ಎಫ್ಪಿಒ/ಎಫ್‌ಪಿಸಿ ಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಯಾವುದೇ/ಕೆಲವು/ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು:

 • ರೈತರಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಇನ್‌ಪುಟ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಖರೀದಿ
 • ಗೋದಾಮಿನ ರಸೀದಿ ಹಣಕಾಸು
 • ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು
 • ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ
 • ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ
 • ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ
 • ಕಸ್ಟಮ್ ಖರೀದಿ / ಕೃಷಿ ಸಲಕರಣೆಗಳ ನೇಮಕ
 • ಹೈಟೆಕ್ ಕೃಷಿ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಖರೀದಿ
 • ಇತರ ಉತ್ಪಾದಕ ಉದ್ದೇಶಗಳು- ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ
 • ಸೌರ ಘಟಕಗಳು
 • ಕೃಷಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ
 • ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ
 • ಕೃಷಿಗೆ ಹಣಕಾಸು. ಮೌಲ್ಯ ಸರಪಳಿಗಳು

ಉತ್ಪನ್ನದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ
ದಯವಿಟ್ಟು 8010968370 ಗೆ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ನೀಡಿ.