ക് ഓഫ് കൊമേഴ്‌സ് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിൽ ലയിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം, പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിലെ ക്രെഡിറ്റ് റിവ്യൂ & മോണിറ്ററിംഗ് ഡിവിഷന്റെയും കോർപ്പറേറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ഡിവിഷന്റെയും തലവനായിട്ടുണ്ട്.

ഐഐഎം-കോഴിക്കോട്, ജെഎൻഐഡിബി ഹൈദരാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിവിധ പരിശീലനങ്ങളിലും നേതൃത്വ വികസന പരിപാടികളിലും ശ്രീ കർണാടക പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ ഐ എം ഐ (ഇന്റർനാഷണൽ മാനേജ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്) ഡൽഹി, ഐ.ഐ. ബി.എഫ് (ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്കിംഗ് & ഫിനാൻസ്) എന്നിവിടങ്ങളിൽ അഡ്വാൻസ് മാനേജ്‌മെന്റ് പ്രോഗ്രാമിലും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഐഐഎം ബാംഗ്ലൂരിന്റെയും ഈഗോൺ സെഹന്ദറിന്റെയും ലീഡർഷിപ്പ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് പ്രോഗ്രാമിനായി ബാങ്ക്സ് ബോർഡ് ബ്യൂറോ തിരഞ്ഞെടുത്ത സീനിയർ ഓഫീസർമാരുടെ ആദ്യ ബാച്ചിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പ്രോജക്റ്റ് ഫണ്ടിംഗും പ്രവർത്തന മൂലധന ഫണ്ടിംഗും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്രെഡിറ്റ് മൂല്യനിർണ്ണയ കഴിവുകൾ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിനൊപ്പം പ്രത്യേക റഫറൻസ്/ക്രെഡിറ്റ് റിസ്കിന് പ്രത്യേക ഊന്നൽ നൽകുന്നു.

യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് യു ബി ഐ സർവീസസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാനായി ശ്രീ കർണാടക സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബോർഡ് ഓഫ് യു ബി ഐ (യു കെ) ലിമിറ്റഡിൽ നോൺ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറായും അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്ക് മാനേജ്‌മെന്റ് (ഐ ഐ ബി എം) ഗുവാഹത്തിയുടെ ഗവേണിംഗ് ബോർഡ് അംഗമായിരുന്നു. പി എൻ ബി ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ്, ഇന്ത്യ എസ് എം ഇ അസറ്റ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് എന്നിവയുടെ ബോർഡിൽ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിന് വേണ്ടി നോമിനി ഡയറക്ടറായി അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐ എ എം സി എൽ (ഐ ഐ എഫ് സി എൽ അസറ്റ് മാനേജ്‌മെന്റ് കോ. ലിമിറ്റഡ്) ബോർഡ് ട്രസ്റ്റിയായും അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു.

Shri P R Rajagopal

ശ്രീ പി ആർ രാജഗോപാൽ

എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ

ജീവചരിത്രം കാണുക
Shri P R Rajagopal

ശ്രീ പി ആർ രാജഗോപാൽ

എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ

53 വയസ്സുള്ള ശ്രീ പി ആർ രാജഗോപാൽ കൊമേഴ്‌സ് ബിരുദധാരിയും നിയമ ബിരുദവും (ബിഎൽ) ആണ്. 1995-ൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ആരംഭിച്ച അദ്ദേഹം 2000-ൽ സീനിയർ മാനേജരായി. ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്സ് അസോസിയേഷനിൽ നിയമോപദേശകനായി നിയമിതനായി, 2004 വരെ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതുവരെ ഐ.ബി.എ-യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 2004-ൽ യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ചേർന്ന അദ്ദേഹം 2016-ൽ ജനറൽ മാനേജരായി ഉയർത്തപ്പെട്ടു. എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്‌ടറിലേക്ക് ഉയർന്ന ശേഷം 01.03.2019-ന് അലഹബാദ് ബാങ്കിൽ ചേർന്നു.

2020 മാർച്ച് 18 ന് അദ്ദേഹം ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറായി ചുമതലയേറ്റു.

