రైతులు/ రైతులు/ సహకార సంఘాలు/ రైతు ఉత్పత్తిదారుల సంస్థలు (ఎఫ్ పి ఓ)/ నీటి వినియోగదారు సంఘాలు (డబ్లు యు ఏ)/ యజమానులు/ భాగస్వాములు/ ఎల్ ఎల్ పి లు/ కంపెనీలు మొదలైనవి.

ఉత్పత్తి గురించి మరింత సమాచారం కోసం దయచేసి 8010968370కి మిస్డ్ కాల్ ఇవ్వండి.


*నిబంధనలు & షరతులు వర్తిస్తాయి. మరిన్ని వివరాల కోసం, దయచేసి మీ సమీప శాఖను సంప్రదించండి