• जास्तीत जास्त परतफेडीचा कालावधी 180 महिन्यांपर्यंत
  • ईएमआय रु. 1143/- प्रति लाख पासून सुरू होत आहे.
  • सुट्टी/स्थगिती कालावधी 6 महिन्यांपर्यंत
  • मालमत्तेच्या बाजारमूल्याच्या कमाल प्रमाणात 40%
  • अतिरिक्त कर्जाच्या रकमेसह अधिग्रहण / शिल्लक हस्तांतरण सुविधा

फायदे

  • कमी व्याजदर
  • कमीतकमी दस्तऐवजीकरण
  • छुपे शुल्क नाही
  • प्रीपेमेंट पेनल्टी नाही