Shri Swarup Dasgupta

ശ്രീ സ്വരൂപ് ദാസ്ഗുപ്ത

എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ

ജീവചരിത്രം കാണുക
Shri Swarup Dasgupta

ശ്രീ സ്വരൂപ് ദാസ്ഗുപ്ത

എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ

57 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള സ്വരൂപ് ദാസ്ഗുപ്ത, ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിക്കവറി വകുപ്പിന്റെ തലപ്പത്ത് ജനറൽ മാനേജരായിരുന്നു. ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നിവയിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദം, എംബിഎ - ഫിനാൻസ് എന്നിവയാണ് അദ്ദേഹം. 23 വർഷത്തിലേറെ നീണ്ട തന്റെ പ്രൊഫഷണൽ യാത്രയ്ക്കിടെ, കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസിന്റെയും ഫീൽഡ് ലെവൽ ബാങ്കിംഗിന്റെയും വിപുലമായ എക്സ്പോഷർ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. ഹെഡ് ഓഫീസിലെ കോർപ്പറേറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹൈദരാബാദ്, ചെന്നൈ, അന്ധേരി എന്നിവിടങ്ങളിൽ മിഡ് കോർപ്പറേറ്റ്, വലിയ കോർപ്പറേറ്റ് ശാഖകൾക്ക് അദ്ദേഹം വിജയകരമായി നേതൃത്വം നൽകി. ലണ്ടനിൽ ബാങ്കിന്റെ വിദേശ കേന്ദ്രത്തിലും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഹെഡ് ഓഫീസിലെ ബോർഡ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, എസ്‌എം, റിക്കവറി ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് എന്നിവയുടെ നിർണായക വകുപ്പുകൾക്ക് അദ്ദേഹം നേതൃത്വം നൽകി.

10.03.2021-ന് അദ്ദേഹം ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറായി ചുമതലയേറ്റു.

Shri M Karthikeyan

ശ്രീ M കാര്ത്തികേയന്

എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ

ജീവചരിത്രം കാണുക
Shri M Karthikeyan

ശ്രീ M കാര്ത്തികേയന്

എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ

56 വയസ്സുള്ള ശ്രീ എം കാർത്തികേയൻ ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൽ ജനറൽ മാനേജർ (കോർപ്പറേറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസർ) ആയിരുന്നു. അഗ്രികൾച്ചറിൽ മാസ്റ്റർ ഓഫ് സയൻസ്, സർട്ടിഫൈഡ് അസോസിയേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്കേഴ്സ് (സിഎഐഐബി), ഡിപ്ലോമ ഇൻ ജിയുഐ ആപ്ലിക്കേഷൻ, ഡിപ്ലോമ ഇൻ മാനേജ്മെന്റ്. 32 വർഷത്തിലേറെ നീണ്ട തന്റെ പ്രൊഫഷണൽ യാത്രയ്ക്കിടെ, കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസിന്റെയും ഫീൽഡ് ലെവൽ ബാങ്കിംഗിന്റെയും വിപുലമായ എക്സ്പോഷർ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. ധർമപുരി, പൂനെ, ചെന്നൈ നോർത്ത് സോൺ എന്നിവയുടെ സോണൽ മാനേജരായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അവൻ ഫീൽഡ് ജനറൽ മാനേജർ ഡൽഹി നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആയിരുന്നു 8 മേഖലകൾ. ഹെഡ് ഓഫീസിലെ റിക്കവറി ആന്റ് ലീഗല് ഡിപ്പാര്ട്ട്മെന്റിന് അദ്ദേഹം വിജയകരമായി നേതൃത്വം നല്കി.

രണ്ട് ആർആർബികളുടെ ലയിച്ച സ്ഥാപനമായി രൂപീകരിച്ച തമിഴ്നാട് ഗ്രാമ ബാങ്കിന്റെ ബോർഡിലും അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്കിന്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനമായ പല്ലവൻ ഗ്രാമ ബാങ്കുമായി ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിന്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനമായ പാണ്ടിയൻ ഗ്രാമ ബാങ്ക്.

10.03.2021-ന് അദ്ദേഹം ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറായി ചുമതലയേറ്റു.

