એકાઉન્ટ એગ્રીગેટર વિશે

  • એકાઉન્ટ એગ્રીગેટર ઇકોસિસ્ટમ એ સંમતિ આધારિત ડેટા શેરિંગ મિકેનિઝમ છે જે વ્યક્તિને એએ નેટવર્કમાં કોઈપણ અન્ય નિયમનકારી નાણાકીય સંસ્થા સાથેનું એકાઉન્ટ ધરાવતી નાણાકીય સંસ્થાની માહિતીને સુરક્ષિત અને ડિજિટલ રૂપે એક્સેસ કરવામાં અને શેર કરવામાં સહાય કરે છે.
  • તે ધિરાણકર્તા\સેવા પ્રદાતાઓને ભૌતિક દસ્તાવેજીકરણની જરૂરિયાતને દૂર કરીને ગ્રાહકો પાસેથી સંમતિ (સહમતી) સાથે મેળવેલા ડિજિટલ ડેટાનો લાભ લેવામાં મદદ કરે છે .વ્યક્તિની સંમતિ વિના ડેટા શેર કરી શકાતો નથી.