चलन

आयएनआर

फंड ट्रान्सफर

बँकेत मोफत फंड ट्रान्सफर (सेल्फ किंवा थर्ड पार्टी) . नेट बँकिंगद्वारे मोफत एनईएफटी/आरटीजीएस

व्याजदर

निर्धारित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार बॅंकेने वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांनुसार दर आणि वेबसाइटवर प्रदर्शित केला जाईल

करआकारणी

कमावलेल्या व्याजाला भारतात करातून सूट देण्यात आली आहे