സിവിസി ഇന്റഗ്രിറ്റി പ്രതിജ്ഞയ്ക്കായി - ഇവിടെ ക്ലിക്കുചെയ്യുക     |    ഉപഭോക്താക്കൾക്കുള്ള അറിയിപ്പ് - ആർബിഐ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് എല്ലാ റീ-കെവൈസി / പീരിയോഡിക് കെവൈസി ഉപഭോക്താക്കളോടും ഏറ്റവും പുതിയ കെവൈസി ഡോക്യുമെന്റുകൾക്കൊപ്പം നിങ്ങളുടെ വീട് / അടുത്തുള്ള ബ്രാഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെടാനും നിങ്ങളുടെ അവസാന കെവൈസി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ ബാങ്കുമായി നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ കെവൈസി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി ഈ ആശയവിനിമയം അവഗണിക്കുക

ഞങ്ങളുടെ

പുതിയ പലിശ നിരക്ക്

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ
ഞങ്ങളുടെ എൻആർഐ സഹായ കേന്ദ്രം ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തനക്ഷമമാണെന്ന് അറിയിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാണ്. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഉപഭോക്താവിനും ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസർമാർക്കും എൻആർഐ സേവനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് ചോദ്യത്തിനും +91 7969241100 എന്ന ടെലി നമ്പറിലോ ഇമെയിൽ ഐഡി FEBO[dot]NRI[at]bankofindia[dot]co[dot]in വഴിയോ വിളിക്കുകയും ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും ചെയ്യാം പുതിയത്
കേന്ദ്ര സർക്കാർ പെൻഷൻകാരുടെ പെൻഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പരാതികൾക്കും, ദയവായി സിപിഇജിഎംഎസ് പോർട്ടൽ [യുആർഎൽ-https://pgportal.gov.in/cpengrams/] സന്ദർശിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറിൽ വിളിക്കുക - 1800-11-1960 അല്ലെങ്കിൽ care[dot]dppw[at]nic[dot]in പുതിയത്
നിങ്ങളുടെ ആധാർ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്, 10 വയസ്സ് പ്രായമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആധാർ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുക പുതിയത്
ഡെബിറ്റ്/ക്രെഡിറ്റ്, പ്രീപെയ്ഡ് കാർഡുകൾ എന്നിവയ്ക്കായി മാസ്റ്റർകാർഡ് പുതിയ ഇഷ്യുവിന് നിയന്ത്രണങ്ങൾ
news2
യൂട്ടിലിറ്റി ബില്ലുകൾ അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ബിഒഐ ബിൽപേ അപേക്ഷ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അറിയിപ്പ്
വ്യാജ മുദ്ര/ പിഎംഎംവൈ വെബ്സൈറ്റ് സൂക്ഷിക്കുക
വ്യാജ എസ്എംഎസുകളും വ്യാജ ഫോൺ കോളുകളും സൂക്ഷിക്കുക
ബാങ്കിന്റെ ശാഖകളുടെ വ്യാജ വിലാസങ്ങളും ഫോൺ നമ്പറുകളും ഗൂഗിൾ സെർച്ചിൽ വ്യാജന്മാരാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.
ഗൂഗിൾ സെർച്ചിലോ മാപ്പിലോ ഏതെങ്കിലും ബ്രാഞ്ച് വിലാസം തിരയരുത്.
ഏതെങ്കിലും കോൺടാക്റ്റ് വിശദാംശങ്ങൾക്കായി മാത്രം ബാങ്കിന്റെ സ്വന്തം വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക
ഞങ്ങളുടെ

സാക്ഷ്യപത്രം

Hello from BoiPageVisitorsWeb!