STAY VIGILANT! PREVENT FRAUD! Visit Safe Banking Section for more information. Report cyber fraud under ‘Grievance Section’. Also Report cyber fraud on Government Portal www.cybercrime.gov.in or Call on 1930 

ಸುರಕ್ಷಿತ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್


ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ವರದಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಗಳ ವರದಿ:

 • ಯಾವುದೇ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಗಾಬರಿಯಾಗಬೇಡಿ.
 • ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಮ್ಮ ಶಾಖೆಗೆ ವಂಚನೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಟೋಲ್-ಫ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆ 1800 103 1906. ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.
 • ನಿಮ್ಮ ಶಾಖೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಲು, ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್‌ಬುಕ್, ಖಾತೆ ಹೇಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ https://bankofindia.co.in > ನಮ್ಮನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ > ಶಾಖೆಗಳು.
 • ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸೈಬರ್ ಪೋಲೀಸ್‌ಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ದೂರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿ - https://cybercrime.gov.in ಅಥವಾ <ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ b>1930ನಿಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು.
 • ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು Paytm, Google pay ಮುಂತಾದ ಇತರ ಪಾವತಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದ ಪೋರ್ಟಲ್ - https://cybercrime.gov.in.
 • ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ವರದಿಯು ಕಳೆದುಹೋದ ನಿಧಿಯನ್ನು ನೀವು ಮರುಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಶಾಖೆಗೆ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧದ ಔಪಚಾರಿಕ ದೂರನ್ನು ನೀಡಿ.


ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಗಳ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಲು, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೋಡಿ:

 • ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್‌ಕ್ರೈಮ್ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹಂತ-ಹಂತದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ - ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ನಿಮ್ಮ ವಹಿವಾಟು ಚಾನಲ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ವಿಧಾನ

ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಗಳ ವರದಿ:

 • ಯಾವುದೇ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಗಾಬರಿಯಾಗಬೇಡಿ.
 • ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಮ್ಮ ಶಾಖೆಗೆ ವಂಚನೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಟೋಲ್-ಫ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆ 1800 103 1906. ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.
 • ನಿಮ್ಮ ಶಾಖೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಲು, ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್‌ಬುಕ್, ಖಾತೆ ಹೇಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ https://bankofindia.co.in > ನಮ್ಮನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ > ಶಾಖೆಗಳು.
 • ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸೈಬರ್ ಪೋಲೀಸ್‌ಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ದೂರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿ - https://cybercrime.gov.in ಅಥವಾ <ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ b>1930ನಿಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು.
 • ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು Paytm, Google pay ಮುಂತಾದ ಇತರ ಪಾವತಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದ ಪೋರ್ಟಲ್ - https://cybercrime.gov.in.
 • ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ವರದಿಯು ಕಳೆದುಹೋದ ನಿಧಿಯನ್ನು ನೀವು ಮರುಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಶಾಖೆಗೆ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧದ ಔಪಚಾರಿಕ ದೂರನ್ನು ನೀಡಿ.


ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಗಳ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಲು, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೋಡಿ:

 • ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್‌ಕ್ರೈಮ್ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹಂತ-ಹಂತದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ - ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಸ್ವಂತ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ / ಆಧಾರ್ (ಯುಐಡಿ) ಅನ್ನು ಲಾಕ್ / ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಗಳ ವರದಿ:

 • ಯಾವುದೇ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಗಾಬರಿಯಾಗಬೇಡಿ.
 • ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಮ್ಮ ಶಾಖೆಗೆ ವಂಚನೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಟೋಲ್-ಫ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆ 1800 103 1906. ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.
 • ನಿಮ್ಮ ಶಾಖೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಲು, ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್‌ಬುಕ್, ಖಾತೆ ಹೇಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ https://bankofindia.co.in > ನಮ್ಮನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ > ಶಾಖೆಗಳು.
 • ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸೈಬರ್ ಪೋಲೀಸ್‌ಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ದೂರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿ - https://cybercrime.gov.in ಅಥವಾ <ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ b>1930ನಿಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು.
 • ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು Paytm, Google pay ಮುಂತಾದ ಇತರ ಪಾವತಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದ ಪೋರ್ಟಲ್ - https://cybercrime.gov.in.
 • ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ವರದಿಯು ಕಳೆದುಹೋದ ನಿಧಿಯನ್ನು ನೀವು ಮರುಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಶಾಖೆಗೆ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧದ ಔಪಚಾರಿಕ ದೂರನ್ನು ನೀಡಿ.


ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಗಳ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಲು, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೋಡಿ:

 • ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್‌ಕ್ರೈಮ್ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹಂತ-ಹಂತದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ - ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿ

ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಗಳ ವರದಿ:

 • ಯಾವುದೇ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಗಾಬರಿಯಾಗಬೇಡಿ.
 • ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಮ್ಮ ಶಾಖೆಗೆ ವಂಚನೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಟೋಲ್-ಫ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆ 1800 103 1906. ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.
 • ನಿಮ್ಮ ಶಾಖೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಲು, ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್‌ಬುಕ್, ಖಾತೆ ಹೇಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ https://bankofindia.co.in > ನಮ್ಮನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ > ಶಾಖೆಗಳು.
 • ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸೈಬರ್ ಪೋಲೀಸ್‌ಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ದೂರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿ - https://cybercrime.gov.in ಅಥವಾ <ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ b>1930ನಿಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು.
 • ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು Paytm, Google pay ಮುಂತಾದ ಇತರ ಪಾವತಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದ ಪೋರ್ಟಲ್ - https://cybercrime.gov.in.
 • ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ವರದಿಯು ಕಳೆದುಹೋದ ನಿಧಿಯನ್ನು ನೀವು ಮರುಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಶಾಖೆಗೆ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧದ ಔಪಚಾರಿಕ ದೂರನ್ನು ನೀಡಿ.


ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಗಳ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಲು, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೋಡಿ:

 • ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್‌ಕ್ರೈಮ್ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹಂತ-ಹಂತದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ - ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಗಳ ವರದಿ:

 • ಯಾವುದೇ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಗಾಬರಿಯಾಗಬೇಡಿ.
 • ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಮ್ಮ ಶಾಖೆಗೆ ವಂಚನೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಟೋಲ್-ಫ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆ 1800 103 1906. ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.
 • ನಿಮ್ಮ ಶಾಖೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಲು, ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್‌ಬುಕ್, ಖಾತೆ ಹೇಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ https://bankofindia.co.in > ನಮ್ಮನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ > ಶಾಖೆಗಳು.
 • ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸೈಬರ್ ಪೋಲೀಸ್‌ಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ದೂರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿ - https://cybercrime.gov.in ಅಥವಾ <ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ b>1930ನಿಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು.
 • ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು Paytm, Google pay ಮುಂತಾದ ಇತರ ಪಾವತಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದ ಪೋರ್ಟಲ್ - https://cybercrime.gov.in.
 • ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ವರದಿಯು ಕಳೆದುಹೋದ ನಿಧಿಯನ್ನು ನೀವು ಮರುಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಶಾಖೆಗೆ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧದ ಔಪಚಾರಿಕ ದೂರನ್ನು ನೀಡಿ.


ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಗಳ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಲು, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೋಡಿ:

 • ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್‌ಕ್ರೈಮ್ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹಂತ-ಹಂತದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ - ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವಹಿವಾಟು/ಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಸಂಬಂಧಿತ ವಹಿವಾಟು ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ -

 • ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್
  ನಮ್ಮ IVRS 18004251112 ಅಥವಾ 022-40429127(ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ) ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ 16 ಅಂಕಿಯ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹಾಟ್‌ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.
 • ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್
  ನಮ್ಮ IVRS 1800220088 ಅಥವಾ 022-4042-6005/6006 (ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ) ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ 16 ಅಂಕಿಯ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹಾಟ್‌ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.
 • ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್
  ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವಹಿವಾಟು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರುಜುವಾತುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ.
 • ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್
  ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವಹಿವಾಟು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರುಜುವಾತುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳ ಆಯ್ಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ನೀವು ಡಿ-ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬಹುದು.
 • UPI
  ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ BLOCKUPI < ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ > ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ 8447716211 ಗೆ SMS ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ VPA ಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಬಹುದು.

ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಆನ್‌ಲೈನ್ ವಂಚನೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಾಗಿ ನೀವು ಮೋಸದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಮಾಹಿತಿಯು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ವಂಚಕರು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

 • ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ-ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಪ್ಯಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ಮಾಹಿತಿ.
 • ಹಣಕಾಸಿನ ಮಾಹಿತಿ- ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರ, ಡೆಬಿಟ್/ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ, CVV ಮತ್ತು PIN, ಇಂಟರ್ನೆಟ್/ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಳಕೆದಾರ ID ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್.


ಸಾಮಾಜಿಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಪರಾಧಿಗಳು ಬಳಸುವ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹಗರಣಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ (ಮಾಲ್ವೇರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಲಗತ್ತನ್ನು ತೆರೆಯಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುವ ಇಮೇಲ್ ಸಂದೇಶದಂತಹವು) ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಂತೆ ನಟಿಸುವವರಿಂದ ಫೋನ್ ಕರೆ, ಸೋಂಕಿತ ಯುಎಸ್ಬಿಯನ್ನು ಮಾಲ್ವೇರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಇರಿಸುವುದು).

 • ಫಿಶಿಂಗ್ ದಾಳಿಗಳು

ಫಿಶಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಇ-ಮೇಲ್ ಸ್ಪೂಫಿಂಗ್ ಅಥವಾ ತ್ವರಿತ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ನಕಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ, ಅದರ ನೋಟ ಮತ್ತು ಭಾವನೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಬಹುತೇಕ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಫಿಶಿಂಗ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಗಳು ಕಾಗುಣಿತ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕರಣ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಸಂಬಂಧಿತ ಲಿಂಕ್ ನಿಜವಾದ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

 • ಇತರ ಫಿಶಿಂಗ್ ತಂತ್ರಗಳು-
 • ಟ್ಯಾಬ್ ನಾಬಿಂಗ್- ಇದು ಬಳಕೆದಾರರು ಬಳಸುವ ಬಹು ಟ್ಯಾಬ್ ಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಪೀಡಿತ ಸೈಟ್ ಗೆ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಮರುನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಫಿಲ್ಟರ್ ತಪ್ಪಿಸುವಿಕೆ - ಫಿಶಿಂಗ್ ವಿರೋಧಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಗಳಿಗೆ ಫಿಶಿಂಗ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವಂತೆ ಫಿಶರ್ ಗಳು ಪಠ್ಯದ ಬದಲು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ.
 • <ಬಿ>ವಿಶಿಂಗ್ - ಎಲ್ಲಾ ಫಿಶಿಂಗ್ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ನಕಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದೇಶಗಳು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಡಯಲ್ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಒಮ್ಮೆ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು (ಫಿಶರ್ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದೆ, ಮತ್ತು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಐಪಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ) ಡಯಲ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಿನ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶರ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕರೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ನಕಲಿ ಕಾಲರ್-ಐಡಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾನೆ.
 • BEWARE KYC EXPIRY FRAUD

ಫಿಶಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ನಿಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಫೋನ್ ಕರೆಗಳು, ಭೇಟಿಗಳು ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ಸಂದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿರಿ.

ಮಾಲ್ವೇರ್

ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಪರಾಧಿಗಳು ಬಳಸುವ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹಗರಣಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ (ಮಾಲ್ವೇರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಲಗತ್ತನ್ನು ತೆರೆಯಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುವ ಇಮೇಲ್ ಸಂದೇಶದಂತಹವು) ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಂತೆ ನಟಿಸುವವರಿಂದ ಫೋನ್ ಕರೆ, ಸೋಂಕಿತ ಯುಎಸ್ಬಿಯನ್ನು ಮಾಲ್ವೇರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಇರಿಸುವುದು).

 • ಫಿಶಿಂಗ್ ದಾಳಿಗಳು

ಫಿಶಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಇ-ಮೇಲ್ ಸ್ಪೂಫಿಂಗ್ ಅಥವಾ ತ್ವರಿತ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ನಕಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ, ಅದರ ನೋಟ ಮತ್ತು ಭಾವನೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಬಹುತೇಕ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಫಿಶಿಂಗ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಗಳು ಕಾಗುಣಿತ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕರಣ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಸಂಬಂಧಿತ ಲಿಂಕ್ ನಿಜವಾದ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

 • ಇತರ ಫಿಶಿಂಗ್ ತಂತ್ರಗಳು-
 • ಟ್ಯಾಬ್ ನಾಬಿಂಗ್- ಇದು ಬಳಕೆದಾರರು ಬಳಸುವ ಬಹು ಟ್ಯಾಬ್ ಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಪೀಡಿತ ಸೈಟ್ ಗೆ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಮರುನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಫಿಲ್ಟರ್ ತಪ್ಪಿಸುವಿಕೆ - ಫಿಶಿಂಗ್ ವಿರೋಧಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಗಳಿಗೆ ಫಿಶಿಂಗ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವಂತೆ ಫಿಶರ್ ಗಳು ಪಠ್ಯದ ಬದಲು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ.
 • <ಬಿ>ವಿಶಿಂಗ್ - ಎಲ್ಲಾ ಫಿಶಿಂಗ್ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ನಕಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದೇಶಗಳು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಡಯಲ್ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಒಮ್ಮೆ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು (ಫಿಶರ್ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದೆ, ಮತ್ತು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಐಪಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ) ಡಯಲ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಿನ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶರ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕರೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ನಕಲಿ ಕಾಲರ್-ಐಡಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾನೆ.
 • BEWARE KYC EXPIRY FRAUD

ಫಿಶಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ನಿಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಫೋನ್ ಕರೆಗಳು, ಭೇಟಿಗಳು ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ಸಂದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿರಿ.

ರಾನ್ಸಮ್ವೇರ್

ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಪರಾಧಿಗಳು ಬಳಸುವ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹಗರಣಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ (ಮಾಲ್ವೇರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಲಗತ್ತನ್ನು ತೆರೆಯಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುವ ಇಮೇಲ್ ಸಂದೇಶದಂತಹವು) ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಂತೆ ನಟಿಸುವವರಿಂದ ಫೋನ್ ಕರೆ, ಸೋಂಕಿತ ಯುಎಸ್ಬಿಯನ್ನು ಮಾಲ್ವೇರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಇರಿಸುವುದು).

 • ಫಿಶಿಂಗ್ ದಾಳಿಗಳು

ಫಿಶಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಇ-ಮೇಲ್ ಸ್ಪೂಫಿಂಗ್ ಅಥವಾ ತ್ವರಿತ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ನಕಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ, ಅದರ ನೋಟ ಮತ್ತು ಭಾವನೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಬಹುತೇಕ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಫಿಶಿಂಗ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಗಳು ಕಾಗುಣಿತ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕರಣ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಸಂಬಂಧಿತ ಲಿಂಕ್ ನಿಜವಾದ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

 • ಇತರ ಫಿಶಿಂಗ್ ತಂತ್ರಗಳು-
 • ಟ್ಯಾಬ್ ನಾಬಿಂಗ್- ಇದು ಬಳಕೆದಾರರು ಬಳಸುವ ಬಹು ಟ್ಯಾಬ್ ಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಪೀಡಿತ ಸೈಟ್ ಗೆ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಮರುನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಫಿಲ್ಟರ್ ತಪ್ಪಿಸುವಿಕೆ - ಫಿಶಿಂಗ್ ವಿರೋಧಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಗಳಿಗೆ ಫಿಶಿಂಗ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವಂತೆ ಫಿಶರ್ ಗಳು ಪಠ್ಯದ ಬದಲು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ.
 • <ಬಿ>ವಿಶಿಂಗ್ - ಎಲ್ಲಾ ಫಿಶಿಂಗ್ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ನಕಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದೇಶಗಳು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಡಯಲ್ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಒಮ್ಮೆ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು (ಫಿಶರ್ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದೆ, ಮತ್ತು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಐಪಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ) ಡಯಲ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಿನ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶರ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕರೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ನಕಲಿ ಕಾಲರ್-ಐಡಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾನೆ.
 • BEWARE KYC EXPIRY FRAUD

ಫಿಶಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ನಿಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಫೋನ್ ಕರೆಗಳು, ಭೇಟಿಗಳು ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ಸಂದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿರಿ.

ಸ್ಪೂಫಿಂಗ್

ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಪರಾಧಿಗಳು ಬಳಸುವ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹಗರಣಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ (ಮಾಲ್ವೇರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಲಗತ್ತನ್ನು ತೆರೆಯಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುವ ಇಮೇಲ್ ಸಂದೇಶದಂತಹವು) ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಂತೆ ನಟಿಸುವವರಿಂದ ಫೋನ್ ಕರೆ, ಸೋಂಕಿತ ಯುಎಸ್ಬಿಯನ್ನು ಮಾಲ್ವೇರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಇರಿಸುವುದು).

 • ಫಿಶಿಂಗ್ ದಾಳಿಗಳು

ಫಿಶಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಇ-ಮೇಲ್ ಸ್ಪೂಫಿಂಗ್ ಅಥವಾ ತ್ವರಿತ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ನಕಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ, ಅದರ ನೋಟ ಮತ್ತು ಭಾವನೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಬಹುತೇಕ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಫಿಶಿಂಗ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಗಳು ಕಾಗುಣಿತ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕರಣ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಸಂಬಂಧಿತ ಲಿಂಕ್ ನಿಜವಾದ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

 • ಇತರ ಫಿಶಿಂಗ್ ತಂತ್ರಗಳು-
 • ಟ್ಯಾಬ್ ನಾಬಿಂಗ್- ಇದು ಬಳಕೆದಾರರು ಬಳಸುವ ಬಹು ಟ್ಯಾಬ್ ಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಪೀಡಿತ ಸೈಟ್ ಗೆ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಮರುನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಫಿಲ್ಟರ್ ತಪ್ಪಿಸುವಿಕೆ - ಫಿಶಿಂಗ್ ವಿರೋಧಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಗಳಿಗೆ ಫಿಶಿಂಗ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವಂತೆ ಫಿಶರ್ ಗಳು ಪಠ್ಯದ ಬದಲು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ.
 • <ಬಿ>ವಿಶಿಂಗ್ - ಎಲ್ಲಾ ಫಿಶಿಂಗ್ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ನಕಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದೇಶಗಳು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಡಯಲ್ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಒಮ್ಮೆ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು (ಫಿಶರ್ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದೆ, ಮತ್ತು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಐಪಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ) ಡಯಲ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಿನ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶರ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕರೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ನಕಲಿ ಕಾಲರ್-ಐಡಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾನೆ.
 • BEWARE KYC EXPIRY FRAUD

ಫಿಶಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ನಿಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಫೋನ್ ಕರೆಗಳು, ಭೇಟಿಗಳು ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ಸಂದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿರಿ.

ಮೊಬೈಲ್ ವಂಚನೆಗಳು

ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಪರಾಧಿಗಳು ಬಳಸುವ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹಗರಣಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ (ಮಾಲ್ವೇರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಲಗತ್ತನ್ನು ತೆರೆಯಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುವ ಇಮೇಲ್ ಸಂದೇಶದಂತಹವು) ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಂತೆ ನಟಿಸುವವರಿಂದ ಫೋನ್ ಕರೆ, ಸೋಂಕಿತ ಯುಎಸ್ಬಿಯನ್ನು ಮಾಲ್ವೇರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಇರಿಸುವುದು).

 • ಫಿಶಿಂಗ್ ದಾಳಿಗಳು

ಫಿಶಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಇ-ಮೇಲ್ ಸ್ಪೂಫಿಂಗ್ ಅಥವಾ ತ್ವರಿತ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ನಕಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ, ಅದರ ನೋಟ ಮತ್ತು ಭಾವನೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಬಹುತೇಕ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಫಿಶಿಂಗ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಗಳು ಕಾಗುಣಿತ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕರಣ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಸಂಬಂಧಿತ ಲಿಂಕ್ ನಿಜವಾದ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

 • ಇತರ ಫಿಶಿಂಗ್ ತಂತ್ರಗಳು-
 • ಟ್ಯಾಬ್ ನಾಬಿಂಗ್- ಇದು ಬಳಕೆದಾರರು ಬಳಸುವ ಬಹು ಟ್ಯಾಬ್ ಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಪೀಡಿತ ಸೈಟ್ ಗೆ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಮರುನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಫಿಲ್ಟರ್ ತಪ್ಪಿಸುವಿಕೆ - ಫಿಶಿಂಗ್ ವಿರೋಧಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಗಳಿಗೆ ಫಿಶಿಂಗ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವಂತೆ ಫಿಶರ್ ಗಳು ಪಠ್ಯದ ಬದಲು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ.
 • <ಬಿ>ವಿಶಿಂಗ್ - ಎಲ್ಲಾ ಫಿಶಿಂಗ್ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ನಕಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದೇಶಗಳು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಡಯಲ್ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಒಮ್ಮೆ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು (ಫಿಶರ್ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದೆ, ಮತ್ತು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಐಪಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ) ಡಯಲ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಿನ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶರ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕರೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ನಕಲಿ ಕಾಲರ್-ಐಡಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾನೆ.
 • BEWARE KYC EXPIRY FRAUD

ಫಿಶಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ನಿಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಫೋನ್ ಕರೆಗಳು, ಭೇಟಿಗಳು ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ಸಂದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿರಿ.

ಜ್ಯೂಸ್ ಜಾಕಿಂಗ್

ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಪರಾಧಿಗಳು ಬಳಸುವ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹಗರಣಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ (ಮಾಲ್ವೇರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಲಗತ್ತನ್ನು ತೆರೆಯಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುವ ಇಮೇಲ್ ಸಂದೇಶದಂತಹವು) ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಂತೆ ನಟಿಸುವವರಿಂದ ಫೋನ್ ಕರೆ, ಸೋಂಕಿತ ಯುಎಸ್ಬಿಯನ್ನು ಮಾಲ್ವೇರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಇರಿಸುವುದು).

 • ಫಿಶಿಂಗ್ ದಾಳಿಗಳು

ಫಿಶಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಇ-ಮೇಲ್ ಸ್ಪೂಫಿಂಗ್ ಅಥವಾ ತ್ವರಿತ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ನಕಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ, ಅದರ ನೋಟ ಮತ್ತು ಭಾವನೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಬಹುತೇಕ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಫಿಶಿಂಗ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಗಳು ಕಾಗುಣಿತ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕರಣ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಸಂಬಂಧಿತ ಲಿಂಕ್ ನಿಜವಾದ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

 • ಇತರ ಫಿಶಿಂಗ್ ತಂತ್ರಗಳು-
 • ಟ್ಯಾಬ್ ನಾಬಿಂಗ್- ಇದು ಬಳಕೆದಾರರು ಬಳಸುವ ಬಹು ಟ್ಯಾಬ್ ಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಪೀಡಿತ ಸೈಟ್ ಗೆ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಮರುನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಫಿಲ್ಟರ್ ತಪ್ಪಿಸುವಿಕೆ - ಫಿಶಿಂಗ್ ವಿರೋಧಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಗಳಿಗೆ ಫಿಶಿಂಗ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವಂತೆ ಫಿಶರ್ ಗಳು ಪಠ್ಯದ ಬದಲು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ.
 • <ಬಿ>ವಿಶಿಂಗ್ - ಎಲ್ಲಾ ಫಿಶಿಂಗ್ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ನಕಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದೇಶಗಳು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಡಯಲ್ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಒಮ್ಮೆ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು (ಫಿಶರ್ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದೆ, ಮತ್ತು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಐಪಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ) ಡಯಲ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಿನ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶರ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕರೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ನಕಲಿ ಕಾಲರ್-ಐಡಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾನೆ.
 • BEWARE KYC EXPIRY FRAUD

ಫಿಶಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ನಿಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಫೋನ್ ಕರೆಗಳು, ಭೇಟಿಗಳು ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ಸಂದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿರಿ.

ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಕಿಮ್ಮಿಂಗ್

ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಪರಾಧಿಗಳು ಬಳಸುವ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹಗರಣಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ (ಮಾಲ್ವೇರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಲಗತ್ತನ್ನು ತೆರೆಯಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುವ ಇಮೇಲ್ ಸಂದೇಶದಂತಹವು) ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಂತೆ ನಟಿಸುವವರಿಂದ ಫೋನ್ ಕರೆ, ಸೋಂಕಿತ ಯುಎಸ್ಬಿಯನ್ನು ಮಾಲ್ವೇರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಇರಿಸುವುದು).

 • ಫಿಶಿಂಗ್ ದಾಳಿಗಳು

ಫಿಶಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಇ-ಮೇಲ್ ಸ್ಪೂಫಿಂಗ್ ಅಥವಾ ತ್ವರಿತ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ನಕಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ, ಅದರ ನೋಟ ಮತ್ತು ಭಾವನೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಬಹುತೇಕ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಫಿಶಿಂಗ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಗಳು ಕಾಗುಣಿತ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕರಣ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಸಂಬಂಧಿತ ಲಿಂಕ್ ನಿಜವಾದ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

 • ಇತರ ಫಿಶಿಂಗ್ ತಂತ್ರಗಳು-
 • ಟ್ಯಾಬ್ ನಾಬಿಂಗ್- ಇದು ಬಳಕೆದಾರರು ಬಳಸುವ ಬಹು ಟ್ಯಾಬ್ ಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಪೀಡಿತ ಸೈಟ್ ಗೆ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಮರುನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಫಿಲ್ಟರ್ ತಪ್ಪಿಸುವಿಕೆ - ಫಿಶಿಂಗ್ ವಿರೋಧಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಗಳಿಗೆ ಫಿಶಿಂಗ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವಂತೆ ಫಿಶರ್ ಗಳು ಪಠ್ಯದ ಬದಲು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ.
 • <ಬಿ>ವಿಶಿಂಗ್ - ಎಲ್ಲಾ ಫಿಶಿಂಗ್ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ನಕಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದೇಶಗಳು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಡಯಲ್ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಒಮ್ಮೆ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು (ಫಿಶರ್ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದೆ, ಮತ್ತು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಐಪಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ) ಡಯಲ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಿನ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶರ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕರೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ನಕಲಿ ಕಾಲರ್-ಐಡಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾನೆ.
 • BEWARE KYC EXPIRY FRAUD

ಫಿಶಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ನಿಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಫೋನ್ ಕರೆಗಳು, ಭೇಟಿಗಳು ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ಸಂದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿರಿ.

ಮನಿ ಮ್ಯೂಲ್

ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಪರಾಧಿಗಳು ಬಳಸುವ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹಗರಣಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ (ಮಾಲ್ವೇರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಲಗತ್ತನ್ನು ತೆರೆಯಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುವ ಇಮೇಲ್ ಸಂದೇಶದಂತಹವು) ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಂತೆ ನಟಿಸುವವರಿಂದ ಫೋನ್ ಕರೆ, ಸೋಂಕಿತ ಯುಎಸ್ಬಿಯನ್ನು ಮಾಲ್ವೇರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಇರಿಸುವುದು).

 • ಫಿಶಿಂಗ್ ದಾಳಿಗಳು

ಫಿಶಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಇ-ಮೇಲ್ ಸ್ಪೂಫಿಂಗ್ ಅಥವಾ ತ್ವರಿತ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ನಕಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ, ಅದರ ನೋಟ ಮತ್ತು ಭಾವನೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಬಹುತೇಕ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಫಿಶಿಂಗ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಗಳು ಕಾಗುಣಿತ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕರಣ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಸಂಬಂಧಿತ ಲಿಂಕ್ ನಿಜವಾದ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

 • ಇತರ ಫಿಶಿಂಗ್ ತಂತ್ರಗಳು-
 • ಟ್ಯಾಬ್ ನಾಬಿಂಗ್- ಇದು ಬಳಕೆದಾರರು ಬಳಸುವ ಬಹು ಟ್ಯಾಬ್ ಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಪೀಡಿತ ಸೈಟ್ ಗೆ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಮರುನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಫಿಲ್ಟರ್ ತಪ್ಪಿಸುವಿಕೆ - ಫಿಶಿಂಗ್ ವಿರೋಧಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಗಳಿಗೆ ಫಿಶಿಂಗ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವಂತೆ ಫಿಶರ್ ಗಳು ಪಠ್ಯದ ಬದಲು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ.
 • <ಬಿ>ವಿಶಿಂಗ್ - ಎಲ್ಲಾ ಫಿಶಿಂಗ್ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ನಕಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದೇಶಗಳು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಡಯಲ್ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಒಮ್ಮೆ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು (ಫಿಶರ್ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದೆ, ಮತ್ತು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಐಪಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ) ಡಯಲ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಿನ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶರ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕರೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ನಕಲಿ ಕಾಲರ್-ಐಡಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾನೆ.
 • BEWARE KYC EXPIRY FRAUD

ಫಿಶಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ನಿಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಫೋನ್ ಕರೆಗಳು, ಭೇಟಿಗಳು ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ಸಂದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿರಿ.

ಸಿಮ್ ಸ್ವಾಪಿಂಗ್ ವಂಚನೆ

ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಪರಾಧಿಗಳು ಬಳಸುವ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹಗರಣಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ (ಮಾಲ್ವೇರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಲಗತ್ತನ್ನು ತೆರೆಯಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುವ ಇಮೇಲ್ ಸಂದೇಶದಂತಹವು) ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಂತೆ ನಟಿಸುವವರಿಂದ ಫೋನ್ ಕರೆ, ಸೋಂಕಿತ ಯುಎಸ್ಬಿಯನ್ನು ಮಾಲ್ವೇರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಇರಿಸುವುದು).

 • ಫಿಶಿಂಗ್ ದಾಳಿಗಳು

ಫಿಶಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಇ-ಮೇಲ್ ಸ್ಪೂಫಿಂಗ್ ಅಥವಾ ತ್ವರಿತ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ನಕಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ, ಅದರ ನೋಟ ಮತ್ತು ಭಾವನೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಬಹುತೇಕ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಫಿಶಿಂಗ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಗಳು ಕಾಗುಣಿತ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕರಣ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಸಂಬಂಧಿತ ಲಿಂಕ್ ನಿಜವಾದ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

 • ಇತರ ಫಿಶಿಂಗ್ ತಂತ್ರಗಳು-
 • ಟ್ಯಾಬ್ ನಾಬಿಂಗ್- ಇದು ಬಳಕೆದಾರರು ಬಳಸುವ ಬಹು ಟ್ಯಾಬ್ ಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಪೀಡಿತ ಸೈಟ್ ಗೆ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಮರುನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಫಿಲ್ಟರ್ ತಪ್ಪಿಸುವಿಕೆ - ಫಿಶಿಂಗ್ ವಿರೋಧಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಗಳಿಗೆ ಫಿಶಿಂಗ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವಂತೆ ಫಿಶರ್ ಗಳು ಪಠ್ಯದ ಬದಲು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ.
 • <ಬಿ>ವಿಶಿಂಗ್ - ಎಲ್ಲಾ ಫಿಶಿಂಗ್ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ನಕಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದೇಶಗಳು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಡಯಲ್ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಒಮ್ಮೆ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು (ಫಿಶರ್ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದೆ, ಮತ್ತು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಐಪಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ) ಡಯಲ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಿನ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶರ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕರೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ನಕಲಿ ಕಾಲರ್-ಐಡಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾನೆ.
 • BEWARE KYC EXPIRY FRAUD

ಫಿಶಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ನಿಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಫೋನ್ ಕರೆಗಳು, ಭೇಟಿಗಳು ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ಸಂದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿರಿ.

ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಪರಾಧಿಗಳು ಬಳಸುವ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹಗರಣಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ (ಮಾಲ್ವೇರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಲಗತ್ತನ್ನು ತೆರೆಯಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುವ ಇಮೇಲ್ ಸಂದೇಶದಂತಹವು) ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಂತೆ ನಟಿಸುವವರಿಂದ ಫೋನ್ ಕರೆ, ಸೋಂಕಿತ ಯುಎಸ್ಬಿಯನ್ನು ಮಾಲ್ವೇರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಇರಿಸುವುದು).

 • ಫಿಶಿಂಗ್ ದಾಳಿಗಳು

ಫಿಶಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಇ-ಮೇಲ್ ಸ್ಪೂಫಿಂಗ್ ಅಥವಾ ತ್ವರಿತ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ನಕಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ, ಅದರ ನೋಟ ಮತ್ತು ಭಾವನೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಬಹುತೇಕ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಫಿಶಿಂಗ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಗಳು ಕಾಗುಣಿತ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕರಣ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಸಂಬಂಧಿತ ಲಿಂಕ್ ನಿಜವಾದ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

 • ಇತರ ಫಿಶಿಂಗ್ ತಂತ್ರಗಳು-
 • ಟ್ಯಾಬ್ ನಾಬಿಂಗ್- ಇದು ಬಳಕೆದಾರರು ಬಳಸುವ ಬಹು ಟ್ಯಾಬ್ ಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಪೀಡಿತ ಸೈಟ್ ಗೆ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಮರುನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಫಿಲ್ಟರ್ ತಪ್ಪಿಸುವಿಕೆ - ಫಿಶಿಂಗ್ ವಿರೋಧಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಗಳಿಗೆ ಫಿಶಿಂಗ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವಂತೆ ಫಿಶರ್ ಗಳು ಪಠ್ಯದ ಬದಲು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ.
 • <ಬಿ>ವಿಶಿಂಗ್ - ಎಲ್ಲಾ ಫಿಶಿಂಗ್ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ನಕಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದೇಶಗಳು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಡಯಲ್ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಒಮ್ಮೆ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು (ಫಿಶರ್ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದೆ, ಮತ್ತು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಐಪಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ) ಡಯಲ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಿನ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶರ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕರೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ನಕಲಿ ಕಾಲರ್-ಐಡಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾನೆ.
 • BEWARE KYC EXPIRY FRAUD

ಫಿಶಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ನಿಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಫೋನ್ ಕರೆಗಳು, ಭೇಟಿಗಳು ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ಸಂದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿರಿ.

ಮಾಲ್ವೇರ್ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವೈರಸ್, ಸ್ಪೈ ವೇರ್, ವರ್ಮ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಒಂದೇ ಪದವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಲ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಪಿಸಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಾಲ್ವೇರ್ ಪದವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದರೂ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಎಂದರ್ಥ. ಮಾಲ್ವೇರ್ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಬಲವಾದ ಮಾಲ್ವೇರ್ ವಿರೋಧಿ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು.
ಈ ಮಾಲ್ವೇರ್ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೀವು ಗುರುತಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು:

 • ನಿಧಾನಗತಿಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ
 • ಅನಿಯಮಿತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವರ್ತನೆ
 • ವಿವರಿಸಲಾಗದ ಡೇಟಾ ನಷ್ಟ
 • ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಗಳು

ಇದು ಮಾಲ್ವೇರ್ನ ಒಂದು ರೂಪವಾಗಿದ್ದು, ಬಳಕೆದಾರರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಆ ಫೈಲ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ರಾನ್ಸಮ್ವೇರ್ ಫಿಶಿಂಗ್, ಪೈರೇಟೆಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ರಾನ್ಸಮ್ವೇರ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು, ನೀವು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಪೈರೇಟೆಡ್ / ಅಕ್ರಮ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಇಮೇಲ್ ಸ್ಪೂಫಿಂಗ್ ಎಂಬುದು ಇಮೇಲ್ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ನಕಲಿಯಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಂದೇಶವು ನಿಜವಾದ ಮೂಲವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾರಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆಡೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಮೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲಿಂಕ್ / ಲಗತ್ತು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಕಳುಹಿಸುವವರ ವಿವರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

ಅಪರಿಚಿತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು, ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ಅತಿಯಾದ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವುದು, ತೆರೆದ ವೈ-ಫೈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತು ಒಟಿಪಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಮೋಟ್ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಾರದು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಾಲ್ ವೇರ್ ವಿರೋಧಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು.

ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಮಾಲ್ವೇರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು, ಡೇಟಾವನ್ನು ಕದಿಯಲು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಯುಎಸ್ಬಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಜ್ಯೂಸ್ ಜಾಕಿಂಗ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬೇಕು.

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ / ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಕಲಿಸಲು ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಕಿಮ್ಮರ್ ಎಂಬ ಸಾಧನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆನ್ ಲೈನ್ ಖರೀದಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೋನ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಎಟಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಾಗ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.

Victims of Money Mule are used by fraudsters to transfer illegally obtained money through victim's Account. You should not receive money in your account from unknown sources. If money is received in your account accidently, you should inform your Bank and any reversal should be initiated by The Bank crediting money in your account. You should not return money directly to the person who claims to have accidently deposited in your account, instead "the person" contact his own bank.

ಸಿಮ್ ಸ್ವಾಪಿಂಗ್ ವಂಚನೆ


ಎಟಿಎಂ/ಭದ್ರತಾ ಕಾರ್ಡ್

Don'ts

 • ನಿಮ್ಮ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಡ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಗಿಸಬೇಡಿ. ಪಿನ್ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮ.
 • ಸುಲಭವಾಗಿ ಊಹಿಸಬಹುದಾದ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಳಸಬೇಡಿ ಉದಾ. ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನ ಅಥವಾ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ.
 • ನಿಮ್ಮ ಯೂಸರ್ ಐಡಿ, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ಕಾರ್ಡ್ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಎಟಿಎಂ ಪಿನ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ/ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಇ-ಮೇಲ್ ಅಥವಾ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಡಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಫಿಶಿಂಗ್/ವಿಶಿಂಗ್ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಕರೆ ಮೂಲಕ ಅಂತಹ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

Do's

 • ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ.
 • ನಿಮ್ಮ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ (ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ) ಮತ್ತು ಪಿನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಭೌತಿಕ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿ.
 • ನಿಮ್ಮ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿನೊಂದಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿ.
 • ಖಾತೆಯಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಅನಧಿಕೃತ ಕಾರ್ಡ್ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಡೆಬಿಟ್/ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಮೋಸದ ವಾಪಸಾತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಟ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದು “ವಂಚನೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ”.
 • ನೀವು ಎಟಿಎಂ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದರೆ, ನೀವು ವಹಿವಾಟನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಿಡಬಹುದು.
 • “ಶೊಲ್ಜರ್ ಸರ್ಫಿಂಗ್” ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ. ಪಿನ್ ನಮೂದಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ನೋಡುಗರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ.
 • ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ರಶೀದಿ ಇದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎಟಿಎಂನಲ್ಲಿ 'ವೆಲ್ಕಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್' ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಪಿಓಎಸ್ (ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್) ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
 • ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನಾಶಪಡಿಸಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಮೂಲಕ ನಾಲ್ಕು ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ.
 • ಎಟಿಎಂಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಧನಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಇವುಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು. ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸಾಧನ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಸುರಕ್ಷತೆ/ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ.
ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಭದ್ರತೆ

Don'ts

 • ನಿಮ್ಮ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಡ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಗಿಸಬೇಡಿ. ಪಿನ್ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮ.
 • ಸುಲಭವಾಗಿ ಊಹಿಸಬಹುದಾದ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಳಸಬೇಡಿ ಉದಾ. ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನ ಅಥವಾ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ.
 • ನಿಮ್ಮ ಯೂಸರ್ ಐಡಿ, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ಕಾರ್ಡ್ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಎಟಿಎಂ ಪಿನ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ/ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಇ-ಮೇಲ್ ಅಥವಾ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಡಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಫಿಶಿಂಗ್/ವಿಶಿಂಗ್ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಕರೆ ಮೂಲಕ ಅಂತಹ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

Do's

 • ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ.
 • ನಿಮ್ಮ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ (ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ) ಮತ್ತು ಪಿನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಭೌತಿಕ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿ.
 • ನಿಮ್ಮ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿನೊಂದಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿ.
 • ಖಾತೆಯಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಅನಧಿಕೃತ ಕಾರ್ಡ್ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಡೆಬಿಟ್/ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಮೋಸದ ವಾಪಸಾತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಟ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದು “ವಂಚನೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ”.
 • ನೀವು ಎಟಿಎಂ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದರೆ, ನೀವು ವಹಿವಾಟನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಿಡಬಹುದು.
 • “ಶೊಲ್ಜರ್ ಸರ್ಫಿಂಗ್” ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ. ಪಿನ್ ನಮೂದಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ನೋಡುಗರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ.
 • ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ರಶೀದಿ ಇದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎಟಿಎಂನಲ್ಲಿ 'ವೆಲ್ಕಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್' ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಪಿಓಎಸ್ (ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್) ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
 • ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನಾಶಪಡಿಸಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಮೂಲಕ ನಾಲ್ಕು ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ.
 • ಎಟಿಎಂಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಧನಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಇವುಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು. ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸಾಧನ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಸುರಕ್ಷತೆ/ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ.
ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಭದ್ರತೆ

Don'ts

 • ನಿಮ್ಮ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಡ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಗಿಸಬೇಡಿ. ಪಿನ್ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮ.
 • ಸುಲಭವಾಗಿ ಊಹಿಸಬಹುದಾದ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಳಸಬೇಡಿ ಉದಾ. ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನ ಅಥವಾ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ.
 • ನಿಮ್ಮ ಯೂಸರ್ ಐಡಿ, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ಕಾರ್ಡ್ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಎಟಿಎಂ ಪಿನ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ/ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಇ-ಮೇಲ್ ಅಥವಾ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಡಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಫಿಶಿಂಗ್/ವಿಶಿಂಗ್ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಕರೆ ಮೂಲಕ ಅಂತಹ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

Do's

 • ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ.
 • ನಿಮ್ಮ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ (ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ) ಮತ್ತು ಪಿನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಭೌತಿಕ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿ.
 • ನಿಮ್ಮ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿನೊಂದಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿ.
 • ಖಾತೆಯಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಅನಧಿಕೃತ ಕಾರ್ಡ್ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಡೆಬಿಟ್/ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಮೋಸದ ವಾಪಸಾತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಟ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದು “ವಂಚನೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ”.
 • ನೀವು ಎಟಿಎಂ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದರೆ, ನೀವು ವಹಿವಾಟನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಿಡಬಹುದು.
 • “ಶೊಲ್ಜರ್ ಸರ್ಫಿಂಗ್” ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ. ಪಿನ್ ನಮೂದಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ನೋಡುಗರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ.
 • ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ರಶೀದಿ ಇದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎಟಿಎಂನಲ್ಲಿ 'ವೆಲ್ಕಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್' ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಪಿಓಎಸ್ (ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್) ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
 • ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನಾಶಪಡಿಸಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಮೂಲಕ ನಾಲ್ಕು ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ.
 • ಎಟಿಎಂಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಧನಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಇವುಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು. ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸಾಧನ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಸುರಕ್ಷತೆ/ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ.
UPI Security