Shri Subrat Kumar

Executive Director

View Bio

Shri Subrat Kumar

Executive Director

Shri Subrat Kumar has been appointed as Executive Director of Bank of India and assumed charge on 21.11.2022. Shri Kumar is a B.Sc., MBA & CAIIB qualified Banker. He has over 27 years of experience in Commercial Banks / Asset Management Co.

During his long stint in the Banking Industry, he gained varied exposures in all important spheres of operational and strategic Banking with special expertise in Treasury & Investment Banking, Risk Management, Credit Monitoring & Corporate Banking. He successfully handled the responsibilities such as Regional Head, Patna, Head of Treasury Management, Audit & Inspection, Credit Monitoring & Corporate Credit. He held the position of Chief Risk Officer (eVB) and Chief Financial Officer (CFO) of the Bank as well.

He was also on the Boards of FIMMDA and BoB Capital Markets Ltd.

Dr. Bhushan Kumar Sinha

DR. BHUSHAN KUMAR SINHA

GOI Nominee Director

View Bio
Dr. Bhushan Kumar Sinha

DR. BHUSHAN KUMAR SINHA

GOI Nominee Director

Dr. Bhushan Kumar Sinha , was appointed as Government of India Nominee Director in Bank of India from 11.04.2022.

He belongs to the 1993 batch of Indian Economic Service. He holds a Master’s degree in Business Administration (MBA) from the National Graduate School of Management (NGSM), Australian National University, Canberra, Australia and a Ph. D from the Department of Financial Studies, University of Delhi, India.

Presently he is posted as Joint Secretary in the Department of Financial Services (DFS), Ministry of Finance, Government of India, New Delhi. Before joining DFS in 2018, he had a three year stint as Economic Adviser in the Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM).

He was on the Board of Central Bank of India as GOI’s Nominee Director w.e.f 14.05.2018 till 11.04.2022.

Besides Bank of India, he is also GoI’s Nominee Director on the Board of Directors of IFCI Ltd.

Shri Subrata Das

SHRI SUBRATA DAS

RBI Nominee Director

View Bio
Shri Subrata Das

SHRI SUBRATA DAS

RBI Nominee Director

Shri Subrata Das, Chief General Manager and Regional Director joined the Bank in the year 1991 as Direct Recruit Grade B and started his career from Kanpur Office. He possesses a Master's Degree in Analytical and Applied Economics, he is a Law Graduate, completed CAIIB and also passed Hindi Pragya. Shri Subrata Das worked in various Offices in different departments like Issue Department, Banking, NCC, erstwhile DBOD, HRMD (Personnel & Administration) and also worked as Currency Officer.

After being Regional Director, Dehradun and then Hyderabad, presently he is Chief General Manager-In charge of Human Resources Management Department at Mumbai since September 2021

Ms. Veni Thapar

Ms. VENI THAPAR

Shareholder Director

View Bio
Ms. Veni Thapar

Ms. VENI THAPAR

Shareholder Director

Ms. Veni Thapar, aged 50 years, is a Chartered Accountant and Cost Accountant. She has Diploma in Information Systems Audit from ICAI and Certification in Information Systems Audit from ISACA (USA). She is a Senior Partner with M/s V K Thapar and Company, Chartered Accountants.

During her career spanning over more than 25 years, she has handled:

- Statutory and Internal Audits of companies and organisations

- Bank Audits for various branches of Public Sector Banks

- Consultancy in Information Systems Audit

- Consultancy in Company Law, Indirect Taxes, FEMA and RBI matters

- Consultancy in Direct and Indirect Taxation including International Taxation.

- Board member in firms, bank, companies, etc.

Presently, she is on the Board of Governors of Indian Institute of Corporate Affairs.

She was elected as Shareholder Director of the Bank for a term of 3 years, w.e.f 04.12.2021.

Shri Munish Kumar Ralhan

SHRI MUNISH KUMAR RALHAN

PART TIME NON OFFICIAL DIRECTOR

View Bio
Shri Munish Kumar Ralhan

SHRI MUNISH KUMAR RALHAN

PART TIME NON OFFICIAL DIRECTOR

Shri Munish Kumar Ralhan, aged about 48 years, is a graduate in Science (B.Sc) and LLB. He is a Practicing advocate in Punjab and Haryana High Court and Subordinate Courts, having rich experience of 25 years dealing with cases relating to Civil, Criminal, Revenue, Matrimonial, Banking, Insurance Companies, Consumer, Property, Accident cases, Service matters, etc.

