ಆರ್ ಎಸ್ ಇ ಟಿ ಐ


ಸಕುಂತಲಾ ಸೇಥಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. / ಓ . ಕುಲಮಣಿ ಸೇಥಿ ಅಟ್-ಬಘರಾರೋಡ್, ಪೊ-ಬರಿಪದ

ಜಿಲ್ಲೆ- ಮಯೂರ್‌ಭಂಜ್, ಒಡಿಶಾ ಅವರು ವಾರ್ತಾ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಜಾಹೀರಾತಿನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ವರೋಜ್‌ಗರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಂಸ್ಥಾನ, ಬರಿಪಾದ-ಆರ್‌ಎಸ್‌ಇಟಿಐನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಡಿಸೈನ್ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು .ಅವರು 21 ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಬಘಡಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಫೈನಾನ್ಸ್‌ನಿಂದ ತನ್ನದೇ ಆದ ಡ್ರೆಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಘಟಕವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ತಿಂಗಳಿಗೆಉಡುಗೆ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ 5000/- ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಈಗ ಅವಳು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾಳೆ.


ಶ್ರೀ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ದಾಸ್ ಎಸ್ . / ಓ .-ಹರೇಕ್ರುಷ್ಣ ದಾಸ್ ಅಟ್-ಬಘರಾರೋಡ್, ಪಿಒ-ಬರಿಪಾದ

ಜಿಲ್ಲೆ- ಮಯೂರ್‌ಭಂಜ್, ಒಡಿಶಾ ಅವರು x ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಓದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೊವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ, ಅವರು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಪಿ‌ಎಸ್) ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತರು. ಅವರು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಗದಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದು ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅವರು ಆರು ದಿನಗಳ ಧೂಪ್ ಬಾಟಿ ತಯಾರಿಕೆಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ತರಬೇತಿಯ ನಂತರ ಅವರು ಬಾಗ್ದಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಧೂಪ್ ಬಾಟಿ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. 10,000/-. ಈಗ ಅವರು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ.


ಶ್ರೀ.ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ, ಎಸ್ . / ಓ .- ಯೋಗೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಶರ್ಮಾ , ವಾಲಿಗಂಜ್ ನಲ್ಲಿ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ -03, ಪಿಒ - ಭನಾಜ್‌ಪುರ

ಜಿಲ್ಲೆ - ಮಯೂರ್ಭಂಜ್, ಒಡಿಶಾ. ಅವರು ಪಿಎಂಇಜಿಪಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 5 ಲಕ್ಷಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 01-09-2014 ರಿಂದ 12-09-2014 ರವರೆಗೆ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಪಿ‌ಎಸ್, ಬರಿಪದದಲ್ಲಿ 12 ದಿನಗಳ ಇಡಿಪಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ತರಬೇತಿಯ ನಂತರ ಅವರು ಲಾಲ್ಬಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತಿಂಗಳಿಗೆ 10000/- ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.


ಲಿಲಿರಾನಿ ಧಾಲ್ ಕೋಂ - ಹೇಮಂತ ಧಲ್ ಅಟ್ / ಪೊ-ಕಡುವಾನಿ ಜಿಲ್ಲೆ - ಮಯೂರ್ಭಂಜ್

ಕಡುವಾನಿಯ ಲಿಲಿರಾಣಿ ದಾಲ್ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಎಸ್ಎಸ್ಪಿಎಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ದೇಸಿಜಿಂಗ್ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದರು. ನಂತರ ಅವರು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಡ್ರೆಸ್ ದೇಸಿಜಿಂಗ್ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದರು. ಅವಳು ಈಗ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾಳೆ.