ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ಕಾರ್ಡ್ ದರ

ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ಕಾರ್ಡ್ ದರ ಪಟ್ಟಿ

ದಿನಾಂಕ: 30/04/2024
ಕರೆನ್ಸಿ ಟಿಟಿಎಸ್ ಟಿಟಿಬಿ ಟಿಸಿಎಸ್ ಟಿಸಿಬಿ

USD

76.76

76

77.15

75.35

GBP

101.57

100.07

102.1

99.35

EUR

84.68

83.19

85.1

82.5

JPY

63.61

62.49

63.95

61.95

AUD

57.59

56.46

57.9

56

CAD

61.26

60.06

61.55

59.55

CHF

82.69

81.07

83.1

80.4

HKD

9.85

9.66

9.9

9.6

NOK

8.87

8.7

8.9

8.65

NZD

53.58

52.53

53.85

52.1

ಸೂಚನೆ :
1.
ಜಪಾನೀಸ್ ಯೆನ್ (ಜೆಪಿವೈ) ಅನ್ನು 100 ಎಫ್‌ಸಿ ಘಟಕಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
2.
ಮೇಲಿನ ಕಾರ್ಡ್ ದರಗಳು ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಐಎನ್ಆರ್ ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು.
3.
ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಕಾರ್ಡ್ ದರಗಳು ಸೂಚಕವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಚಂಚಲತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಅಂತಿಮ ದರಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ಖಾತೆಗೆ ಡೆಬಿಟ್/ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಡ್ ದರಗಳಾಗಿವೆ.