• हे कार्ड वैयक्तिक खातेधारक/ बचत आणि चालू खात्याच्या स्व-संचालित यांना जारी केले जाऊ शकते.
  • आरबीआयच्या नियमानुसार, मास्टर कार्ड जारी करणे बंद केले आहे.