Don'ts

 • ನಿಮ್ಮ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಡ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಗಿಸಬೇಡಿ. ಪಿನ್ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮ.
 • ಸುಲಭವಾಗಿ ಊಹಿಸಬಹುದಾದ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಳಸಬೇಡಿ ಉದಾ. ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನ ಅಥವಾ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ.
 • ನಿಮ್ಮ ಯೂಸರ್ ಐಡಿ, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ಕಾರ್ಡ್ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಎಟಿಎಂ ಪಿನ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ/ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಇ-ಮೇಲ್ ಅಥವಾ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಡಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಫಿಶಿಂಗ್/ವಿಶಿಂಗ್ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಕರೆ ಮೂಲಕ ಅಂತಹ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

Do's

 • ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ.
 • ನಿಮ್ಮ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ (ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ) ಮತ್ತು ಪಿನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಭೌತಿಕ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿ.
 • ನಿಮ್ಮ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿನೊಂದಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿ.
 • ಖಾತೆಯಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಅನಧಿಕೃತ ಕಾರ್ಡ್ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಡೆಬಿಟ್/ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಮೋಸದ ವಾಪಸಾತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಟ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದು “ವಂಚನೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ”.
 • ನೀವು ಎಟಿಎಂ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದರೆ, ನೀವು ವಹಿವಾಟನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಿಡಬಹುದು.
 • “ಶೊಲ್ಜರ್ ಸರ್ಫಿಂಗ್” ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ. ಪಿನ್ ನಮೂದಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ನೋಡುಗರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ.
 • ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ರಶೀದಿ ಇದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎಟಿಎಂನಲ್ಲಿ 'ವೆಲ್ಕಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್' ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಪಿಓಎಸ್ (ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್) ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
 • ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನಾಶಪಡಿಸಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಮೂಲಕ ನಾಲ್ಕು ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ.
 • ಎಟಿಎಂಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಧನಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಇವುಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು. ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸಾಧನ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಸುರಕ್ಷತೆ/ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

Don'ts

 • ನಿಮ್ಮ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಡ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಗಿಸಬೇಡಿ. ಪಿನ್ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮ.
 • ಸುಲಭವಾಗಿ ಊಹಿಸಬಹುದಾದ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಳಸಬೇಡಿ ಉದಾ. ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನ ಅಥವಾ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ.
 • ನಿಮ್ಮ ಯೂಸರ್ ಐಡಿ, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ಕಾರ್ಡ್ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಎಟಿಎಂ ಪಿನ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ/ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಇ-ಮೇಲ್ ಅಥವಾ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಡಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಫಿಶಿಂಗ್/ವಿಶಿಂಗ್ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಕರೆ ಮೂಲಕ ಅಂತಹ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

Do's

 • ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ.
 • ನಿಮ್ಮ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ (ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ) ಮತ್ತು ಪಿನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಭೌತಿಕ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿ.
 • ನಿಮ್ಮ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿನೊಂದಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿ.
 • ಖಾತೆಯಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಅನಧಿಕೃತ ಕಾರ್ಡ್ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಡೆಬಿಟ್/ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಮೋಸದ ವಾಪಸಾತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಟ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದು “ವಂಚನೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ”.
 • ನೀವು ಎಟಿಎಂ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದರೆ, ನೀವು ವಹಿವಾಟನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಿಡಬಹುದು.
 • “ಶೊಲ್ಜರ್ ಸರ್ಫಿಂಗ್” ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ. ಪಿನ್ ನಮೂದಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ನೋಡುಗರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ.
 • ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ರಶೀದಿ ಇದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎಟಿಎಂನಲ್ಲಿ 'ವೆಲ್ಕಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್' ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಪಿಓಎಸ್ (ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್) ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
 • ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನಾಶಪಡಿಸಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಮೂಲಕ ನಾಲ್ಕು ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ.
 • ಎಟಿಎಂಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಧನಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಇವುಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು. ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸಾಧನ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಸುರಕ್ಷತೆ/ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ.
ಇ-ಮೇಲ್ ಭದ್ರತೆ

Don'ts

 • ನಿಮ್ಮ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಡ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಗಿಸಬೇಡಿ. ಪಿನ್ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮ.
 • ಸುಲಭವಾಗಿ ಊಹಿಸಬಹುದಾದ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಳಸಬೇಡಿ ಉದಾ. ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನ ಅಥವಾ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ.
 • ನಿಮ್ಮ ಯೂಸರ್ ಐಡಿ, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ಕಾರ್ಡ್ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಎಟಿಎಂ ಪಿನ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ/ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಇ-ಮೇಲ್ ಅಥವಾ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಡಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಫಿಶಿಂಗ್/ವಿಶಿಂಗ್ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಕರೆ ಮೂಲಕ ಅಂತಹ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

Do's

 • ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ.
 • ನಿಮ್ಮ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ (ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ) ಮತ್ತು ಪಿನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಭೌತಿಕ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿ.
 • ನಿಮ್ಮ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿನೊಂದಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿ.
 • ಖಾತೆಯಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಅನಧಿಕೃತ ಕಾರ್ಡ್ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಡೆಬಿಟ್/ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಮೋಸದ ವಾಪಸಾತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಟ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದು “ವಂಚನೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ”.
 • ನೀವು ಎಟಿಎಂ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದರೆ, ನೀವು ವಹಿವಾಟನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಿಡಬಹುದು.
 • “ಶೊಲ್ಜರ್ ಸರ್ಫಿಂಗ್” ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ. ಪಿನ್ ನಮೂದಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ನೋಡುಗರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ.
 • ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ರಶೀದಿ ಇದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎಟಿಎಂನಲ್ಲಿ 'ವೆಲ್ಕಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್' ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಪಿಓಎಸ್ (ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್) ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
 • ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನಾಶಪಡಿಸಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಮೂಲಕ ನಾಲ್ಕು ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ.
 • ಎಟಿಎಂಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಧನಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಇವುಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು. ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸಾಧನ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಸುರಕ್ಷತೆ/ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ.
ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಭದ್ರತೆ

Don'ts

 • ನಿಮ್ಮ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಡ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಗಿಸಬೇಡಿ. ಪಿನ್ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮ.
 • ಸುಲಭವಾಗಿ ಊಹಿಸಬಹುದಾದ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಳಸಬೇಡಿ ಉದಾ. ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನ ಅಥವಾ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ.
 • ನಿಮ್ಮ ಯೂಸರ್ ಐಡಿ, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ಕಾರ್ಡ್ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಎಟಿಎಂ ಪಿನ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ/ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಇ-ಮೇಲ್ ಅಥವಾ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಡಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಫಿಶಿಂಗ್/ವಿಶಿಂಗ್ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಕರೆ ಮೂಲಕ ಅಂತಹ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

Do's

 • ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ.
 • ನಿಮ್ಮ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ (ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ) ಮತ್ತು ಪಿನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಭೌತಿಕ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿ.
 • ನಿಮ್ಮ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿನೊಂದಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿ.
 • ಖಾತೆಯಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಅನಧಿಕೃತ ಕಾರ್ಡ್ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಡೆಬಿಟ್/ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಮೋಸದ ವಾಪಸಾತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಟ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದು “ವಂಚನೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ”.
 • ನೀವು ಎಟಿಎಂ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದರೆ, ನೀವು ವಹಿವಾಟನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಿಡಬಹುದು.
 • “ಶೊಲ್ಜರ್ ಸರ್ಫಿಂಗ್” ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ. ಪಿನ್ ನಮೂದಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ನೋಡುಗರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ.
 • ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ರಶೀದಿ ಇದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎಟಿಎಂನಲ್ಲಿ 'ವೆಲ್ಕಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್' ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಪಿಓಎಸ್ (ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್) ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
 • ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನಾಶಪಡಿಸಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಮೂಲಕ ನಾಲ್ಕು ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ.
 • ಎಟಿಎಂಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಧನಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಇವುಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು. ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸಾಧನ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಸುರಕ್ಷತೆ/ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ.

