સકારાત્મક પે સિસ્ટમ


ભારતીય રિઝર્વ બેંક નોટિફિકેશન નંબર ડીપીએસએસ.કો.આરપીપીડી.નો.309/ 04.07.005/2020-21 તારીખ 25 સપ્ટેમ્બર, 2020 મુજબ.

બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ સેન્ટ્રલાઈઝ પોઝિટિવની રજૂઆત અને અમલીકરણ કર્યું છે. સીટીએસ માટે 01મી જાન્યુઆરી, 2021 થી રૂ. 50,000/- અને તેથી વધુના ચેક માટે પે સિસ્ટમ (સીપીપીએસ) સુરક્ષા વધારવા અને મોટા મૂલ્યના ચેકની મુખ્ય વિગતોની પુનઃ પુષ્ટિ કરીને ચેક સંબંધિત છેતરપિંડીઓને દૂર કરવા માટે.

ગ્રાહકોએ જારી કરાયેલા ચેકની નીચેની વિગતો તરત જ બેંકને શેર કરવાની જરૂર છે

 • ડ્રોઅર એકાઉન્ટ નંબર
 • નંબર ચેક કરો
 • તારીખ તપાસો
 • રકમ
 • પૈસા લેનારનું નામ

હવે, બેંકે 01.01.2022 થી સીટીએસ માટે રૂ. 5.00 લાખ અને તેથી વધુના ચેક માટે પોઝિટિવ પે સિસ્ટમ (પીપીએસ) ફરજિયાત બનાવવાનો નિર્ણય લીધો છે જેમાં નીચેની ગ્રાહક વિશિષ્ટ છૂટછાટ છે:

 • સરકારી ખાતાધારકને તેમના અધિકૃત હસ્તાક્ષરકર્તાઓ દ્વારા યોગ્ય રીતે અધિકૃત તેમના રજિસ્ટર્ડ ઈમેઈલ આઈડી દ્વારા તેમની હોમ બ્રાન્ચમાં પીપીએસ રિક્વિઝિશન સ્લિપની સ્કેન કરેલી નકલ મોકલવાની મંજૂરી આપવામાં આવી છે.
 • કોર્પોરેટ/સરકારી/સંસ્થાકીય ગ્રાહકો માટે જથ્થાબંધ સુવિધા તેમના અધિકૃત હસ્તાક્ષરકર્તાઓ દ્વારા તેમની હોમ બ્રાન્ચમાં તેમના રજિસ્ટર્ડ ઈ-મેલ આઈડીથી અથવા બ્રાન્ચ ચેનલ (ફક્ત હોમ બ્રાન્ચ) દ્વારા ચકાસાયેલ નિયત એક્સેલ શીટમાં ચેક વિગતો સબમિટ કરવાની મંજૂરી આપીને વિસ્તૃત કરવામાં આવી છે.


ગ્રાહક નીચેની કોઈપણ ચેનલો દ્વારા ચેકની વિગતો આપી શકે છે:

 • એસએમએસ
 • હોમ બ્રાન્ચ વિઝિટ દ્વારા બ્રાન્ચ રિક્વિઝિશન સ્લિપ
 • મોબાઈલ બેંકિંગ (બોઓઆઈ મોબાઈલ એપ)
 • ઈન્ટરનેટ બેંકિંગ

એસએમએસ

ગ્રાહકો તેમના રજીસ્ટર્ડ મોબાઈલ નંબર પરથી વર્ચ્યુઅલ મોબાઈલ નંબર 7669300024 દ્વારા લાભાર્થીને તેમના જારી કરાયેલા ચેક પર તેમનો હકારાત્મક પગાર આદેશ/ પુષ્ટિ આપી શકે છે. ગ્રાહકોએ નીચે મુજબ ઉપસર્ગ પીપીએસ સાથે તમામ 5 ફરજિયાત ઇનપુટ્સ સબમિટ કરવાના રહેશે:-

મુખ્ય શબ્દ ખાતા નં. નંબર ચેક કરો તારીખ તપાસો વાસ્તવિક / રૂપિયા અને પૈસામાં રકમ ચુકવનારનું નામ વીએમએન ને
પીપીએસ 000110110000123 123456 01-01-2022 500000.75 એબીસીડી_ઈએફજી 7669300024


ઇએક્સ: પીપીએસ 000110110000123 123456 01-01-2022 500000.75 એબીસીડી_ઈએફજી

મુખ્ય શબ્દ પીપીએસ
ખાતા નં ડ્રોઅરનો 15 અંકનો બીઓઆઈ એકાઉન્ટ નંબર
ચેક નં 6 અંક આપવામાં આવેલ ચેક નંબર
તારીખ તપાસો ચેક ઇશ્યૂ તારીખ (ડીડી- એમએમ-ય ય ય ય )
ડ્રોઅરે ચેકની માન્યતા વિશે ખાતરી કરવી જોઈએ એટલે કે તે વાસી ચેક ન હોવો જોઈએ.
રકમ વાસ્તવિક/રૂપિયા અને પૈસા (2 દશાંશ સુધી)માં અંકની વચ્ચે કોઈ ખાસ અક્ષર વગરની રકમ
ચુકવનારનું નામ પ્રથમ, ચૂકવનારના નામની મધ્ય અને અટકને અન્ડરસ્કોર (_) દ્વારા અલગ કરવી જોઈએ.

