वार्षिक दर

डोमेस्टिक/एनआरओ रुपी मुदतठेव दर

अनुवार्षिक उत्पन् परताव्याचा प्रभावी वार्षिक दर (केवळ सूचक): रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार विविध मुदतपूतीर्ंच्या ठेवींवरील परताव्याच्या परिणामकारक वार्षिक दराची माहिती देताना, आम्ही पुनर्गुंतवणूक योजनेअंतर्गत, त्रैमासिक चक्रवाढ तत्त्वावर बँकेच्या संचयी ठेव योजनांवरील परताव्याच्या प्रभावी वार्षिक दरांपेक्षा कमी देतो: (%)

  • 2 कोटी पेक्षा कमी ठेवींसाठी
  • रु. 2 कोटी आणि त्याहून अधिक परंतु रु. 10 कोटी पेक्षा कमी ठेवींसाठी


Maturity Rate of Interest % (p.a.) Annualized Rate of Return at minimum of the maturity bucket %
1 Year & above to 443 Days 6.25 6.40
444 days 6.25 6.40
445 days to less than 2 Yrs 6.25 6.40
2 Years to less than 3 Yrs 4.50 4.68
3 Years to less than 5 Yrs 4.50 4.79
5 Years to less than 8 Yrs 4.50 5.02
8 years & above to 10 Yrs 4.50 5.38

For deposits of Rs.10 Cr & above
Please contact nearest Branch.