Don'ts

 • ನಿಮ್ಮ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಡ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಗಿಸಬೇಡಿ. ಪಿನ್ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮ.
 • ಸುಲಭವಾಗಿ ಊಹಿಸಬಹುದಾದ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಳಸಬೇಡಿ ಉದಾ. ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನ ಅಥವಾ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ.
 • ನಿಮ್ಮ ಯೂಸರ್ ಐಡಿ, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ಕಾರ್ಡ್ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಎಟಿಎಂ ಪಿನ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ/ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಇ-ಮೇಲ್ ಅಥವಾ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಡಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಫಿಶಿಂಗ್/ವಿಶಿಂಗ್ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಕರೆ ಮೂಲಕ ಅಂತಹ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

Do's

 • ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ.
 • ನಿಮ್ಮ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ (ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ) ಮತ್ತು ಪಿನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಭೌತಿಕ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿ.
 • ನಿಮ್ಮ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿನೊಂದಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿ.
 • ಖಾತೆಯಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಅನಧಿಕೃತ ಕಾರ್ಡ್ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಡೆಬಿಟ್/ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಮೋಸದ ವಾಪಸಾತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಟ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದು “ವಂಚನೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ”.
 • ನೀವು ಎಟಿಎಂ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದರೆ, ನೀವು ವಹಿವಾಟನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಿಡಬಹುದು.
 • “ಶೊಲ್ಜರ್ ಸರ್ಫಿಂಗ್” ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ. ಪಿನ್ ನಮೂದಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ನೋಡುಗರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ.
 • ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ರಶೀದಿ ಇದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎಟಿಎಂನಲ್ಲಿ 'ವೆಲ್ಕಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್' ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಪಿಓಎಸ್ (ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್) ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
 • ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನಾಶಪಡಿಸಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಮೂಲಕ ನಾಲ್ಕು ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ.
 • ಎಟಿಎಂಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಧನಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಇವುಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು. ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸಾಧನ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಸುರಕ್ಷತೆ/ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ.

 • ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್/ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ.
 • ಹಂಚಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ/ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೆಫೆ ಬಳಸಿದರೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
 • ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಯುಆರ್ಎಲ್ www.bankofindia.co.in ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ.
 • ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್\ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಐಡಿ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಒಟಿಪಿಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
 • ನಿಮ್ಮ ಲಾಗಿನ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಲು ವರ್ಚುವಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಬಳಸಿ.
 • ವರ್ಧಿತ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೀಡುವ ಸ್ಟಾರ್ ಟೋಕನ್ ಬಳಸಿ.
 • ಬಳಕೆದಾರರ ಐಡಿ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನಮೂದಿಸುವ ಮೊದಲು “ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವಿಳಾಸ” ಮತ್ತು “ಪ್ಯಾಡ್ಲಾಕ್” ಬಟನ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ

 • ತಿಳಿದಿರುವ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ.
 • ಅನಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕದಿಯಬಹುದು.
 • ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್.
 • ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಭದ್ರತಾ ಪ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
 • ಪಿನ್ ಮತ್ತು ಆಂಟಿವೈರಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಿ.
 • ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ.
 • ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ವೈ-ಫೈ ಮತ್ತು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ.
 • ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದ ವೈ-ಫೈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಸ್ವಯಂ-ಸೇರಲು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನವನ್ನು ಅನುಮತಿಸಬೇಡಿ.

 • Enter UPI PIN only to deduct money from your account. UPI PIN is NOT required for receiving money.
 • Check the receiver’s name on verifying the UPI ID. Do NOT pay without verification.
 • Use UPI PIN only on the app’s UPI PIN page. Do NOT share UPI PIN anywhere else
 • Scan QR ONLY for making payment and NOT for receiving money.
 • Do not download any screen sharing or SMS forwarding apps when asked upon by any unknown person and without understanding its utility.

ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್/ಮೊಬೈಲ್ ಭದ್ರತಾ

 • ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂನ ಪರವಾನಗಿ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ.
 • ಭದ್ರತಾ ಪ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಬೇಕು.
 • ವಿರೋಧಿ ವೈರಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು.
 • ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೂಲದಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು.
 • ಔಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು.
 • ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಬಳಸಿ ಮುಗಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಧನ ಪರದೆಯನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನವನ್ನು ನಿದ್ರೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು ನಾವು ಹೊಂದಿಸಬೇಕು.
 • ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ನಿರ್ವಾಹಕ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕರಲ್ಲದ ಖಾತೆಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು.
 • ವಿಂಡೋಸ್ ಫೈರ್ವಾಲ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
 • ನಿಗದಿತ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡಿ.

ಬ್ರೌಸರ್ ಭದ್ರತೆ

 • ಆದ್ಯತೆಯ ಬ್ರೌಸರ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಅನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ಯಾಚ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ನವೀಕರಿಸಿ.
 • ಬ್ರೌಸರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರುವ ಗೌಪ್ಯತೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ವಿಷಯ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿ.

 • ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಖಾತೆಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಲವಾದ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಬಳಸಿ.
 • ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ಗಾಗಿ ಇ-ಮೇಲ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಂಟಿ-ಸ್ಪೈವೇರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಳಸಿ.
 • ತೆರೆಯುವ ಮೊದಲು ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಿಸಿದ ಆಂಟಿ-ವೈರಸ್ ಮತ್ತು ಆಂಟಿ-ಸ್ಪೈವೇರ್ನೊಂದಿಗೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಲಗತ್ತುಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ.
 • ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಮರೆಯದಿರಿ.
 • ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ/ಅನುಮಾನ ಕಳುಹಿಸುವವರಿಂದ ಮೇಲ್ ಲಗತ್ತುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಡಿ. ಅಂತಹ ಮೇಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಲಿಂಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.
 • ಯಾವುದೇ ಇಮೇಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಡಿ.
 • ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಫಿಶಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಡ್-ಆನ್/ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹೊಂದಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
 • ಬಹು ಇಮೇಲ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಇಮೇಲ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು

 • Never share your Card Details, CVV number, Card PIN, Internet /Mobile Banking/UPI Credentials and Transaction OTPs with anyone.
 • Do no write / store confidential information like Passwords /PINs anywhere. Always remember banking passwords.
 • Keep difficult to guess passwords and avoid using personal information such as birthdate, anniversary date, family members name etc. in passwords.
 • Do not use dictionary words, alphabet sequence, a number sequence or a keyboard sequence in passwords
 • Passwords must include uppercase, lowercase, numbers and special character.
 • Passwords must be at least 8-15 alphanumeric characters long.
 • Do not use same password for all accounts. Keep unique passwords to the extent possible.
 • Passwords must be changed regularly.
 • Change your banking account passwords immediately if you suspect that, it has been compromised.
 • Avoid Banking transactions using any unsecured public network like Cyber Café, Public Wi-Fi etc.