शेतकरी / शेतकऱ्यांचा गट / सहकारी संस्था / शेतकरी उत्पादक संघटना (एफ.पी.ओ.)/ पाणी वापरकर्ता संघटना (डब्ल्यू.यू.ए.)/ मालक / भागीदार / एल.एल.पी. / कंपन्या इत्यादी.

उत्पादनाबद्दल अधिक माहितीसाठी कृपया 8010968370 मिस्ड कॉल द्या.


* अटी व शर्ती लागू होतात. अधिक माहितीसाठी, कृपया आपल्या जवळच्या शाखेशी संपर्क साधा