He is the Standing Counsel for Union of India at Hoshiarpur, Punjab.

He was appointed w.e.f 21.03.2022 for a period of 3 years or until further orders, whichever is earlier.

Shri V V Shenoy

Shri V V Shenoy

Shareholder Director

View Bio
Shri V V Shenoy

Shri V V Shenoy

Shareholder Director

Shri Vishwanath Vittal Shenoy from Mumbai aged 60 years is a Graduate in Commerce and is a certified banker (CAIIB). He retired as Executive Director (ED) of Indian Bank. As ED, he was overseeing Large Corporate Credit, Mid Corporate Credit, International Banking, Treasury, Human Resources, Human Development, Board Secretariat, etc.

He has over 38 years of Banking Experience having held various positions in Union Bank of India earlier. He was also a Non Executive Director of Universal Sompo General Insurance Company Ltd., Indbank Merchant Banking Services Ltd., Ind Bank Housing Ltd., Central Registry of Securitisation Asset Reconstruction and Security Interest of India (CERSAI) as a nominee of Indian Bank.

He shall assume office w.e.f 29.11.2022 for a period of 3 years.

Shri P R Rajagopal

SHRI P R RAJAGOPAL

EXECUTIVE DIRECTOR

View Bio
Shri P R Rajagopal

SHRI P R RAJAGOPAL

EXECUTIVE DIRECTOR

Shri P R Rajagopal, aged 53 year is a commerce graduate and Bachelor in Law (BL). He started his career in Bank of India as an officer in 1995 and become Senior Manager in 2000. Seconded to Indian Banks' Association as Legal Adviser and was with IBA till 2004 till repatriation to Bank of India. He joined Union Bank of India in 2004 and elevated to the rank of General Manager in the year 2016. On elevation to the position of Executive Director, he joined Allahabad Bank on 01.03.2019

He has taken charge as Executive Director, Bank of India on March 18, 2020.

Shri Swarup Dasgupta

SHRI SWARUP DASGUPTA

EXECUTIVE DIRECTOR

View Bio
Shri Swarup Dasgupta

SHRI SWARUP DASGUPTA

EXECUTIVE DIRECTOR

Mr. Swarup Dasgupta aged 57 years, was General Manager with Bank of India heading Recovery Department. He is Bachelor of Engineering in Electronics and Telecommunication and MBA – Finance. During his professional journey of over 23 years, he has extensive exposure of corporate office and field level banking. He has worked in Corporate Credit Department at Head Office. He has successfully headed the Mid Corporate and Large Corporate branches at Hyderabad, Chennai and Andheri. He has also worked in Bank’s foreign centre at London.

He has headed critical departments of Board Secretariat, SME and Recovery Department at Head Office.

He has taken charge as Executive Director, Bank of India on 10.03.2021.

Shri M Karthikeyan

SHRI M KARTHIKEYAN

EXECUTIVE DIRECTOR

View Bio
Shri M Karthikeyan

SHRI M KARTHIKEYAN

EXECUTIVE DIRECTOR

Mr. M Karthikeyan, aged 56 years, was General Manager (Corporate Development Officer) with Indian Bank. He is Master of Science in Agriculture, Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB), Diploma in GUI Application, Diploma in Management. During his professional journey of over 32 years, he has extensive exposure of Corporate office and field level banking. He was Zonal Manager of Dharmapuri, Pune and Chennai North Zone. He was Field General Manager Delhi controlling 8 zones. He has successfully headed the Recovery and Legal Department at Head Office.

He was also on the Board of Tamil Nadu Grama Bank which was formed as a merged entity of two RRBs namely Pandian Grama Bank, a subsidiary of Indian Overseas Bank with Pallavan Grama Bank, a subsidiary of Indian Bank.

He has taken charge as Executive Director, Bank of India on 10.03.2021.