ગ્રાહકે ખાતરી કરવી જોઈએ કે:

 • એસએમએસમાંના તમામ ઇનપુટ્સ/ફીલ્ડ્સ 1 (એક) જગ્યા દ્વારા અલગ કરવામાં આવ્યા છે અને;
 • તેના/તેણીના રજીસ્ટર્ડ મોબાઈલ નંબર પરથી હકારાત્મક પગારનો આદેશ મોકલવામાં આવ્યો છે.

હોમ બ્રાન્ચ વિઝિટ દ્વારા બ્રાન્ચ રિક્વિઝિશન સ્લિપ - કોર્પોરેટ અને રિટેલ ગ્રાહક બંને માટે:

ગ્રાહક નિયત રિક્વિઝિશન સ્લિપમાં જારી કરાયેલા ચેકની વિગતો સબમિટ કરીને (અહીં ક્લિક કરો) હોમ બ્રાન્ચની વ્યક્તિગત મુલાકાત દ્વારા જ્યાં તેમનું ખાતું સંબંધિત શાખાના કામકાજના કલાકો દરમિયાન જાળવવામાં આવે છે ત્યાં તેમની સકારાત્મક ચુકવણીની પુષ્ટિ કરી શકે છે.

મોબાઈલ બેંકિંગ (બીઓઆઈ મોબાઈલ એપ) - ફક્ત છૂટક ગ્રાહક માટે:

ગ્રાહક બીઓઆઈ મોબાઈલ એપ (ગૂગલ પ્લે સ્ટોર માંથી બીઓઆઈ મોબાઈલ એપ ડાઉનલોડ કરો) દ્વારા નીચેના સ્ટેપ મુજબ તેમના પોઝિટિવ પે કન્ફર્મેશન પ્રદાન કરી શકે છે. સિસ્ટમ -> ડ્રોપડાઉન સૂચિમાંથી એકાઉન્ટ નંબર પસંદ કરો જેના માટે ચેક જારી કરવાનો છે -> ચેક નંબર ઇનપુટ કરો અને ચકાસણી બટન પર ક્લિક કરીને તેને ચકાસો -> નીચેની માહિતી ભરો:

 • રકમ
 • અંકની તારીખ તપાસો
 • ચુકવનારનું નામ

ઉપરોક્ત માહિતીના ઇનપુટ પછી, ગ્રાહકે સબમિટ બટન પર ક્લિક કરવાનું રહેશે અને ત્યારબાદ, ગ્રાહકે તેમના ટ્રાન્ઝેક્શન પાસવર્ડ દ્વારા દાખલ કરેલી પીપીએસ વિગતોને પ્રમાણિત કરવી પડશે.

નેટ બેન્કિંગ (રિટેલ અને કોર્પોરેટ ગ્રાહક માટે):

ગ્રાહક નેટ બેંકિંગ દ્વારા નીચેના પગલા મુજબ તેમના હકારાત્મક પગારની પુષ્ટિ કરી શકે છે.
રિટેલ ઈન્ટરનેટ બેંકિંગમાં લોગિન કરવા માટે: Click Here
કોર્પોરેટ ઇન્ટરનેટ બેંકિંગમાં લોગિન કરવા માટે: Click Here
લોગિન ઓળખપત્રોનો ઉપયોગ કરીને નેટ બેંકિંગમાં લોગિન કરો -> વિનંતી પર ક્લિક કરો -> હકારાત્મક પે સિસ્ટમ (પીપીએસ) પર ક્લિક કરો -> પીપીએસ વિનંતી પર ક્લિક કરો -> ડ્રોપડાઉન સૂચિમાંથી એકાઉન્ટ નંબર પસંદ કરો જેના માટે ચેક જારી કરવાનો છે. -> નીચેની માહિતી ભરો:

 • ચેક નં
 • ઇશ્યૂની તારીખ તપાસો
 • રકમ
 • ચુકવનારનું નામ

ઉપરોક્ત માહિતીના ઇનપુટ પછી, ગ્રાહકે ચાલુ રાખો બટન પર ક્લિક કરવું પડશે અને ત્યારબાદ, ગ્રાહકે તેમના વ્યવહાર પાસવર્ડ દ્વારા દાખલ કરેલ પીપીએસ વિગતોને પ્રમાણિત કરવી પડશે.
નોંધ: કોર્પોરેટ વપરાશકર્તાઓ સિંગલ વપરાશકર્તા સાથે નેટ બેંકિંગ દ્વારા પીપીએસ વિનંતી સબમિટ કરી શકશે. મંજૂરી સિવાય કે મેકર-ચેકર નિયમો ખાસ કરીને પીપીએસ માટે ઉમેરવામાં ન આવે, પછી ભલેને સંબંધિત ચેક સંબંધિત ખાતામાં આપવામાં આવેલ ઓપરેટિંગ સૂચના આદેશને ધ્યાનમાં લીધા વગર.