Shri Subrat Kumar

Executive Director

View Bio

Shri Subrat Kumar

Executive Director

Shri Subrat Kumar has been appointed as Executive Director of Bank of India and assumed charge on 21.11.2022. Shri Kumar is a B.Sc., MBA & CAIIB qualified Banker. He has over 27 years of experience in Commercial Banks / Asset Management Co.

He was also on the Boards of FIMMDA and BoB Capital Markets Ltd.

Shri Vishnu Kumar Gupta

CHIEF VIGILANCE OFFICER

View Bio

Shri Vishnu Kumar Gupta

CHIEF VIGILANCE OFFICER

Contact number : 022 6668-4660

Email id : gm.cvo@bankofindia.co.in

MONOJ DAS

MONOJ DAS

PRAKASH KUMAR SINHA

PRAKASH KUMAR SINHA

Abhijit Bose

ABHIJIT BOSE

Abhijit Bose

ABHIJIT BOSE

Ashok Kumar Pathak

ASHOK KUMAR PATHAK

Ashok Kumar Pathak

ASHOK KUMAR PATHAK

Srinivasa Ravi Kumar Josyula

SRINIVASA RAVI KUMAR JOSYULA

Srinivasa Ravi Kumar Josyula

SRINIVASA RAVI KUMAR JOSYULA

Sudhiranjan Padhi

SUDHIRANJAN PADHI

Sudhiranjan Padhi

SUDHIRANJAN PADHI

Rajesh Kumar Ram

RAJESH KUMAR RAM

Rajesh Kumar Ram

RAJESH KUMAR RAM

SBS

SHIV BAJRANG SINGH

SBS

SHIV BAJRANG SINGH

SUNIL SHARMA

SUNIL SHARMA

SUNIL SHARMA

SUNIL SHARMA

Dharmveer Singh Shekhawat

Dharmveer Singh Shekhawat

Dharmveer Singh Shekhawat

Dharmveer Singh Shekhawat

Pinapala Hari Kishan

Pinapala Hari Kishan

Pinapala Hari Kishan

Pinapala Hari Kishan

Prafulla Kumar Giri

Prafulla Kumar Giri

Prafulla Kumar Giri

Prafulla Kumar Giri

Lokesh Krishna

Lokesh Krishna

Lokesh Krishna

Lokesh Krishna

Sharda Bhushan Rai

Sharda Bhushan Rai

Sharda Bhushan Rai

Sharda Bhushan Rai

Kuldeep Jindal

Kuldeep Jindal

Kuldeep Jindal

Kuldeep Jindal

Girish Kumar Singh

Girish Kumar Singh

Girish Kumar Singh

Girish Kumar Singh

V Anand

V Anand

V Anand

V Anand

Gyaneshwar J Prasad

Gyaneshwar J Prasad

Gyaneshwar J Prasad

Gyaneshwar J Prasad

Rajendra Man Pandey

Rajendra Man Pandey

Rajendra Man Pandey

Rajendra Man Pandey

Nitin G Deshpande

Nitin G Deshpande

Nitin G Deshpande

Nitin G Deshpande

B K Mishra

B K Mishra

B K Mishra

B K Mishra

VISHWAJEET SINGH

VISHWAJEET SINGH

S M Bansal

S M Bansal

S M Bansal

S M Bansal

Raghvendra Kumar

Raghvendra Kumar

Raghvendra Kumar

Raghvendra Kumar

PRASHANT THAPLIYAL

PRASHANT THAPLIYAL

PRASHANT THAPLIYAL

PRASHANT THAPLIYAL

Uddalok Bhattacharya

Uddalok Bhattacharya

Uddalok Bhattacharya

Uddalok Bhattacharya

Pramod Kumar Dwibedi

Pramod Kumar Dwibedi

Pramod Kumar Dwibedi

Pramod Kumar Dwibedi

Amitabh Banerjee

Amitabh Banerjee

Amitabh Banerjee

Amitabh Banerjee

Rajesh Sadashiv Ingle

Rajesh Sadashiv Ingle

Rajesh Sadashiv Ingle

Rajesh Sadashiv Ingle

GM-ShriRadhaKantaHota.jpg

Radha Kanta Hota

GM-ShriRadhaKantaHota.jpg

Radha Kanta Hota

B Kumar

B Kumar

B Kumar

B Kumar

Ashwani Gupta

Ashwani Gupta

Pukh Raj Pangriya

Pukh Raj Pangriya

Geetha Nagarajan

Geetha Nagarajan

Geetha Nagarajan

Geetha Nagarajan

Sasidharan Mangalamkat

Sasidharan Mangalamkat

Vilas Ramdasji Parate

Vilas Ramdasji Parate

Biswajit Mishra

Biswajit Mishra

VND.jpg

Vivekanand Dubey

VND.jpg

Vivekanand Dubey

Sanjay Rama Srivastava

Sanjay Rama Srivastava

Manoj Kumar Singh

Manoj Kumar Singh

Vasu Dev

Vasu Dev

Subrata Kumar Roy

Subrata Kumar Roy

Sankar Sen

Sankar Sen

Sankar Sen

Sankar Sen

Satyendra Singh

Satyendra Singh

Sanjib Sarkar

Sanjib Sarkar

Pushpa Chaudhary

Pushpa Chaudhary

Dhananjay Kumar

Dhananjay Kumar

Nakul Behera

Nakul Behera

ANJALI BHATNAGAR

ANJALI BHATNAGAR

ANJALI BHATNAGAR

ANJALI BHATNAGAR

VIJAY MADHAVRAO PARLIKAR

VIJAY MADHAVRAO PARLIKAR

Sir Sassoon David

Sir Sassoon David

Mr. Ratanjee Dadabhoy Tata

Mr. Ratanjee Dadabhoy Tata

Mr. Gordhandas Khattau

Mr. Gordhandas Khattau

Sir Cowasjee Jehangir, 1st Baronet

Sir Cowasjee Jehangir, 1st Baronet

Sir Lalubhai Samaldas

Sir Lalubhai Samaldas

Mr. Khetsey Khiasey

Mr. Khetsey Khiasey

Mr. Ramnarain Hurnundrai

Mr. Ramnarain Hurnundrai

Mr. Jenarrayen Hindoomull Dani

Mr. Jenarrayen Hindoomull Dani

Mr. Noordin Ebrahim Noordin

Mr. Noordin Ebrahim Noordin

Mr. Shapurji Broacha

Mr. Shapurji Broacha

A brief statement that aligns with an organization’s purpose, mission, and strategic direction. It provides a framework for quality objectives and includes a commitment to meet applicable requirements as well as to continually improve.

OUR QUALITY POLICY

Quality

We, at Bank of India, are committed to become the bank of choice by providing superior, proactive, innovative, state-of-art banking services with an attitude of care and concern for the customers and patrons.

View Certificate

OUR CODE OF CONDUCT

Code of Conduct attempts to set forth the guiding principles on which the Bank shall operate and conduct its daily business with its multitudinous stakeholders, government and regulatory agencies, media, and anyone else with whom it is connected. It recognises that the Bank is a trustee and custodian of public money and in order to fulfill its fiduciary obligations and responsibilities, it has to maintain and continue to enjoy the trust and confidence of public at large.

The Bank acknowledges the need to uphold the integrity of every transaction it enters into and believes that honesty and integrity in its internal conduct would be judged by its external behaviour. The Bank shall be committed in all its actions to the interest of the countries in which it operates.

Policy for Directors Policy for General Managers
CodeofConduct

List of BCSBI Code Compliance Officers & Nodal Officers for Grievance Redressal, Chief Grievance Redressal Officer or Principal Code Compliance Officer of the bank. Branch managers are the Nodal Officer for Grievance Redressal at the branch. The Zonal Manager of each zone is the Nodal Officer for Grievance Redressal at Zone as listed below.

NODAL OFFICER - HEAD OFFICE & BANK

Responsible for Grievance Redressal & BCSBI Compliance

sr no Zone Name Contact Email
1 Head Office Manasi Manoj Phene Customer Excellence Branch Banking Dept., Head Office, Star House I, C-5, “G” Block, 2nd floor (West) wing, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400051 manasi.phene@bankofindia.co.in
2 Bank Vasu Dev Star House I, Plot: C-5, G-Block, 2nd floor, East Wing, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400 051 cgro.boi@bankofindia.co.in

To Download Nodal officers for GR Code compliance pdf Click here